Ratamestarin terveiset

Nuorten Jukolan ratamestarin terveisiä

Tämän vuoden kilpailumaasto haastaa nuoret sekä taidollisesti että fyysisesti. Samalla radoista on kuitenkin pyritty tekemään sellaiset, että vähemmälläkin suunnistuskokemuksella niistä selviää kunnialla. Korkeakankaan maasto on monipuolinen hämäläismaasto ja se on hyödynnetty myös ratasuunnittelussa. Parhaat maastonosat sijaitsevat varsin korkealla, mikä tarkoittaa, että jokaisella osuudella nousua on luvassa kenties totuttua enemmän. Tässäkin kilpailussa mitataan sekä kuntoa että taitoa. Ei siis pidä pelästyä, jos välillä jaloissa hapottaa, koska ylämäkeä seuraa yleensä myös alamäki.

Kilpailutapahtuman seurattavuuden vuoksi yleisörasti on käytössä kaikilla muilla osuuksilla, paitsi lyhimmällä kolmososuudella. Tämä lisää osin fyysistä vaativuutta etenkin osuuksilla 4 ja 5. Maastopohjan kulkukelpoisuus vaihtelee maaston eri osissa, mutta alueella on myös runsas polkuverkosto mahdollistamassa vauhdinpitoa ja tukemassa suunnistustehtävien ratkomista. Hiihtolatujen pohjat, ulkoilu- ja maastopyöräreitit sekä tallatut polut vaihtelevat maastonosasta riippuen. 

Kilpailualueella on frisbeegolf-rata, jonka ympäristössä maasto on hyvin tallattua ja paikoin polkumaista. Karttaan on kuvattu näistä poluista vain selkeimmät. Frisbeegolf-korit kartoittaja on merkinnyt rajapyykin karttamerkillä. Heittopaikat ovat pieniä ruskeita alueita, jotka kilpailukartan mittakaavassa (1:10 000) erottuvat melko heikosti.

Maastossa on runsaasti kiviä ja kartoittaja on valinnut linjan, jossa karttaan piirrettyjen kivien korkeus vaihtelee eri alueilla. Paikoin on otettu karttaan alle 1,5 metrin kiviä, kun taas toisaalla selvästi korkeammat kivet on jätetty merkitsemättä. Karttaan merkityt kivet ovat kuitenkin selviä. Kivisimmillä alueilla on paikoin käytetty myös kivikon merkkiä kuvaamaan runsasta kivimäärää, vaikka maapohja ei olisikaan kivikkoista.

 

Maastossa on paikoin erilaisia lumetusjärjestelmän (kuvassa vesiputki) jne. pieniä rakenteita, joita ei ole kartassa. Noudattakaa varovaisuutta ylittäessänne tällaisia kohteita.

Kiellettyjä alueita on varsin vähän ja ne on merkitty maastoon nauhalla, mikäli vaikuttavat suunnistussuoritukseen. Tällöin alueen ympärillä on myös yhtenäinen viiva kartassa.

Kilpailukeskuksen pohjoispuolella olevalle viljellylle pellolle meno on kielletty, vaikka sitä ei ole erikseen kilpailukarttoihin merkitty. Kyseiselle pellolle ei pitäisi kenenkään suorituksensa aikana edes ajautua, mutta varmuudeksi alue on merkitty mallikarttaan.

Rasteja on maastossa runsaasti kisaviikonlopun muiden tapahtumien vuoksi, joten koodin tarkistaminen on tällä kertaa erityisen tärkeää, ettei joukkueen suoritus mene pilalle väärän leiman vuoksi. Tilanpuutteen vuoksi rastikoodeja ei ole painettu rastinumeron viereen, joten ne löytyvät vain määritteistä. Ristiradoilla kannattaa olla myös huolellinen, että kiertää rastit oikeassa järjestyksessä.

 

Onnistunutta Nuorten Jukolaa toivotellen,

Timo Saarinen
ratamestari