Kilpailuohjeet

43. Venlojen viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 21.8.2021 klo 13.45. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 7,3 km 70 m 45 min 14:30
2. 5,4 km 50 m 33 min 15:03
3. 9,1 km 110 m 56 min 15:59
4. 8,5 km 90 m 52 min
Yhteensä 30,3 km 320 m 3 h 6 min

Matkoihin sisältyy noin 1200 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.15. Huomioikaa, että aurinko laskee klo 21:30, että loppuvaiheessa saattaa olla lampun tarvetta maastossa.

72. Jukolan viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 21.8.2021 klo 23.00. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

 Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 12,9 km pimeä 230 m 74 min 00.14
2. 12,9 km pimeä 230 m 74 min 01.28
3. 16,6 km pimeä 300 m 93 min 03.01
4. 9,1 km pimeä 120 m 50 min 03.51
5. 8,9 km pimeä 120 m 50 min 04.41
6. 11,0 km hämärä/valoisa 180 m 59 min 05.40
7. 16,4 km valoisa 280 m 85 min
Yhteensä 87,8 km 1460 m 8 h 5 min

Matkoihin sisältyy noin 1200 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee la 21.8. klo 21.30 ja nousee su 22.8. klo 5.13. Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00.

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät (suomeksi) nettiosoitteesta www.suunnistusliitto.fi ja kilpailuinfon infotaululta.

Maasto

Kilpailukeskus sijaitsee Mäntyvaaran raviradalla aivan kaupungin välittömässä läheisyydessä. Kilpailualuetta hallitsee laaja, pääosin loivapiirteinen mäkialue Vennivaara, jonka korkein kohta kohoaa jopa yhtä Rovaniemen tunnetuinta maamerkkiä Ounasvaaraakin korkeammalle. Maaston matalimman ja korkeimman pisteen välillä on noin 130 metrin korkeusero.

Maastollisesti alue on monipuolinen. Maaston eteläosan kuivat kankaat, laajat suoalueet sekä paikoin rehevämmät ojanotkot ja nuoret metsät vaihtuvat pohjoiseen mentäessä jylhäksi länsilappilaiseksi vaaramaastoksi laakeine avokallioineen.

Puustollisesti alue on tyypillistä lappilaista havupuuvaltaista talousmetsää. Maastopohja on pääosin nopeakulkuista kangas- ja kalliomaata, jota suot, rehevämmät alueet ja kivikkoisuus paikoin hidastavat.

Maastossa olevia TV-tuotannon rakenteita ei ole merkitty karttoihin eikä kuvausrasteja rastimääritteisiin. Maastossa saattaa juosta TV-kuvaajia kameran kanssa. Lisäksi viestiä voidaan kuvata TV-tuotannon kamerakoptereilla tai kamera-autolla.

Kartta ja rastimääritteet

Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 metriä ja kuvausohje ISOM2017. Kartoitustyön on tehnyt Matti Kivelä 2015-2020. Venlojen viestissä kartan koko A3. Jukolan viestissä kartan koko vaihtelee osuuspituuksien mukaan. Kartta on muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Karttaosassa rastitunnus on rastinumeron vieressä. 

Kilpailukartan erikoiskarttamerkit

 

Kilpailuviikonloppuna on mahdollisuus harjoitteluun veryttelykartalla kilpailukeskuksesta käsin. Kartan kartoitus, ratamerkinnät ja rastinmääritteet vastaavat kilpailussa käytettäviä. Rasteilla on rastilippu ja koodi. Karttoja myydään kilpailuinfossa pe 20.8. klo 10.00 alkaen hintaan 10 €/kpl.

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet. Maastossa on yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita, jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Kielletyn alueen nauha maastossa

 

Ratamerkinnät

 

Rastit ja leimaus

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja lähdön sisäänmenoportin vieressä. Rasteilla ei ole heijastimia. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

Rasteja on maastossa hyvin lähekkäin ja myös samantyyppisissä rastipisteissä. Kilpailijan on syytä varmistaa oikea rastitunnus kartassa olevista rastimääritteistä!

Viimeiset rastit

 

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Ole tarkkana, että käyt oikealla viimeisellä rastilla!

