Terräng och karta

 

Beskrivning

Tävlingsområdet i Napapiiri-Jukola är varierande, flack sumpmark och moskog, som är mest platt i sina södra delar och övergår mot norr till en typisk västlappländsk bergkullterräng med vidsträckta berg i dagen-områden.  Höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är cirka 140 meter.

Trädbestånd i området är typisk lappländsk talldominerad skog. Underlag är mestadels snabblöpt moskog, där bara få sumpmarker, täta dikeskanter och steniga områden begränsar framkomligheten.

Vi har fått många frågor om tidigare karta av Napapiiri-Jukolas tävling terräng, Napapiiri-Jukola-tidigare-karta.pdf

 

Tävlingskarta

Utdrag från tävlingskartan. Tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, trycks 3/2020. Kartritare Matti Kivelä 06/2015 – 10/2019.

Foton från tävlingsområde

 

  

  

  

  

  

Foto: Matti Kivelä