Lakia-Jukolassa käytössä whistleblowing-ilmoituskanava osana vastuullisuustyötä

75. Jukolan viesti juostaan 15.-16.6.2024 Kauhavalla. Lakia-Jukola on halunnut nostaa vastuullisuuden yhdeksi keskeiseksi, kaikessa toiminnassa näkyväksi teemaksi. Olemme halunneet ottaa huomioon kaikki ne vaatimukset, mitä yrityksiltä nykypäivänä vaaditaan ja hieman enemmänkin – oli sitten kysymys matkustamisesta kilpailupaikalle, ruokailusta, energian käytöstä, ympäröivästä luonnosta tai ennen kaikkea ihmistä.

Viimeisimpänä toimintona otimme käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan (whistleblowing), jonka kautta niin talkoolaiset kuin muutkin tapahtumaan osallistuvat voivat ilmoittaa nimettömästi mahdollisista havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Tällainen ilmoituskanava vaaditaan kaikilta vähintään 50 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä. Ilmoituskanavan käyttöönotto ei tarkoita, että Jukolassa olisi ilmennyt väärinkäytöksiä, joita olisi tarve kitkeä pois. Kysymys on enemmänkin ennaltaehkäisystä ja avoimuudesta. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa vieläkin paremman Jukola-tapahtuman rakentamisen.

Ilmoituskanava on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa, joka tarjoaa yrityksille tietoa ja palveluja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu on alusta organisaationne väärinkäytösilmoitusten keräämiseen ja vuoropuheluun ilmoittajan kanssa. Kanavan kautta ilmoitusten vastaanottajat voivat kysyä ilmoittajalta lisäkysymyksiä ja tiedottaa tälle suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoituskanava tarjoaa helpon ja tietoturvallisen väylän ilmoitusten vastaanotolle ja kommunikaatiolle ilmoittajien kanssa.

 

Ilmoituskanavan löydät täältä: https://jukola.com/2024/talkoolaiset/whistleblowing-ilmoituskanava/