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät kilpailuinfon luota. Joukkueella on oltava Jukolan viestissä vähintään neljä (4) ja Venlojen viestissä vähintään kolme (3) toimivaa Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.

Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit- tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusliuskaan lyhenne J (Jukola) tai V (Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus. Kiinnitä tarkistusliuska pienellä ohuella teipinpalalla Emit-korttiin.

Emit-kortit luetaan tulospalvelujärjestelmään lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin jälkeen emit-teltassa. Tämän jälkeen kilpailija nollaa korttinsa Emit-nollauspisteessä. Emit-korttia ei saa vaihtaa enää sisäänkirjauksen jälkeen. Mikäli kilpailijan korttia ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, hänelle vaihdetaan järjestäjän 40 euron hintainen vuokrakortti, koska toimimattomalla kortilla ei voi mennä maastoon. Kortti on käytävä palauttamassa ja maksamassa kilpailuinfossa oman osuuden jälkeen, jolloin saa oman korttinsa takaisin.

Lähtö- sekä vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija. Lähtö/vaihtoalueelta ei saa poistua sisäänkirjauksen jälkeen. Emit-sisäänkirjauspiste avataan tuntia ennen Venlojen/Jukolan lähtöä ja se on auki viestin ajan, kunnes suljetaan 30 minuuttia uusintalähtöjen jälkeen.

Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan emit-teltassa tulospalvelujärjestelmään. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille.

Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on saatu. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä kortista peritään 80 € korvaus. Jos Emit-korttia käytetään vain Venlojen viestissä, se tulee palauttaa kilpailuinfoon heti Venlojen vietin jälkeen.

Huolehdithan, että käytät Jukolassa asianmukaista kilpailukorttia. Vain alkuperäisen avaamattoman elektronisen kilpailukortin käyttö on sallittua kilpailuissa.

EMIT-kortin viime hetken vuokra on 40€/kpl. Jos haluaa vuokratut Emit-kortit joukkuemateriaalin mukana, ennakkovuokraus pitää tehdä ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 6.8.

Emit-kortin testauspiste löytyy kilpailuinfon sekä sisäänmenoportin luota. Aseta kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos lukijan led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa. Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei ehkä pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, jolloin kilpailija joutuu ottamaan vuokrakortin.

Kokeile myös leimausta mallirastilla. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja sisäänmenoportin vieressä. Maastossa, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan saakka. Näin myös pahviseen tarkistusliuskaan jää jälki, mikä todistaa rastilla käynnin sähköisen järjestelmän häiriötilanteissa.

Lähdöt

Lähtö sijaitsee raviradan takasuoralla. Kartta-alueella kilpailijat on jaettu 10 rivin lähtölohkoihin. Kussakin rivissä on 20 kilpailijaa.

Kuvio lähtöryhmityksestä

 

Ryhmittyminen lähtöriveihin tapahtuu kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat aloittavat siirtymisen numeronsa mukaiselle riville 8 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Omille paikoille siirrytään rivien päässä olevan kartanjakajan puolelta, jolla on rintanumerossaan kunkin rivin sisältämät numerot (esim. 1-20, 21-40 jne.). Kulku kartta-alueelle suljetaan 5 minuuttia ennen lähtöä. Myöhästyneet saavat karttansa lähdön jälkeen eturivin kohdalta. Vielä enemmän myöhästyneiden kartat toimitetaan vaihtopuomin Helppi-pisteelle, josta ne ovat saatavilla 30 minuuttia lähdön jälkeen. 

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan saaminen lähdössä on kilpailijan vastuulla. Kartta on taiteltu ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt tallennetaan videoimalla.

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle, josta varsinainen suunnistustehtävä alkaa. K-pisteellä ei tarvitse leimata. Ensimmäisen osuuden juoksijat voivat tutustua lähtöviitoitukseen ja verrytellä moottoriradan puomiin asti (n. 200 m).

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat lajitellaan ennen maalia osuuksittain omiin vaihto- ja maalikarsinoihin. Lajitteluportilla osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella olevien taulujen avulla. HUOM! Karsinoiden numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä oikealla olevaan karsinaan. Järjestäjiä on ohjaamassa suunnistajia oikeisiin karsinoihin, mutta kilpailijan on syytä ruuhkatilanteissa itse katsoa oikea karsina.

