Observera det här i Kangasala-Jukola: kanalavstängningen, start snitseln och kostnadsfria distansparkeringen

  1. Snitseln “kanalavstängning” som nämns i tävlingsanvisningarna hänvisar enbart på en viss vägövergång, behöver inte uppmärksammas av orienterarna. Vägen är avstängd av arrangören för att underlätta servicetrafiken. Vid övergångsställen finns det två olika snitslar, A och B, där orienteraren leds enligt arrangörens behov. Snitslarna är lika långa och endast en är öppen åt gången.

    Vägovergång – Förändrande anvisning

     

  2. Från växlingsbomen till K-punkten finns två snitslar som förenas efter 100 meter. Bägge snitslar är i tillåtna.
  3. I parkeringsanvisningarna på Jukolas webbsidor nämns inte att distansparkeringen är kostandsfritt. Busstransporten från distansparkeringen till tävlingscentrum är kostnadsbelagd. Distansparkeringen är belägen vid Pikkola skola i Kangasala centrum 1.5 km i Tammerfors riktning.

Första sträckans löpare bör även observera särskilda anvisningar berörande starten!

Läs: Direktiv till start