Turvallisuus

Nuorten Jukola/Viestiliiga/INOV 8

14.8.-15.8.2021

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Nuorten Jukola / Viestiliiga / INOV 8

Myöhemmin vain Nuorten Jukola

 

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 

Tapahtuman järjestäjä: Valkeakosken Haka / Suunnistus

Tilaisuus: Suunnistuksen superviikonloppu

Tapahtuma-aika: 14. – 15.8.2021

Laatija: Akseli Vuorinen, Jani Sokka

 

Toimitetaan poliisi- sekä pelastusviranomaisille

 

Nuorten Jukolan Pelastus- ja Turvallisuussuunnitelma toimitetaan viranomaisille sähköisessä muodossa

 

Pelastusviranomainen:         perttu.mukkala@tampere.fi / pelastus.tapahtumat@tampere.fi

Poliisiviranomainen:             kari.kaipila@poliisi.fi, turvallisuushallinto.sisa-suomi@poliisi.fi

Ensiapu, kenttäjohto L4        ensihoitokeskus.yleisotapahtumat@pshp.fi

 

 

 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

 

1.1 Tilaisuuden nimi NUORTEN JUKOLA 14.8.2021/VIESTILIIGA 14.8.2021 & KANSALLINEN (KOMPASSI JA INOV-8) KILPAILU 15.8.2021
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Valkeakosken Haka/Suunnistus

Kilpailunjohtaja:

Timo Salonen, timo.o.salonen@gmail.com, 0400848948

Kilpailun pääsihteeri:

Senja Salonen, senjamatilda@gmail.com, 0400493789

Turvallisuudesta vastaava:

Akseli Vuorinen, akseli.vuorinen@pelastuslaitos.fi, 0400127499

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Korkeakangas

Veikko Hakulisentie 100

Valkeakoski

1.4 Ajankohta ja aukioloajat  13.8.2021 klo 15.00 – 15.8.2021 klo 17.00
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Tämä suunnitelma sisältää koko kilpailusta yleissuunnitelman, tarkentavat suunnitelmat erikseen.

Nuorten 10-18 vuotiaiden seitsemän osuutta kestävä suunnistusviesti.

Aikuisten kolme osuutta kestävä viestikilpailu N & M

Kaikkien sarjojen henkilökohtainen suunnistuskilpailu

1.6 Arvioitu henkilömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Kilpailijat, järjestäjät, kilpailijoiden perheenjäseniä ja yleisöä.

Osanottajamäärä kilpailussa on noin 800-1000 kilpailijaa.

Huoltajia 200-300

Toimitsijoita noin 75-120.

Yleisö noin 200

Yhteensä 1500-1700 henkilöä

EI ALKOHOLITARJONTAA!

 

 1. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto.

Ruokateltoissa teltan omistajalla velvollisuus huolehtia riittävä alkusammutuskalusto.

Järjestän toimesta alkusammutusvälineistö tarkastetaan ennen kilpailun tapahtuman alkua.

Alkusammutukseen käytettävissä sammuttimet. Ilmoitus 112 sekä kilpailun pelastusryhmälle.
2.2 Sairaskohtaus Alueella päivystävä ensiapuryhmä mm. sairaskohtauksia varten. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Potilaiden noutamisiin maastosta varattu maastokulkuinen ajoneuvo ja tarvittaessa kärry.

2.3 Tapaturma Alueella päivystävä ensiapuryhmä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Potilaiden noutamisiin maastosta varattu maastokulkuinen ajoneuvo ja kärry.

2.4 Eksyminen maastoon Ei ole ennaltaehkäistävissä. Suunnistustaitoinen henkilöstö etsimään, tarvittaessa ensiapuryhmästä porukkaa sekä maastokulkuinen kulkuneuvo mukaan etsimään.
2.5 Liikenne Liikenteenohjaus järjestetty opastein sekä pysäköinninopastajien toimesta.

Pysäköintialueella opastus pysäköintiopastajien toimesta.

Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu.
2.6 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita.  Normaalit kilpailurakenteet ja seurojen telttoja, jotka sijoitetaan stadionalueelle.

Kaupungin rakennusvalvonta kertonut että ei tarvetta rakennusluville.

Rakenteet tarkastetaan ennen kilpailujen alkua.

Sijoitus järjestäjän osoittamille paikoille

2.7 Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaapelit on merkattu selvästi, mahdollisesti myös peitetty yleisö- ja kilpailualueella. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on kunnan vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Myrkytystietokeskus 09-471977.

2.8.1 Ruokatarjoilun järjestäminen Kilpailualueella on yksi ulkopuolinen ruokamyyntiteltta sekä muutama järjestäjän myyntikoju. Mallas-Pidot Oy, hoitaa itse tarvittavat luvat ja kylmäsäilytyksen. Järjestäjä hoitaa omien makkaroiden säilytyksen omatoimisesti.  
2.8.2 Vaaralliset aineet Stadion alueella käytetään ainoastaan nestekaasua ruokien lämmitykseen yhteistyöravintolassa sekä järjestäjän puolelta muutamassa myyntikojussa, joiden tuuletus on järjestettävä niin että ilma vaihtuu kojussa. Nestekaasua saa olla vain yksi pullo per teltta, varapullot jossain turvallisessa paikassa josta vaihto tarvittaessa hoidetaan.
2.9 Epidemia Seurataan viimeisiä voimassa olevia rajoituksia. JA pidetään tiivisti yhteyttä kaupungin koronalääkärin kanssa. Tehdään alueelle paljon käsienpesu/ -desinfiointipisteitä. Opastetaan pitämään turvavälejä, sekä käyttämään maskia tarvittaessa.

