Tävlingsarena

Den 72:a Jukolakavlen och 43:e Venlakavlen  organiseras i Rovaniemi 19.-20.6.2021.

Tävlingscentralen finns vid Mäntyvaara travbana.  Tävlingsterrängen befinner sig i området Mäntyvaara-Vennivaara-Ollerovaara.