Tävlingsinbjudan

Internationell stafettorienteringstävling, den 72:e Jukolakavlen och den 43:a Venlakavlen, Napapiiri-Jukola, 21.-22.8.2021. Tävlingen arrangeras av Ounasvaaran Hiihtoseura.

Napapiiri-Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ”Så här går det till i Napapiiri-Jukola” –direktiv offentliggörs som elektronisk version. Deltagarna förutsetts att ladda ner dessa på förhand.

Den 72:a Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset ”Lukkarin oppi” (Klockarens lära), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 12,9 km natt 74 min 230 m
2. 12,9 km natt 74 min 230 m
3. 16,6 km natt 93 min 300 m
4. 9,1 km natt 50 min 120 m
5. 8,9 km natt/gryning 50 min 120 m
6. 11,0 km gryning/dag 59 min 180 m
7. 16,4 km dag 85 min 280 m
Totalt 87,8 km 8h 5 min 1460 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 1200 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner den 21 august klockan 21.30 och upp den 22 august klockan 5.13. Tävlingen startar lördag 21.8.2021 kl. 23.00 med masstart.

Den 43:a Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 7,3 km 45 min 70 m
2. 5,4 km 33 min 50 m
3. 9,1 km 56 min 110 m
4. 8,5 km 52 min 90 m
Totalt 30,3 km 3 h 6 min 320 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 1200 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlingen startar på lördag 21.8.2021 kl. 13.45 med masstart.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För vissa lag har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Detta lag nämnas i maj. Lag utsetta av arrangörerna använder nummervästar.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Napapiiri-Jukolas internetsidor,  www.jukola.com/2021/sv/forbjudet-traningsomrade/.

Tävlingskarta och stämpling

Tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, trycks 3/2020. Kartritare Matti Kivelä 06/2015 – 10/2019. Karta är i en plastficka. Elektronisk stämpling, Emit.

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även de som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningars lag) får högst två 17-39-åriga löpare med en ranking av första klass delta. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspriser.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att det är tillåtet att i Finland under tävlingssäsongen (1.1.-31.12.) representera endast en förening. I tävlingen har år 2006 och tidigare födda rätt att delta.

Anmälan och betalning

Alla anmälningar och redan inbetalade deltagaravgifter för Napapiiri-Jukola flyttas automatiskt till nästa år 2021, om föreningen/laget inte annullerar anmälan. På samma sätt flyttas andra redan beställda/inbetalade service (tältplatser, hyrtält, vindskyddsplatser, husbil- och husvagnsplatser samt emit-kort) automatiskt till 2021. Deltagandet och andra service kan annulleras genom att skicka e-post till generalsekretaren sami.leinonen@jukola.com.

Anmälan började 2.12.2019 på Napapiiri-Jukolas webbsidor www.jukola.com/2021 och pågår fortfarande på priset av den andra anmälningstrappan. De behövliga lösenorden sänds i november 2019 med e-post till de föreningar och sammanslutningar som deltog i Kangasala-Jukola 2019. Föreningar, sammanslutningar och privatpersoner, som inte har lösenord från tidigare år, erhåller lösenord när de registrerar sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst fyra (4) Emit-brickor i Jukolakavlen och tre (3) i Venlakavlen (Obs! Uppdatering 22.2.2020) . Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola och Venlakavlen. Emit-brickor kan hyras ut från arrangörerna tills 15.6.2021 med pris 20 €/st, varefter hyran är 40 €/st. Behovet av hyrbrickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabell och deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningar görs via nätbank i samband med anmälan/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappans stängning, för att priset skall vara giltigt.

Lagen bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälningen.

Deltagaravgifter

Deltagaravgifter 15.6.2021 6.8.2021
senast kl 23.59 senast kl 23.59
Venla/lag 232 € 272 €
Jukola/lag 406 € 476 €

Startordning går enligt förra årets resultat för de lag, som har anmälat sig senast 15.6.2021. De lag som har anmält och betalt sig efter dessa datum ska lottas till slutet av startlista. Vid frågor om startordning bör de skickas direkt till tävlingens teknisk ledare Jaakko Lajunen (jaakko.lajunen@jukola.com).

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 29.7.2021 kl. 23.59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras.  Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång.

Övriga avgifter

15.6.2021 6.8.2021
senast kl 23.59 senast kl 23.59
LOGIKOSTNADER
Tältplats, 10 m x 10 m 30 € 60 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
VINDSKYDDSAVGIFT
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 50 € 100 €
PARKERINGSAVGIFTER
Husbil/-vagn 55 € 110 €
Husbilplats med el (50 st) 80 € 160 €
Personbil/motorcykel 20 € (från info) 25 € (vid parkeringsplatsen)
EMIT-HYRA 20 € 40 €

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med användande av lösenord. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. Laguppställning blir offentlig fredag 20.8.2021 kl. 18.00.

Lagsuppställningarna för båda kavlarna skall anmälas på nätet senast fredag 20.8.2021 kl. 18.00. Efter detta kan ändringar göras i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Napapiiri-Jukolas internetsidor i august 2021.

Tävlingsnumror (obs! inkluderar EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

Logi

Allt logi vid tävlingsarenan skall reserveras och betalas i samband med reservationen i anmälningssystemet. Reservationssystem för logi har öppnats samtidigt med anmälan 2.12.2019. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logipriser med pristrapporna finns i en särskild tabell. Tältplatserna är belägna runt av tävlingscentralen i gles mo- och blandskog i 10 m x 10 m areal. Tältplatsernas avstånd till växlingsplatsens ingång är högst 1000 meter.

