Ankomst

Ankomst

Ankomst till tävlingscentralen

Ingångstrafik, engelska

Ingångstrafik förstoring, engelska

Parkering, engelska

Vägvisning till tävlingscentralen

Trafik till tävlingscentralen kommer från tre olika håll, men sista 500 meter är gemensam. Trafiken skall stocka sig så reservera tillräckligt tid för ankomsten. Den största stockning kommer troligen att inträffa kl. 10–14 på lördagen.

Vägvisningen till tävlingscentralen sker huvudsakligen med början från Riksväg 12. Trafikövervakare styr vid behov bilar till alternativa rutter. Alla visningar från trafikövervakare måste följas.

Jukolas trafikninfomationer sänds på Yle Tampere på frekvens 99,9 MHz.

Vägvisningens början

Från söder: Trafik från huvudstadsregion visas från Tavastehus till väg 57 via Pälkäne mot Riksvägen 12 och tävlingscentrum.

Från sydväst: Trafik från Åbonejden och Riksvägen 10 önskas väg via Tavastehus till väg 57 till Pälkäne och vidare till Riksvägen 12 mot tävlingscentrum.

Från sydväst: Trafik från Riksvägen 9 visas via Valkeakoski till Pälkäne via väg 307 och vidare till Riksvägen 12 när ankomst till tävlingscentrum förekommer via Pälkäne.

Från väst: Trafik från riksväg 3, 11, och 12 visas via Tammerfors omfartsväg. Vägvisning börjar från korsning mellan riksvägarna 9 och 12 mot Kangasala.

Från norr: Trafik från väg 58/66 visas via Orivesi längs väg 58 till Huutijärvi, Kangasala och vidare till riksväg 12 mot tävlingscentrum.

Från norrost: Trafik från Jyväskylä och riksvägen 9 visas från Orivesi till väg 58 mot Huutijärvi, Kangasala och vidare till tävlingscentrum

Från öst: Trafik från riksväg 12 visas via väg 3231 (Iharintie) till tävlingscentrum. Vägvisning börjar i Pälkäne.

Även från öst väg 325 och Sappee det rekommenderas vägar 3230 och 3231 mot tävlingscentrum. Trafik på rutten förutspås vara smidigt hela helgen

Alternativ rutt: Trafik från öst under rustrafik rekommenderas alternativ väg från Jämsä på väg 24 söderut och från väg 325 i Kuhmalahti och Sahalahti korsning mot vänster till Ihari och väg 3231. Trafik från Lahtis och riksvägen 12 start alternativ rutt efter Tuulos till väg 3222 via Sappee mot Ihari och väg 3231. Vägar är smalare, men kan användas att undvika rustrafik.

Vägvisningarna är på plats fredagen 14.6.2019 kl 7.00 och bör följas.

Personbilar

Personbilar leds till två parkeringsplatser på åkrarna. Parkeringsområdena är märkta P1–P8.

Visningar från övervakare på parkeringsområdena måste följas. Bilar styrs till snedparkering.

Navigeringsadress: Heponiementie 73, Kangasala

Avstånd från parkeringsområde till tävlingcentrum är högst 2000 meter.

Det arrangeras ingen persontransport från parkeringsområdena. Fotgängare bör vara speciellt nogranna på trafikrutter och gå enligt märkta rutter. Visningar från trafikövervakare måste följas.

De själva rutter tävlingscentralen och kan stocka sig – vänligen blockera inte rutten att stanna utan gå åt sidan.

På personbilarnas parkering (P2 och P8) finns platser för avlämning av varor till de olika inkvarteringsområdena. Varorna transporteras till ifrågavarande inkvarteringsområdes varuavlämningsplats och avhämtas därifrån av deltagaren själv. På söndag kan varorna lämnas till inkvarteringsområdets plats för att transporteras till parkeringsplatsen. Varutransport sker med följande tidtabell: lö 16.6. klo 9-15, sö 17.6. klo 7-12. Varuavlämningsplatserna är utmärkta med skyltar.

I Kangasala centrum på Pikkolas skolcampus (Finnentie 40) har reserverats parkering cirka 14 kilometer från tävlingscentrum. Det finns busstransport mot avgift från Pikkola till tävlingscentrum.

Det finns parkeringsfördbud på vägar till parkeringsområdena. Förbudet övervakas. Det är också inte tillåtet att parkera på privata gårdar och vägar. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk och skall bogseras bort. Bogseringen skall faktureras.

Med VIP- och Media-parkeringsbiljetter utrustade bilar dirigeras till parkeringsområdena P9–P10 i närheten av tävlingscentralen. Till området är tillträde förbjudet utan giltigt parkeringsintyg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan. Biljetterna är personliga och bruk ska övervakas.