 

 1. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, joka vastaa koko tapahtumasta) Timo Salonen 0400848948
3.2 Kilpailukanslia Senja Salonen 0400493789
3.3 Turvallisuudesta vastaava Akseli Vuorinen 0400127499
3.4 Rakenteista vastaava Jarmo Aho 0405886095
3.5 Liikenne- ja pysäköintivastaava Hannu Kokkola

Peter Gorschelnik

0405277088

0400910960

3.6 Stadion järjestys Ari Nurminen 0400632391
3.7 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Timo Salonen 0400848948
3.8 Ensiavustavastaava Jani Sokka 0407181833
3.9 Ruokamyynti Järjestäjä:

Senja Salonen

Mallas-Pidot:

Mika Siren

 

0400493789

 

0400959588

 

 1. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

 

Asia
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) 2872 kevyt sammutusyksikkö

Ulkopuoliset toimijat on velvoitettu ottamaan yksi 6kg jauhesammutin telttaa kohti ja ruokatelttoihin lisäksi 120cmx180cm sammutuspeite

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka Ensiapupaikka ja välineitä stadionilla, potilaiden noutaminen maastosta, maastokulkuinen ajoneuvo
4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka Tilanteen mukaisesti kolme kokoontumispaikkaa, Mettivuoren pelto, ampumapaikan läheisyys ja Korkeakankaan hiihtomaa.
4.4 Onnettomuudesta tiedottaminen Kilpailun johtaja Timo Salonen tai turvallisuudesta vastaava Akseli Vuorinen
4.5 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen) Pidetään auki tilaisuuden aikana. Hätätilanteessa liikenteenohjaajat ohjaavat poistumista.
4.6 Sisäinen hälyttäminen Kenttäkuulutus. Pysäköinnin ja kilpailukeskuksen välinen yhteys hoidetaan matkapuhelimilla.

Varalla radiopuhelimia

4.7 Tapahtuman keskeyttäminen Kilpailun johtaja, TA ja turvallisuusvastaava pitävät palaverin mahdollisessa keskeyttämistilanteessa.

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:

 

___________________________________                              ______________________________________

Kilpailun johtaja & Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

 

 

 

LIITTEET

 

Liite 1               Ohje hätäilmoituksen tekemisestä

Liite 2               Ohje ruoka- ja myyntiteltoille

Liite 3               Seuratelttaohje

Liite 4               Kartta stadionista sekä käytettävissä olevasta pysäköinnistä

Liite 5               Stadionin toimintojen sijoitus

Liite 6               Käytettävissä oleva suunnistusalue

 

 

Liite 1 Hätäilmoituksen tekeminen

Hätäilmoitus

Soittaminen hätänumeroon 112:

 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
  Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

  2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
  Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun.

  3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
  Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

  4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
  Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

  5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
  Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

  6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
  Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

  Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

Hälytysosoite:

Korkeakankaan hiihtokeskus

Veikko Hakulisen tie 100

37600 Valkeakoski

 

 

Liite 2 Ohje ruoka- ja myyntiteltoille

 • Teltan saa pystyttää ainoastaan ennalta sovitut toimijat sekä AINOASTAAN järjestäjän puolesta määrättyihin paikkoihin!
 • Teltan pystyttäjä on velvollinen huolehtimaan riittävästä tukemisesta!
 • Teltan jokaisessa kulmassa on oltava vähintään 20 kg paino.
 • Painot tulevat kiinnittää niin, ettei teltta pääse nousemaan ilmaan.
 • Teltta tulee tukea / kiinnittää kulmapainoista myös kattorakenteisiin ja kattokankaaseen
 • Ulkopuolinen palveluntuottaja varaa itse vähintään yhden käsisammuttimen telttaa kohden, järjestäjän turvallisuusryhmä on tulipalotilanteessa käytettävissä lisäsammuttimien kanssa
 • Jos telttaan tulee seinät, niin silloin hätäpoistumistiet on pidettävä vapaina! Katoksessa ei ole tätä tarvetta, mutta kuitenkin yleinen tilavuus on otettava huomioon
 • Teltan sisääntuloon on varattava riittävästi käsidesiä ja tarvittaessa henkilömäärä teltan sisällä on toimijan itse rajoitettava (katso tarkempi Covid-19 virusohjeistus).
 • Loukkaantumisen tai tapaturman tapahtuessa teltassa tai välittömässä läheisyydessä ota yhteys joko järjestyksenvalvojiin tai turvallisuusvastaavaan numerosta 0400127499 (Akseli Vuorinen)

 

 

Liite 3 Seurateltat

 • Avotulenteko kielletty (Koskee myös puulämmitteistä kaminaa ja kertakäyttögrilliä)
 • Telttojen väli 4 metriä!
 • Varmistettava kiinnitys
 • Huom! Kulkureitit vapaana
 • Telttojen paikat merkitty maahan järjestäjän toimesta