Kom ihåg att registrera lagets löpordning före kl 18

Båda stafetternas lagsammansättningar bör ske senast fre 14.6.2019 kl. 18.00. Lagen anmäler sina deltagare och löpordning på registration.jukola.com genom att använda de föreningsspecifika koderna.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl till tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart. Sista minutens ändringar kan alltså inte göras
via nätet.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den mindre åldersgränsen följs. År 2004 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Foto: Antti Harkko