Valiokunnat

Jukolan viestin kisakeskus on kuin kylä, josta löytyy monenlaisia tehtäviä eri alojen osaajille. Maailman suurinta suunnistusviestiä on joka vuosi tekemässä yli 1500 talkoolaista. Liity mukaan itsellesi sopivaan jaostoon! Talkoolaiset rekisteröityvät Loop 8-ilmoittautumisjärjestelmässä.

Kunkin valiokunnan kohdalla on listattu, mihin tehtäviin talkoolaisia edelleen tarvitaan. Tarkemmat tiedot kunkin valiokunnan vetäjältä (yhteystiedot jokaisen valiokunnan esittelyn lopussa).

Tapahtuman talkoopäällikkö Vilma Hirviseltä (044 2920487, hirvinenvilma@gmail.com) voit kysyä myös talkoisiin liittyviä yleisiä kysymyksiä.

Areenatuotanto

Areenatuotantovaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa miellyttävä viestin seuraamiskokemus sekä kisakeskuksessa että television välityksellä.
Kisakeskuksessa olevia talkootehtäviä ovat esimerkiksi:
-Ylen toimittajien avustavat tehtävät (sopii rohkeille ja hyvät vuorovaikutustaidot omaaville henkilöille)
-GPS-laitteiden jako (sopii järjestelmällisille ja ”asiakaspalveluhenkisille” henkilöille)
-JukolaLiven eli kansainvälisen nettilähetyksen avustavat tehtävät (sopii kielitaitoisille, markkinoinnista kiinnostuneille ja innokkaille henkilöille, tietoteknisestä osaamisesta on hyötyä)
Kisakeskuksen talkootehtävät eivät vaadi suunnistustaitoa.
Maastossa olevia talkootehtäviä ovat:
-rastivaroittajat (ilmoittavat maastosta kärkisuunnistajien liikkeistä tv-ohjaajalle)
-rastimanagerit (tv-kuvausrastin avustavat työt)
-radion oppaat (maastossa liikkuvien radion toimittajien eli ”kuiskaajien” opastusta)
Maastossa olevat talkootehtävät vaativat suunnistustaitoa ja yli 15-vuoden ikää.
Areenatuotannon talkootehtävät on saatu täytettyä.
Lisätietoja antaa areenatuotantovaliokunnan johtaja Pauli Mäkelä, 0440473955, pauli.makela@jukola.com

Huolto

Huoltovaliokunnan vastuulle kuuluvat Napapiiri-Jukolan ajoneuvot ja niiden poltto- ja voiteluainehuolto, roskahuollon kuljetustehtävät ja wc- tarvikkeiden täydennys osana tapahtuman ympäristöasioita. Lisäksi huoltovaliokunta vastaa tapahtuman tarvikehankinnoista ja varastotoinnista.
 Edellä mainitut tehtävät sijoittuvat pääosin Jukolan kylän ytimeen Mäntyvaaran raviradalla.
Tehtävät eivät vaadi suunnistuskokemusta ja niihin annetaan perehdytys ennen tapahtumaa.
Huoltovaliokuntaan mahtuu edelleen talkoolaisia, erityisesti ajokortillisia mönkijän kuljettajia kaivataan lisää.
Valiokunnan johtaja on Jukka Aula, 0400 394 593, jukka.aula@jukola.com

 

ICT-asiat ja tulospalvelu

ICT- ja tulospalveluvaliokunta tuottaa kilpailuun osallistuville joukkueille oikeat tulokset, siirtää online-väliajat tulospalveluohjelmaan, julkaisee kilpailun tulokset reaaliaikaisesti internetissä, televisiossa sekä kilpailukeskuksen video- ja tulostauluilla. Valiokunta tuottaa myös kilpailukeskuksessa ja maastossa tarvittavat tietoliikenneyhteydet sekä yhteydet medialle ja yleisölle.

Tarjolla tehtäviä mm. rastien rakentaminen, kytkentä, päivystykset ja tulospalvelu. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Huolehdimme koulutuksesta.

Valiokunnan johtaja Jouko Vainionpää, 045 2640 555, jouko.vainionpaa@jukola.com

Kartta ja rata

Kartta- ja ratavaliokunta teettää kilpailualueen ja harjoitusmaastojen kartat sekä hoitaa kilpailutapahtuman ja harjoitusten ratamestaritehtävät. Ennen tapahtumaa on muun muassa kilpailun kartat painatettava, lajiteltava ja pussitettava, valmistettava rastirakenteet ja huolehdittava rastien teknisestä valmiudesta ja toimivuudesta. Valiokunnan on hoidettava myös rastien kilpailujen aikainen valvonta ja kilpailun jälkeinen purku. Kaikki tehtävät vaativat suunnistustaitoa.

Valiokunnan johtaja Harri Mäki, 0400 749233, harri.maki@jukola.com

Kilpailukeskus

Kenttävaliokunta vastaa sähkö- ja vesihuollosta sekä pesualueen suihkujen ja saunojen toiminnan varmistamisesta.   Sähkö- ja LVI -huoltoon tarvitsemme alan osaajia, jotka saavat varmistettua huollon toimivuuden Jukola -viikonlopun aikana. Kenttävaliokunta huolehtii kilpailukeskuksen rakentamisesta ja purkamisesta. Kilpailukeskukseen tarvitaan rakentajia erityisesti pari viikkoa ennen Jukola-viikonloppua ja purkajia viikko tapahtuman jälkeen. Jokaiselle, jolla pysyy pora ja saha kädessä, löytyy hommia!

