Kilpailuohjeet

Hyvinkään Rastin logo38. Nuorten Jukola
Lauantai 19.8.2023, Hyvinkää
Hyvinkään Rasti

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. Piikkareiden käyttö on kielletty kaikilla osuuksilla. Nastareiden käyttö on kielletty seitsemännellä osuudella (huom. muutos kilpailukutsuun: rajoitus on vain osuudella 7).

Osallistumisoikeus

Viesti on tarkoitettu ensisijaisesti seurajoukkueille. Yhdistelmäjoukkueen voivat koota seurat, jotka eivät muuten saa muodostettua joukkuetta, sekä seurat, joilla on osallistumiseen halukkaita nuoria enemmän kuin kokonaisiin joukkueisiin mahtuu. Joukkue voidaan koota myös saman kunnan koulujen oppilaista tai nuorisojärjestön jäsenistä. Mikäli suunnistusseuran jäsen aikoo osallistua koulu- tai nuorisojärjestöjoukkueeseen, on lupa saatava edustusseuralta.

Osuuksille on määritetty ikä- ja sukupuolirajoitukset, jotka koskevat kaikkia joukkueita. Rajoituksista poikkeamiseen on mahdollista hakea lupaa TA:lta. Luvan saaneet joukkueet määritetään yhdistelmäjoukkueiksi.

Osanottajilta ei vaadita kilpailulisenssiä tai vakuutusta, osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla.

Osuudet, ikä- ja taitotasovaatimukset sekä osuuspituudet

1. osuus: HD16 (s. 2007–), taitotaso 14, 4,7–4,8 km
2. osuus: D16 (s. 2007–), taitotaso 14, 4,7–4,8 km
3. osuus: HD14 (s. 2009–), taitotaso 10, 2,3 km
4. osuus: D14 (s. 2009–), taitotaso 12, 2,7–2,8 km
5. osuus: HD14 (s. 2009–), taitotaso 12, 2,7–2,8 km
6. osuus: HD18 (s. 2005–), taitotaso 16, 6,0–6,1 km
7. osuus: D18 (s. 2005–), taitotaso 16, 5,3–5,4 km
Yhteensä 28,5 km

Osuusmatkoihin sisältyy noin 350 m viitoituksia. Kaikilla paitsi 3. osuudella on hajontaa.

Jotkin osuudet käyvät kilpailukeskuksen lähellä niin, että kilpailijoita voi seurata kilpailukeskuksesta.

Arvioidut osuus- ja vaihtoajat

1. osuus: osuusaika 27 min, kärjen vaihtoaika 11.27
2. osuus: osuusaika 30 min, kärjen vaihtoaika 11.57
3. osuus: osuusaika 14 min, kärjen vaihtoaika 12.11
4. osuus: osuusaika 20 min, kärjen vaihtoaika 12.31
5. osuus: osuusaika 18 min, kärjen vaihtoaika 12.49
6. osuus: osuusaika 35 min, kärjen vaihtoaika 13.25
7. osuus: osuusaika 33 min, voittajan maaliintulo 14.00

Juoksujärjestykset

Lopulliset juoksujärjestykset on ilmoitettava perjantaina 18.8.2023 klo 18.00 mennessä ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Jos se ei ole mahdollista, juoksujärjestys on ilmoitettava siihen mennessä kirjallisesti infon vastuuhenkilölle. Perusteltuja muutoksia voi pakottavista syistä tehdä infoon kirjallisesti kilpailupäivään klo 10.00 asti, muutokset hylkää tai hyväksyy TA.

Joukkue, joka ei ilmoita juoksujärjestystä ohjeiden mukaisesti, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä juokseva joukkue hylätään.

Kilpailukortit ja leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa eikä peräkkäisillä osuuksilla samassa joukkueessa.

Emit-kortteja voi vuokrata järjestäjiltä hintaan 5 €/kortti. Tarvittavien vuokrakorttien lukumäärä on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Emit-korttien numeroita ei tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Kilpailumateriaalin yhteydessä jaetaan Emit-tarkistuslipukkeet, joiden käyttäminen on erittäin suositeltavaa.

Rastit

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Jokaisella rastilla on myös Emit-leimasin, jossa suunnistajan tulee leimata Emit-korttinsa. Leiman rekisteröitymisen varmistamiseksi Emit-kortti on syytä painaa leimasimessa pohjaan asti. Rastin koodi on merkitty leimasimen viereen, minkä perusteella suunnistaja voi tarkistaa olevansa oikealla rastilla. Kilpailukeskuksessa on mallirasti.