Arrangörerna har reserverat 360 st färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade i tävlingscetralen. Tälten reserveras i sin helhet.

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 15.6.2021. Eventuella lediga tält kan reserveras per e-post sami.leinonen@jukola.com.

Parkering för husbilar ligger i olika håll ca 200-600 m från tävlingscentralen. Det finns begränsad antal platser och de delas ut i reservationsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet senast 15.6.2021. Parkeringsplatser för husvagnar finns inte i närheten av tävlingscentralen.

Information om andra logialternativ finns på Napapiiri-Jukolas internetsidor.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 250 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera två platser. Alla som vill ha vindskyddsplats gör reserveringen i reservationssystem. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Jukola 2019 har rätt att reservera platserna 1-50. Reservering och betalning bör ske före 28.1.2021.

Tävlingsarena

Tävlingscentralen är belägen vid Mäntyvaara travbana, ca 8 km från Rovaniemi centrum. Tävlingscentralen öppnar på fredag 20.8.2021 kl. 10.00. På tävlingscentralen finns bl.a restaurang, första hjälp och info samt försäljnings- och demonstrationspunkter. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

Noggranna direktiv för ankomst och vägvisning finns på Napapiiri-Jukolas internetsidor i august 2021 i “Så här går det till Napapiiri-Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med på fredag 20.8.2021 kl. 8.00. Arrangörernas vägvisning måste följas.

Busstransport mot avgift organiseras från Rovaniemi centrum, busstation och järnvägsstation, flygplats samt från inkvarteringsplatser av Napapiiri-Jukolas samarbetspartner. Rutor preciseras senare.

Information om andra transportalternativ meddelas senare på Napapiiri-Jukolas internetsidor.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering till evenemanget måste följa arrangörernas instruktioner till de olika parkeringsområdena. Personbilarnas parkering finns i 1500-2000 m gångavstånd  från tävlingscentralen. Från närmaste parkeringsplatser finns transport bara för utrustning, inte för deltagare. Från parkeringsplatser med över 3 km gångavstånd organiseras persontransport. Transport ingår i parkeringsavgift. Inbjudna gäster, media och specialgrupper parkerar bredvid tävlingscentralen.

Personbilarnas och motorcyklarnas parkeringsavgift vid betalning på förhand till Jukola-info är 20 €. För de som betalar på parkeringsplatsen är avgiften 25 €.

Husbilar och -vagnar: Se under punkten Logi.

Hållplatser för föreningsbussar finns nära tältningsområdet och ca 1500 meter från tävlingscentralen. Föreningsbussar som använder den ordnade parkeringen vid Lapin Urheiluopisto skall reservera plats via anmälningssystemet senast 6.8.2021. Bussarna parkeras cirka 10 km från tävlingscentralen och ingen parkeringsavgift uppbärs.

En skild parkeringsplats för cyklar, mopeder och motorcyklar finns vid tävlingscentralen. Cyklar och mopeder parkerar gratis.

Aktiviteter för barn

För barnen finns “Barnens värld” med olika fritidsaktiviteter.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten och bastu mot avgift (bastuavgift 5 €).

Fotografi och video

Evenemangen skall fotograferas och filmas. Att anmäla och ankomma till evenemangen godkänner du villkor, att material tagits av dig kan användas till information och marknadsföring. Material säljs eller överlåtas inte vidare.

Träning

Träning är möjligt på Napapiiri-Jukolas träningskartor. Mer information finns på Napapiiri-Jukolas internetsidor. Under tävlingshelgen finns det möjlighet till träning i tävlingscentralens närhet. Kartorna finns på info från och med fredag 20.8.2021 kl 10.

Funktionärer

Tävlingsledare Martti Anttila, martti.anttila@jukola.com, +358-40-5413645
Generalsekreterare Sami Leinonen, sami.leinonen@jukola.com, +358-50-557 8003
Kommunikationschef Johanna Sarriola, johanna.sarriola@jukola.com
Banläggare/Jukola
Kimmo Määttä, kimmo.maatta@jukola.com, +358-400-287723
Jyrki Itkonen, jyrki.itkonen@jukola.com, +358-50-5987883
Banläggare/Venla
Mikko Rapakko, mikko.rapakko@jukola.com, +358-40-7571124
Harri Mäki, harri.maki@jukola.com, +358-400-749233
Bankontrollant Juhani Jetsonen, juhani.jetsonen@alcon.com, +358-400-723404
Teknisk ledare (TA) Jaakko Lajunen, jaakko.lajunen@jukola.com, +358-400-142222

Välkommen till 72. Jukola ja 43. Venla kavlarna!

 

Napapiiri-Jukola kansli, sami.leinonen@jukola.com
Anmälning och direktiv, www.jukola.com/2021/svwww.jukola.com/2021/sv/tavlingsinbjudan/
Logi, www.jukola.com/2021/majoitus/www.visitrovaniemi.fi/stay/
Finlands Orienteringsförbunds grenregler, www.suunnistusliitto.fi
Område med träningsförbud, www.jukola.com/2021/sv/forbjudet-traningsomrade/