Valiokunnan johtaja Taisto Pyy, 0407160222, taisto.pyy@jukola.com

Kilpailutoiminnot kilpailuvaliokunnassa

Kilpailuvaliokunnan tehtäviin kuuluvat emit-nollaus, lähdöt, vaihdot, maaliintulot, uusintalähdöt ja varakarttatoiminnot. Kyseiset tehtävät sijoittuvat tapahtuman ytimeen Mäntyvaaran raviradalla. Tehtävät eivät vaadi suunnistuskokemusta ja ne on helppo oppia annettavan perehdytyksen avulla.

Talkoolaisille vielä tehtäviä tarjolla. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

Valiokunnan johtaja Eero Haapasalmi, 0400 733278, eero.haapasalmi@jukola.com

Liikenne ja turvallisuus

Liikenne- ja turvallisuusvaliokunnan työ on suurelta osin yhteistyötä eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa liikenteenohjaus, pysäköintijärjestelyt, ensiapu ja lääkintä, pelastuspalvelut sekä järjestyksenvalvonta. Talkoolaisia tarvitaan erityisesti liikenteenohjauksessa. Toiveissa on, että liikenteenohjaajat ovat paikallisia, sillä paikallistuntemuksen avulla Jukolan kävijöitä pystytään palvelemaan mahdollisimman sujuvasti.

Liikenteen ja pysäköinnin ohjaajia sekä mönkijäkuskeja tarvitaan vielä. Vaatimuksena ajokortti ja täysi-ikäisyys. Lisätietoja Marjo Hettula, hettulamarjo@gmail.com, 0452689190

Valiokunnan johtaja Kari Tiermas, 0405100391, kari.tiermas@jukola.com

Markkinointi ja talous

Talous- ja markkinointivaliokunta huolehtii taloudenpidosta ja hankkii Jukolaan yhteistyökumppaneita sekä vastaa Jukola-tuotteita myyvästä Jukola-kaupasta. Valiokunta hoitaa yhteydenpidon tapahtuman yhteistyökumppaneiden suuntaan ja markkinoi tapahtumaa kilpailu- ja harrastejoukkueille sekä yleisölle niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Kassapisteiden hoitajille tehtäviä tarjolla. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Huolehdimme koulutuksesta. Lisätietoja Tero Salo, tero.salo@gmail.com, 0405431650

Valiokunnan johtaja Yrjö Trog, 0400 291229, yrjo.trog@jukola.com

Ohjelma

Ohjelmavaliokunta vastaa tapahtuman avajaisten, Jukola-juhlan, palkintojenjakojen, metsäkirkon, lastenmaailman ja kutsuvierastoimintojen järjestelyistä.

Ohjelmavaliokunnan talkootehtävät on saatu jo täytettyä.

Valiokunnan johtaja Leena Jääskeläinen, 0400 435295, leena.jaaskelainen@jukola.com

Ravintola ja ruokahuolto

Ravintolavaliokunnan tehtävänä on ruokkia nälkäiset suunnistajat, katsojat, vip-vieraat ja toimitsijat. Jukolassa tarjoillaan noin 30 000 ruoka-annosta ja juodaan 30 000 kupillista kahvia.

Talkoolaisia tarvitaan ravintoloihin, ilmoittaudu mukaan https://www.gatehq.fi/napapiiri-jukola/index.php/questionnaire

Toimisto

Toimistovaliokunnan alla toimivat kilpailijoiden, yleisön ja talkoolaisten infopisteet kilpailun aikana. Tehtäviin kuuluvat muun muassa joukkuemateriaalien ja palautuskarttojen jakaminen sekä kilpailijoiden ja yleisön neuvonta eri kielillä.

Kilpailuinfoon kaivataan vielä  muutamia talkoolaisia.

Valiokunnan johtaja Sami Leinonen, 050 5578003, sami.leinonen@jukola.com

Viestintä ja media 

Viestintävaliokunta huolehtii Jukolan kotisivujen ja some-kanavien sisällöntuotannosta sekä tiedotteiden jakelusta. Tapahtumaviikonloppuna tarjoamme median edustajille mediakeskuksen palvelut, opastusta kuvauspaikoille ja haastateltavien löytämiseen. Tiedotukseen tarvitaan kirjoittavia toimittajia, valokuvaajia, nettisivuosaamista, sometusapua, kääntäjiä ja mediakeskuksen asiakaspalvelijoita.

Viestintävaliokuntaan mahtuu edelleen talkoolaisia, erityisesti valokuvaajia ja kääntäjiä kaivataan tällä hetkellä lisää.

Tehtäviä tarjolla ruotsin kääntäjälle, valokuvausoppaille sekä mediakeskuksen asiakaspalvelijoille.

Valiokunnan johtaja Johanna Sarriola, johanna.sarriola@jukola.com

Ympäristö

Ympäristövaliokunta varmistaa, että Napapiiri-Jukolan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävä kehitys Ekokompassi Tapahtumat -sertifikaatin mukaisesti. Jukolan imagon mukaisesti toiminnoissa tehdään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joista yhtenä osana on jätteiden erilliskeräys. Ympäristövaliokunnan talkoolaisia ovat eko-oppaat, jotka ohjeistavat lajittelua kilpailukeskuksen ytimessä ja toimivat yleisinä Jukolan jätehuollon asiantuntijoina.

Lisäksi ympäristövaliokunnan johdolla hoidetaan jätehuollon muut tehtävät, kuten jätepisteiden huolto sekä paperien ja käsidesien lisäys bajamajoilla (bajamajojen siivous ei kuulu talkoolaisille). Mikäli olet kiinnostunut em. tehtävistä, ilmoittaudu huoltovaliokunnan talkoolaiseksi.

Kisakeskukseen tarvitaan eko-oppaita.

Valiokunnan johtaja Sannamari Pehkonen, sannamari.pehkonen@jukola.com