Rastimääritteet

Rastimääritteet on painettu karttaan. Rastien koodit on painettu karttaan rastinumeroiden viereen viivalla erotettuna. Maastossa on runsaasti rasteja, joten koodit on syytä tarkistaa aina.

Kielletyt alueet

Maastossa on runsaasti kiellettyjä alueita, jotka on merkitty karttaan kuvausohjeiden mukaisesti. Alueet on merkitty maastoon yhtenäisellä punavalkoisella kielletyn alueen nauhalla niiltä osin, kun alueita reunustaa kartassa yhtenäinen viiva ratapainatusvärillä. Lajisääntöjen mukaisesti oliivinvihreät pihamaat ovat kiellettyjä alueita.

Seuraavissa kuvissa on esimerkit kielletystä alueesta ilman nauhaa, nauhalla osin rajatusta kielletystä alueesta sekä kahdesta kielletystä alueesta, joiden välissä olevaa polkua saa käyttää. Esimerkit eivät ole kilpailumaastosta.

Lähtö, vaihto, maali ja leimantarkastus

Viestin yhteislähtö on klo 11.00. Voittajajoukkueen arvioidaan saapuvan maaliin noin klo 14.00. Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta. Lähdöstä ja vaihdosta K-pisteelle on viitoitus, jota on noudatettava.

Lähtö- ja vaihtoalueelle kuljetaan sisäänkirjausteltan kautta, jolloin rekisteröidään sekä nollataan kilpailijoiden käyttämät Emit-kortit. Sisäänkirjauksen jälkeen vaihtoalueelta ei saa poistua. Vaihtoalueella on bajamajoja.

Sisäänkirjaus avautuu ensimmäisen osuuden kilpailijoille klo 10.20. Muiden osuuksien kilpailijat voivat kirjautua sisään lähdön tapahduttua. Sisäänkirjautuminen suljetaan klo 14.45.

Jos Emit-kortti havaitaan sisäänkirjauksessa toimimattomaksi, kilpailijalle lainataan toimiva kortti. Viiden euron vuokra maksetaan suorituksen jälkeen infoon, jonne Emit myös palautetaan ja josta oman Emit-kortin saa takaisin. Palauttamattomista lainakorteista peritään 75 € per kortti.

Ensimmäisen osuuden kilpailijat ohjataan 15 suunnistajan lähtöriveihin. Kartat jaetaan käteen noin 2 min ennen lähtöhetkeä. Kartat on numeroitu joukkueen ja osuuden mukaan, ja on suunnistajan vastuulla tarkistaa, että hän saa oikean kartan. Kartan saa kääntää vasta lähtöhetkellä. Lähtö tapahtuu kuulutuksen ohjeiden mukaisesti, ja varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Lähtösignaali annetaan junan pillillä.

Ratojen viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliin on tultava viitoituksen mukaista reittiä. Maalisuora jakautuu kaistoihin, ja suunnistajan on tultava omalle osuudelleen merkitylle kaistalle toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Välittömästi maaliviivan jälkeen on vaihto- tai maalileimaus, joka jokaisen suunnistajan on suoritettava.

Viimeisellä osuudella 30 ensimmäisen joukkueen sijoitus ratkeaa maaliviivalla. Tarvittaessa maalituomari osoittaa maaliintulojärjestyksen. Sen jälkeen sijoitukset ratkeavat maalileimauksen perusteella.

Vaihto- tai maalileimauksen jälkeen kartta luovutetaan toimitsijoille, ja muut kuin seitsemännen osuuden suunnistajat jatkavat vaihdon sulkemiseen asti karttatelineille, josta seuraavan osuuden suunnistajan kartta otetaan. Karttatelineiltä suunnistaja jatkaa vaihtopuomille, jossa kartta ojennetaan seuraavan osuuden suunnistajalle, joka saa sen jälkeen lähteä osuudelleen. Kartat on numeroitu joukkueen ja osuuden mukaan, ja on suunnistajan vastuulla tarkistaa, että hänellä on oikea kartta. Väärällä kartalla suunnistaneet joukkueet hylätään.

Jos oikeaa karttaa ei enää ole karttatelineessä, asiasta on ilmoitettava vaihtoalueen toimitsijoille, jolloin seuraavan osuuden kilpailija saa varakartan toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varakartan noutamiseen kulunutta aikaa ei hyvitetä.

Vaihtoon ja maaliin tulleet kilpailijat poistuvat maali- ja vaihtoalueelta leimantarkastuksen kautta. Mikäli leimoissa on epäselvyyksiä, joukkueen huoltaja pyydetään tarvittaessa paikalle. Ylimääräiset leimat eivät aiheuta hylkäystä, jos suunnistaja on kiertänyt oikeat rastit oikeassa järjestyksessä.

