Banläggarna tippar: det kommer att bli en utmanande och spännande tävling

Banläggarna i Kangasala-Jukola Petteri Laitinen och Jarkko Liuha blev färdiga med sina banplaner redan på hösten men de har gått omkring i tävlingsterrängen även under våren. Hur ser det ut, har det kommit överraskningar efter vintern?

– Terrängen har haft en bra vinter. Större skogsarbete har gjorts endast på planerade områden och de påverkar inte tävlingen. De äldre, 1-3 år gamla hyggen har faktiskt blivit bara bättre under vintern och våren, säger Jarkko Liuha.

– På grund av tjälen har en del kontrollbockar rört på sig lite så dem har vi fixat. Vegetationen har tyckt mycket om den regniga senvåren och dess uppväxt gör tätens fart en aning långsammare. Det finns bara få kärr och bäckar i terrängen. I helhet börjar allt vara färdigt för tävlingen. Under den sista veckan gör vi ännu sista preparationer och justeringar.

I terrängen byggs upp med Försvarsmaktens stöd och arbete ett täckande TV-produceringsnätverk i vilket ingår också online-resultatservice. Under tävlingen jobbar över 70 personer i terrängen som kontrollvakter eller med TV-, radio- och online-producering och över 200 personer om man räknar med även arbetarna vid vätskekontroller.

– Jag förväntar mig såklart att tävlingen blir intressant. Banorna är säkert tillräckligt utmanande. Det finns nästan inga mangjorda stigar utan för det mesta bara de stigar som föds under tävlingens lopp. Vi har försökt planera banorna så att täten i de olika sträckorna skulle få njuta av de nya stigarna så lite som möjligt. Tomtmark finns det bara lite i kanterna av tävlingsområdet, berättar Liuha.

Framkomlighet och synlighet i terrängen varierar stort och det kommer att bjudas allt det bästa – och kanske även det värsta – som Tavastlands skogar har.

– Vi har minimerat mängden av de värsta bitarna med banplanering. Det hjälper absolut om man har bra terränglöpningskondition. I orientering gäller det att hålla riktning och observera så brett som möjligt. Det lönar sig inte att kolla noga varje liten detalj i terrängen utan hellre att läsa stora och tydliga former, fortsätter Liuha.

Det har satsats mycket på TV-producering och banläggarna väntar på att erbjuda spänning för hemmastudior och publiken i tävlingscentrum likaså med GPS-följda lag som med orienterare som kommer till TV-kontroller. Yle Finland deltar med stor insats och även via radion hörs rapport minst en gång per sträcka.

– Jag ser fram emot ett intressant och spännande veckoslut. Det är först efter tävlingen då vi får se, hur våra planer lyckades och vad orienterarna tycker om banorna, säger Laitinen.

 

Text: Outi Hytönen

Bilder: Antti Harkko, juni 2018