Vaihtoon tultaessa suoritetaan ns. vaihtoleimaus, luovutetaan kartta toimitsijoille, jatketaan matkaa karttatelineille ja otetaan omaa numeroa vastaava seuraavan osuuden kartta telineestä.

Kuvio karttojen sijainnista karttatelineellä

 

HUOM! Kartta otetaan karttapussista ylöspäin nostamalla, muuten karttapussi voi rikkoutua.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomilla on merkitty numeroilla joukkueiden alueet, joilla kartta annetaan seuraavan osuuden suunnistajalle. Jos lähtevää suunnistajaa ei kohtuuajassa löydy, lähtevä kartta viedään Helppi-pisteelle odottamaan lähtijää.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Vaihtopuomilla odottavan kilpailijan on varmistettava ennen metsään lähtemistä, että on saanut oikean joukkueen ja osuuden kartan. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, vaihtoon saapuva kilpailija ilmoittaa siitä vaihtopuomin päässä olevaan vaihdon Helppi-pisteeseen. Helppi-pisteen toimitsija antaa varakarttalapun, jonka saapunut kilpailija antaa lähtevälle kilpailijalle. Varakarttapiste sijaitsee noin 400 metrin päässä vaihtopuomista matkalla K-pisteelle.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen Helppi-pisteellä. Toimitsija antaa tällöin kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 300 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, millä online-rastilla joukkueen maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut.

Vaihtoalueella on WC ja vesipiste. Ensiapu on vaihtoalueen uloskirjautumisportilla.

Vaihtoon saapuneet kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-uloskirjauksen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimaus videoidaan.

Vaihtopuomin molemmin puolin on noudatettava varovaisuutta ja vältettävä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä.

Vaihtoa odottaville kilpailijoille on varattu verryttelyalue takasuoran lähtöalueella. K-pisteelle johtavalla uralla lämmittely on sallittu ainoastaan aloitusosuudella.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt

Venlojen viestin viestinomainen vaihto suljetaan la 21.8.2021 klo 18.15. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18.30. Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjautumiseen viimeistään 15 minuuttia ennen uusintalähtöä. Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdöissä lähetys tapahtuu kuulutuksen antamien ohjeiden mukaan. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.15.

Jukolan viestin viestinomainen vaihto suljetaan sunnuntaina 22.8. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri uusintalähdössä.

Ankkureiden (7. osuus) uusintalähtö tapahtuu klo 9.00. Tämän ryhmän tulee olla sisäänkirjautumisessa viimeistään klo 8.45. 

Muut osuudet (2. – 6. osuus) lähtevät klo 9.30 ja sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään klo 9.15. Ensimmäisen uusintalähdön aikana toinen erä odottaa takasuoran verryttelyalueella.

Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdöissä lähetys tapahtuu kuulutuksen antamien ohjeiden mukaan. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Maali

Molempien viestien viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan opasteiden mukaan tulosuunnassa oikeanpuoleiseen maalikarsinaan. Kolmenkymmenen ensimmäisen joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maalituomarin päätöksellä ja kirikamppailut varmistetaan kameratallenteella. Maalileimauksen jälkeen palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurien Emit-kortit luetaan maalialueella.

Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin poistuessa leimasimesta. Maalileimaus tallennetaan kamerajärjestelmällä. Muut kuin palkittavat ankkurit kulkevat opasteiden mukaisesti karsinaa pitkin Emit-uloskirjaukseen kortinlukua varten. Uusintalähtöjen jälkeen maaliintulokarsinat siirretään vasempaan reunaan. Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00.

Itkumuuri

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 21.8. klo 13.00 sunnuntaihin 22.8. klo 16.00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa.

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla varustettu keltainen lomake. Vaihtoon tuleva kilpailija ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka menee lomakkeen kanssa Helppi-pisteelle. Helppi-pisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-uloskirjaukseen. Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan tai ensihoidon henkilöstön ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-uloskirjauksessa. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös Helppi-pisteen ilmoitustaululle.