Maali sulkeutuu klo 17.00.

Lähdön, vaihdon ja maalin toimintoja havainnollistetaan mallisuorituksilla klo 10.30.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat maaliin ja suorittavat vaihdon. Keskeyttämisestä kuuluu ilmoittaa leimantarkastuksessa. Jos kilpailija ei pakottavasta syystä kykene tulemaan maaliin (esimerkiksi loukkaantuminen), hän ilmoittaa keskeyttämisestä muille kilpailun toimitsijoille ja luovuttaa heille karttansa.

Joukkueiden, joiden viestinviejä on keskeyttänyt tai hylätty, muut viestinviejät saavat suunnistaa osuutensa normaalisti. Mikäli joukkue on kuitenkin viestiä johtavaa joukkuetta vähemmän kuin 30 min jäljessä, suunnistajien lähtöä myöhäistetään vaihdossa niin, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 30 min. Vaihdon toimitsijat ohjeistavat asiasta tarkemmin.

Uusintalähtö

Viestinomainen vaihto suljetaan klo 14.45. Suunnistajille, jotka eivät siihen mennessä ole päässeet matkaan, järjestetään uusintalähtö klo 15.00. Uusintalähtö toteutetaan kuulutuksen ohjeistamalla tavalla karttatelineiltä. Sisäänkirjautuminen suljetaan klo 14.45.

Huoltajakarsina

Vaihtopuomin ja K-pisteen välisen viitoituksen varressa on huoltajakarsina, johon seurojen huoltajat saavat mennä neuvomaan osuuksien 3–5 suunnistajia. Karsinaa saa käyttää vain osuuksille 3–5 lähtevien suunnistajien neuvomiseen, eikä huoltajilla saa olla karttoja mukana.

Kilpailunumerot

Kilpailunumeroiden käyttäminen on pakollista. Numerot tulee kiinnittää paidan rintamukseen niin, että numeropuoli on näkyvillä kokonaan. Viivakoodi tulee pitää lukukelpoisena sisäänkirjaukseen asti.

Juomapisteet

Maastossa ei ole juomapisteitä. Maalissa kilpailijoille on tarjolla vettä.

Lähtöluettelo

Numeroitu lähtöluettelo osallistujajoukkueista julkaistaan kilpailun nettisivuilla viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä.

Kilpailumaasto

Pääosin nopeakulkuista ulkoilumaastoa, jossa on paljon polkuja ja ulkoiluteitä. Pidemmillä radoilla on myös jonkin verran peitteisempiä alueita ja hyväpohjaista suota. Korkeuserot eri radoilla ovat suurimmillaan 20–35 metriä. Maastossa on paljon luonnonsuojeluun liittyviä kiellettyjä alueita. Tähän liittyen nastareiden käyttö on kielletty osuudella 7.

Kilpailumaastossa liikkuminen muuten kuin oman suorituksen aikana on kielletty siihen asti, kunnes maali on suljettu sunnuntaina 20.8. Tämä ei koske alueen palveluiden (esimerkiksi Hotel Sveitsi, SeikkailuSveitsi) käyttämistä ja kulkemista niihin yleisiä kulkuväyliä pitkin.

Kartta

Harri Hytösen 2022–2023 uusintakartoittama suunnistuskartta, mittakaava 1:10000, käyräväli 5 m, tulostekartta, koko A4. Kartat ovat muovisuojuksessa. Alueen vanha kartta on nähtävillä kilpailun nettisivuilla. Kilpailukartta on esillä myös vaihtoalueella.

Kilpailukartat kerätään maalissa pois uusintalähtöön asti. Palautuskartat voi noutaa infosta seuroittain uusintalähdön jälkeen.

Kartalla on käytetty seuraavia erikoismerkkejä:

Pystyvihreää on paikoitellen käytetty kuvaamaan kaatuneita puita.

Suunnistajapankki

Joukkuetta etsivät suunnistajat voivat ilmoittautua Suunnistajapankkiin. Linkki sinne on kilpailun nettisivuilla.

Järjestäjät kokoavat kilpailupäivänä yhdistelmäjoukkueita suunnistajapankissa vielä olevista suunnistajista. Tällaisiin joukkueisiin osallistuvilta suunnistajilta peritään osallistumismaksuna 20 €/hlö. Suunnistajapankkijoukkueet kootaan avajaisten alkuun mennessä, ja näiden joukkueiden jäsenet voivat noutaa joukkuemateriaalinsa ja maksaa osallistumismaksunsa infossa.