Med INVA-kort i vindrutan kan rörelsehindrade efterfölja VIP-skyltarna. Parkeringsbiljett (20 €) löses från tävlingsinfo.

Parkeringsbiljetter för personbilar kan köpas i tävlingsinfo eller vid lämnandet av parkeringen. Priset är 20 euro vid köp i tävlingscentralen och 25 euro vid köp på parkeringsområdet. På parkeringsområdet duger endast kontant betalning och jämna pengar! Parkeringsbiljetterna skall kontrolleras under hela evenemanget. Kom ihåg att de som betalt parkeringsavgiften leds utan att köa ut från parkeringen i en egen fil.

Förbereda för rustrafik och på hemresa.

Lämna inte värdeföremål synliga i bilen! Det finns även toaletter på kantena i parkeringsområdena.

Tävlingsbussar

Till tävlingscentralen kommer tävlande och andra tävlingsgäster med tre olika avgiftsbelagda bussförbindelser.

Buslinjer:

  1. Kangasala, Pikkola (Finnentie 40) – Kaivanto sjukhus hållplats – tävlingscentrum
  2. Pälkäne, busstation – Aapiskukko korsning – tävlingscentrum
  3. Tampere busstation – Rautatienkatu 27-29 – tävlingscentrum

Biljettpriset / tur:

Tampere – tävlingscentrum 7,00

Tampere – tävlingscentrum, mobilbiljett 6,10

Kangasala – tävlingscentrum 5,00

Kangasala – tävlingscentrum, mobilbiljett 4,40

Pälkäne – Aapiskukko – tävlingscentrum 5,00

Pälkäne – Aapiskukko – tävlingscentrum, mobilbiljett 4,10

Kaivanto – tävlingscentrum 4,00

Kaivanto – tävlingscentrum, mobilbiljett, 4,00

Barn max 12 år är priset 50 % förutnämnda priser. Det finns inga andra specialprisgrupper.

Biljettpriset innehåller moms 10 %.

Tävlingbussarnas tidtabeller finns på Kangasala-Jukolas  hemsidor.

Busshållplatserna är utmärkta med Jukola skylter.

I närheten i tävlingscentralen finns tävlingsbussarnas hållplats i adresset Heponiementie 128. Det finns toaletter i närheten.

Husbilar

De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 50/100 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning.

Husbilar och husvagnar leds till P1 parkeringsområde, Raikuntie 84, Kangasala.

Till alla som reserverat plats på förhand sänds parkeringsbiljett. Parkeringsbiljetten bör hållas synlig på insidan av vindrutan tills avgången från tävlingsområdet.

Husbils och husvagns P-området är öppet från fredag 14.6.2019 kl. 10.00. Det finns toaletter i områden. Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten.

Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är högst 2800 meter. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

Föreningsbussar

Föreningsbussarna styrs till tävlingscentralens avlastningsplatser i södra sidan tävlingscentrum i adressen Heposeläntie 44–120. Heposeläntie är enkelriktad väg under helgen från öst till väst. Det tillåts ingen annat trafik förutom föreningsbussar, service- och räddningsbilar.

Vägvisning börjar från Riksvägen 12, cirka 5 km före avlastningsplats. Föreningsbussarna styrs till via Iharintie till Heposeläntie och till avlastningsplatser enligt igenkänningsfärg. Som vägvisning fungerar trafikövervakare och skyltar.

Föreningarnas kontaktpersoner bör skriva ut inkvarteringsområdets igenkänningsfärg från Jukolas hemsidor som kommer på vindrutan.

Trafikövervakare delar ut kördirektiv till parkering och lastningsinstruktioner.

Se till, att på söndag föreningsbussar kan endast komma till lastningsplats, när hela laget är redo att stiga in i bussen. Trafikövervakare kontrollerar ankomsten. Föreningarnas kontaktpersoner måste hålla kontakt till chauffören före lastning.

Tilläggslänk (föreningsbussar)

Föreningsbussar styrs efter avlastning på lördag bort från tävlingsområden via Majaalahdentie till parkering. Länken andvänds endast till 15.6.2019 kl. 12.00.

Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har reserverats ett eget parkeringsområde nära VIP parkering. Vägvisning för motorcyklar följer instruktioner för VIP parkering.

Parkeringen för motorcyklar är även avgiftsbelagd (20 euro vid köp på tävlingscentrum och 25 euro vid parkeringsområdet). Betalningen granskas vid utfarten.

Cyklar

Cyklar kan parkeras i tävlingscentrums närheten. Parkering är gratis. Det finns inga skilda cykelvägar och cyklisterna bör vara extremt nogranna pga. annat trafik.