Harjoituskielto

Nuorten Jukolan harjoituskieltoalue on kuvattu Suunnistusliiton Karttarekisterissä.

Harjoituskielto tarkoittaa, etteivät kilpailuun osallistuvat suunnistajat, heidän ohjaajansa/valmentajansa tai muut osallistujiin kytköksissä olevat henkilöt saa liikkua alueella lainkaan muulloin kuin kilpailusuorituksensa aikana. Tähän on kuitenkin seuraavat poikkeukset 13.8. asti:

  • Harjoituskieltoalueen yleisiä kulkuväyliä ja ulkoilureittejä saa käyttää liikkumiseen ilman karttaa. Tällä tarkoitetaan väyliä, jotka on kuvattu suunnistuskartalla symboleilla 502, 503 ja 504.
  • Koulujen järjestämään toimintaan saa osallistua, vaikka se tapahtuisi harjoituskieltoalueella, ei kuitenkaan suunnistukseen.
  • Alueella sijaitsevia yksityisiä ja julkisia palveluja sekä liikuntapaikkoja saa käyttää niiden käyttötarkoituksen mukaisesti (hotelli, jalkapallokentät ym.).

Välillä 14.8.-20.8. kaikki harjoituskieltoalueella liikkuminen on kiellettyä paitsi 1) kilpailusuorituksiin liittyvä liikkuminen, 2) Nuorten Jukolan kilpailukeskuksen käyttäminen, 3) alueen palveluiden (esim. Hotel Sveitsi, SeikkailuSveitsi) käyttäminen ja niihin liikkuminen yleisiä kulkuväyliä pitkin.

Rajoituksista huolimatta henkilöt, joilla on maastotuntemuksesta merkittävää etua muihin kilpailijoihin nähden, eivät voi osallistua kilpailuun. (Suunnistuksen lajisäännöt, 2.62.) Vastuu rajanvedosta on urheilijalla itsellään ja hänen valmentajillaan.