Netti-TV-lähetys

Kilpailusta tehdään netti-TV-lähetys, joka on katsottavissa suorana IS-TV:stä ja Ruudusta sekä jälkikäteen YouTubesta. Lähetyksen seuraaminen sekä lähetyksessä esitettävän tiedon hyödyntäminen kilpailun aikana on kielletty kaikilta kilpailijoilta sekä kilpailukeskuksessa olevilta huoltajilta ja valmentajilta.

GPS-seuranta

Viestin kärkijoukkueille on varattu GPS-laitteet osuuksilla 1, 2, 4, 5, 6 ja 7. Joukkue, joka kieltäytyy kantamasta seurantalaitetta, suljetaan kilpailusta. Lista seurattavista joukkueista julkaistaan kilpailun nettisivuilla etukäteen, mutta kilpailun aikana saatetaan tehdä muutoksia.

GPS-seurannassa olevat suunnistajat voivat noutaa GPS-liivin sisäänkirjauksen yhteydessä olevasta teltasta klo 10.00 alkaen. Myös omien GPS-liivien käyttö on sallittu. GPS-laite noudetaan samasta teltasta samalla, kun suunnistaja on menossa sisäänkirjaukseen. Toimitsijat asettavat seurantalaitteen liivissä olevaan taskuun. Suunnistajien tultua maaliin GPS-laitteet sekä -liivit palautetaan välittömästi leimantarkastuksen jälkeen samassa teltassa.

Näytöllisten GPS-laitteiden käyttö kilpailusuorituksen aikana on kielletty.

Opastus

Opastuksen alkupiste on VT3:n liittymä nro 17 (Pohjoinen kehätie). Opastus on valmiina kilpailupäivänä klo 8.00. Navigointiosoite opastuksen alkuun on Pohjoinen kehätie 20, Hyvinkää.

Saapumisohjekartta on saatavissa kilpailun nettisivuilta.

Pysäköinti

Kilpailijoiden pysäköinti järjestetään läheisillä pysäköintialueilla sekä Vaiveronkadun varrella kadunvarsipysäköintinä.
– Pysäköintialue P1 Vaiveronkatu / jäähallin pysäköintialue, ohjattu pysäköinti
– Pysäköintialue P2 Mustikkamaankatu, pysäköinnissä ei ohjausta
– Pysäköintialue P3 Pujottelutie seurabussien pysäköintiin

Kävelyetäisyys pysäköintialueilta kilpailukeskukseen on noin 300–400 metriä. Pysäköintialueilla on tilaa rajallisesti, mutta Vaiveronkadun varrella pysäköinti on pääsääntöisesti sallittu normaalien liikennesääntöjen puitteissa. Kadunvarsipysäköinnissä ei ole liikenteenohjausta. Kadunvarsipysäköinnissä kävelyetäisyys kilpailukeskukseen voi olla yli kilometrin.

Pysäköintiohjekartta on saatavissa kilpailun nettisivuilta.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksen osoite on Vaiveronkatu 70, Hyvinkää. Kilpailukeskus koostuu jalkapallokentistä, nurmialueesta sekä jäähallin tiloista pysäköintialueineen. Pukeutumiseen ja peseytymiseen on käytössä sisätiloja. Kilpailukeskuksessa on myös suunnistustarvikkeiden myyntipisteitä.

Jäähallin sisätiloissa liikkuminen nastareilla on kielletty.

Kilpailukeskukseen on hyvät kulkuyhteydet julkisella liikenteellä: rautatieasemalta kävelymatkaa on noin 2 km, ja paikallisbussi (linja 6) pysähtyy kilpailukeskuksen vieressä.

Seurateltat

Kilpailukeskuksen seuratelttapaikat varataan ilmoittautumisjärjestelmästä. Telttojen pystytys varatuille paikoille kilpailukeskukseen on mahdollista perjantaina 18.8.2023 klo 18.00 alkaen. Paikan koko on 6 m x 8 m. Mahdollisia vapaita paikkoja voi varata infosta (12 € per paikka).

Avajaiset

Nuorten Jukolan avajaiset pidetään juhlalavalla klo 10.00.

Palkinnot

Kilpailun 15 parasta seurajoukkuetta palkitaan Nuorten Jukola -mitaleilla. Seitsemän parasta seurajoukkuetta palkitaan kunniapalkinnoin. Voittajajoukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon sekä pysyvästi kiertopalkinnon pienoismallin. Lisäksi palkitaan paras yhdistelmäjoukkue. Palkinnot jaetaan päättäjäisten yhteydessä klo 15.45. Palkittavien joukkueiden on syytä kokoontua paikalle viimeistään 15 min ennen palkintojenjaon aloitusta.