Tulospalvelu ja tulokset

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla, Napapiiri-Jukolan nettisivuilla www.jukola.com/2021 ja Jukola 2021 -mobiilisovelluksessa. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille.

Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan nettisivuilla kilpailun jälkeen.

Tuloksiin liittyvät huomautukset voi lähettää suoraan Timo Kokolle, timo.kokko@jukola.com.

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat ensiapupisteet ja kullakin osuudella käytössä olevat juomapaikat ovat painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti.

Juomapaikoilla on veden lisäksi tarjolla Jukolan virallisena urheilujuomana Dexal-urheilujuomaa. Juomapaikoilla on jäteastiat, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Kunnioita luontoa ja laita roskat niille varatuille paikoille.

Jos hellesäällä arvelee tarvitsevansa runsaasti aikaa osuuden suorittamiseen, kannattaa ottaa oma juomavyö mukaan.

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä osoitteessa käyttämällä seurakohtaisia ilmoittautumistunnuksia, kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://registration.jukola.com/?kieli=fi&kisa=j2020&.

Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 20.8.2021 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi pe 20.8.2021 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Napapiiri-Jukolan nettisivuilla.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään 30 minuuttia ennen kyseisen kilpailun alkua.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista sekä siitä, että nuorten alaikärajan noudattamisesta. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2006 tai aiemmin syntyneet.

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 20.8. klo 10.00–22.00 ja la 21.8. klo 8.00–22.00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumisjärjestelmään. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse elokuun alussa ja se on ladattavissa tapahtuman nettisivuilta.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit sekä erikseen nimetyille joukkueille kilpailunumeroliivit. Seurakohtainen kartanpalautuskortti on ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa hintaan 1€/4kpl.

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät kärjen osalta vuoden 2019 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailijan on huolehdittava, että kilpailunumero on kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailunumero on kiinnitettävä huolellisesti neljällä hakaneulalla.

Nimetyille joukkueille jaetaan kilpailunumeroliivit. Se on pidettävä näkyvissä eikä sitä saa peittää kilpailun aikana. GPS-seurantalaitetta käyttämään valitut joukkueet käyttävät kilpailunumeroliiviä. Kilpailunumeroliivit jaetaan etukäteen muun kilpailumateriaalin yhteydessä.

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta kaikilla osuuksilla. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta. GPS-seurannassa on noin 30 joukkuetta sekä Venlojen että Jukolan viestissä.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Seurantalaite ja kilpailunumeroliivi, jossa tasku seurantalaitteelle, on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois leimantarkistuksen jälkeen. GPS-seurantalaite tulee pukea viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Järjestäjä voi muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana.

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat seurantalaitteita joidenkin joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi. Tallennetun reittidatan saa ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta Jukolan viestin uusintalähdön jälkeen.

Oman matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen kilpailun aikana on kielletty.

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilta alueilta.

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-uloskirjauksen jälkeen tai mediakeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään mediatilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

Palkintojenjako

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 25 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu la 21.8.2021 klo 19.00 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 18.50 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 22.8.2021 klo 9.30 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9.20 heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille.

Palkintojen jakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

Jukolan viestin sanoma

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen.

Karttojen palautus

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa sunnuntaina 22.8. noin klo 9.30. Palautuskartat jaetaan seuroittain seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € maksu. Suuriin ja lähetyksiin ulkomaille lisätään kilpailuinfossa olevan hinnaston mukainen postitusmaksu.

Muutokset kilpailuohjeisiin

Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailuinfon infotaululla sekä Napapiiri-Jukolan nettisivuilla.

Kilpailun johto ja tärkeimmät toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja, Martti Anttila
Pääsihteeri, Sami Leinonen
Viestintäpäällikkö, Johanna Sarriola
Kartta- ja ratavaliokunnan pj, Harri Mäki
Ratamestarit, Mikko Rapakko, Harri Mäki, Kimmo Määttä ja Jyrki Itkonen
Tekninen asiantuntija, Jaakko Lajunen
Ratavalvoja, Juhani Jetsonen

Tuomarineuvosto            
Puheenjohtaja Ari Kukkonen, Vehkalahden Veikot
Juha Paanila, Navi
Jouni Lipponen, Keravan Urheilijat