Nuorten Jukolan kiertopalkinto

Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt:

  • OP-Ryhmän lahjoittamasta kiertopalkinnosta kilpaillaan Nuorten Jukola -viestissä aina seitsemänä peräkkäisenä vuotena. Tämänhetkinen kiertopalkinto on osoitettu vuosille 2021–2027.
  • Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa seura, jonka joukkue voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn kilpailun. Voittanut seura säilyttää palkinnon huolellisesti, vastaa asiaankuuluvista kaiverruksista ja toimittaa palkinnon seuraavaan kilpailuun. Seura saa muistoksi erillisen pokaalin.
  • Vuosien 2021–2027 kilpailuissa jaetaan kiertopalkintopisteitä 15 parhaalle seurajoukkueelle seuraavasti:
    • Voitosta saa 25 pistettä ja seuraavista sijoista 20–15–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 pistettä.
    • Jos 15 parhaan joukossa samalla seuralla on kaksi tai useampia joukkueita, pisteitä saa ainoastaan parhaiten sijoittunut joukkue. Vapaaksi jäävät pistemäärät siirtyvät seuraavaksi parhaalle seuralle.
  • Kiertopalkinnon saa omakseen vuonna 2027 seitsemän kilpailun jälkeen seura, joka vuosina 2021–2027 on viidessä kilpailussa saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän. Jos useampi seura on saavuttanut samat pisteet, on voittaja se, jolla on eniten voittoja, ellei voitto näinkään ratkea, niin se, jolla on voittojen lisäksi eniten kakkossijoja, sen jälkeen kolmossijoja jne.

Info

Info on avoinna perjantaina 18.8.2023 kilpailukeskuksessa klo 17–21 sekä kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa klo 8.00 lähtien.

Löytötavarat pyydetään toimittamaan infoon, josta niitä voi myös tiedustella.

Kilpailumateriaali

Noudetaan infosta seuroittain kilpailupäivänä. Materiaali sisältää ennakkoon ostetut ruokalipukkeet sekä Emit-tarkistuslipukkeet mutta ei hakaneuloja. Hakaneuloja voi ostaa infosta. Kilpailumateriaali luovutetaan vain jos seura on maksanut kaikki maksunsa. Mahdolliset avoimet maksut voi suorittaa infossa.

Vuokratut Emit-kortit luovutetaan joukkuemateriaalin yhteydessä seuran edustajan kuittausta vastaan. Kortit palautetaan kilpailun jälkeen infoon. Palauttamatta jätetystä kortista veloitetaan 75 € per kortti.

Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste jäähallissa. Hätätilanteissa tulee ottaa yhteys hätänumeroon (112). Maastossa on aikaisempina vuosina havaittu maa-ampiaispesiä, joten allergisten on hyvä varautua ottamalla omat lääkkeet mukaan.

Ruokailu

Kilpailukeskuksessa on ravintola, josta saa lounasta hintaan 11 €. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on maidoton, laktoositon ja gluteeniton. Ravintola on auki klo 10.30–16.30. Maksuja otetaan vastaan kortilla, käteisellä ja MobilePaylla.

Kilpailukeskuksessa on ravintolan lisäksi kahvio- ja makeismyyntiä. Järjestäjien kahvio avautuu klo 8.30 ja grilli klo 10.00.

Turvallisuus

Pelastussuunnitelma julkaistaan kilpailun nettisivuilla ennen kilpailua. Avotulen teko, kaasu- ja trangia-keittimien käyttö sekä tupakointi kilpailukeskuksessa on kielletty.

Siisteys ja kierrätys

Roskien pudottaminen kilpailumaastoon on kielletty. Pyydämme suunnistajia toimimaan siististi ja lajittelemaan roskansa myös kilpailukeskuksessa.

Rastiralli

Kilpailukeskuksessa on perheen pienimmille rastiralli, joka avautuu klo 10. Lapset osallistuvat huoltajansa vastuulla.

Toimihenkilöt ja yhteystiedot

Kilpailunjohtaja: Marko Pietari
Ratamestari: Ossi Autio
Tiedottaja: Riikka Ahoniemi (kilpailut.tiedotus at hyvinkaanrasti.fi)
TA: Mika Kantola
Ratavalvoja: Jouni Moisander
Tuomarineuvosto: Timo Sirola (pj), Maija Pasanen, Anton Salmenkylä

Tervetuloa!