Turvallisuus

Napapiiri-Jukola 2021 – Turvallisuus

SISÄLLYS

1. Tärkeät yhteystiedot

2. Toiminta hätätilanteessa
2.1 Vakavat sairastapaukset ja loukkaantumiset
2.2 Tapaturmat ja sairastumiset
2.3 Tulipalo ja onnettomuus kilpailukeskuksessa, alueen teillä tai pysäköintipaikalla
2.4 Järjestyshäiriöt kilpailukeskuksessa tai lähialueella
2.5 Hätäensiapu
2.6 Ensiapupisteet ja sydäniskurit tapahtuma-alueella
2.6.1 Ensiapupisteet, sydäniskurit ja alkusammutusvälineet tapahtuma-alueella

3. Paloturvallisuus
3.1 Toiminta palotilanteessa
3.2 Poistuminen hätätilanteessa
3.3 Alkusammutusvälineet tapahtuma-aikana
3.4 Tulen käsittely
3.5 Nestekaasut ja palavat aineet

4. Liikenneturvallisuus matkalla ja kohteessa
4.1 Liikenneonnettomuudet
4.2 Porovahingon sattuessa
4.3 Nopeusrajoitukset
4.4 Saapumisreitit ja opasteet
4.5 Pysäköinti

5. Turvallisuus kilpailu- ja majoitusalueilla
5.1 Valvonta kilpailualueella
5.2 Kielletyt aineet ja esineet
5.2.1 Järjestyslaki, 3 luku, 10 §
5.3 Anniskelu ja päihteiden käyttö
5.4 Lasten turvallisuus
5.5 Löytötavarat ja rikosilmoitukset
5.6 Majoitusalueiden turvallisuusohjeet
5.7 Kriisitilanteet
5.8 Turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

6. Koronavirus (COVID 19) ja terveysturvallisuus

 

1. Tärkeät yhteystiedot

Yleinen hätänumero 112
– Lataa 112 Suomi-sovellus: https://112.fi/112-suomi

Napapiiri-Jukolan kilpailukeskuksen osoite on Mäntyvaarantie 161, Rovaniemi.

Tapahtuman johtokeskuspäivystys 0800 132211
Kilpailuinfo 050 564 6404
Talkooinfo 050 563 7808
Tavarankuljetus 050 4150702
– Tavaroiden kuljetus pysäköintialueelta telttailualueelle la klo 11-18 ja su klo 9-13, https://jukola.com/2021/nain-toimitaan-napapiiri-jukolassa/
Kilpailukeskuksen apteekki 050 367 8900

 

2. Toiminta hätätilanteessa

Soittaessasi hätänumeroon 112 mainitse heti puhelun alussa, että soitat Napapiiri-Jukolasta.

2.1 Vakavat sairastapaukset ja loukkaantumiset

Välitön hengenvaara – > ilmoita heti 112 ja lisäksi pääensiapuun 0800 132211 ja toimi seuraavasti:

 • Selvitä mitä on tapahtunut ja estä lisävammat ja – onnettomuudet!
 • Tarkista potilaan tila ja hengitys!
 • Siirrä potilas oikeaan asentoon, huomioi murtumat!
 • Järjestä opastus kohteeseen!

2.2 Tapaturmat ja sairastumiset

 • Kilpailukeskuksen yleisöensiapupisteestä saa ensiapua pe 20.8 klo 10.00–22.00 ja la 21.8 klo 8.00 – su 22.8 klo 16.00.
 • Kilpailukeskuksen pääensiavusta saa ensiapua la 21.8. klo 8.00 – su 22.8. klo 16.00
 • Muulloin käytetään yleisen terveydenhuollon palveluja Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla osoitteessa Ounasrinteentie 22, puh. (016) 322 4800

2.3 Tulipalo ja onnettomuus kilpailukeskuksessa, alueen teillä tai pysäköintipaikalla

Välitön hengenvaara tai onnettomuusvaara –> ilmoita heti 112 ja lisäksi ilmoita turvallisuuden johtokeskukseen puh. 0800 132211 ja toimi seuraavasti:

 • Varoita vaarassa olevia!
 • Rajoita paloa tai onnettomuutta, jos se on mahdollista!
 • Estä lisäonnettomuuksien synty, jos se on mahdollista!
 • Järjestä opastus kohteeseen!

Tapahtuma-alueella on alkusammutusvälineitä, jotka ovat kaikkien käytettävissä!

2.4 Järjestyshäiriöt kilpailukeskuksessa tai lähialueella

 • Ilmoita turvallisuuden johtokeskukseen puh. 0800 132211!
 • Ilmoita lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai muulle toimihenkilölle!
 • Älä vaaranna omaa tai toisten turvallisuutta!
 • Älä provosoi ja älä provosoidu!
 • Rauhoita tilannetta, mikäli se on mahdollista!

2.5 Hätäensiapu

 Hätäensiavun tarkoituksena on varmistaa potilaan avoin hengitystie sekä ylläpitää hengitystä ja verenkiertoa. Tajuton on aina laitettava kylkiasentoon. Kaikki osaavat auttaa!  Uskalla sinäkin!

Hätäensiavun ohjeet:

1. Pysähdy ja rauhoitu
2. Arvioi tilanne, varmista oma turvallisuutesi, estä lisävahingot ja soita 112
3. Avaa potilaan hengitystiet kohottamalla hänen leukaansa ja kääntämällä otsaa taaksepäin
4. Tunnustele poskellasi, hengittääkö potilas. Tajuton ja reagoimaton potilas ei hengitä, jos et tunne ilmavirtausta kädelläsi, korvallasi tai poskellasi.
5. Jos ei hengitystä, niin aloita painantaelvytys (korona-aikana ei puhalleta)
6. Käännä tajuton, itse hengittävä potilas kylkiasentoon ja pidä hänet lämpimänä
7. Auta selkävamman saanutta potilasta pitämällä hänen päätään paikoillaan

Elvytys-ohjeet: Tärkeintä on ylläpitää uhrin verenkiertoa painantaelvytyksellä. Pitkät tauot painantaelvytyksessä voivat johtaa aivovaurioihin.

https://defi.fi/elvytysohjeet/

 

2.6 Ensiapupisteet ja sydäniskurit tapahtuma-alueella

2.6.1 Ensiapupisteet, sydäniskurit ja alkusammutusvälineet tapahtuma-alueella

3. Paloturvallisuus

3.1 Toiminta palotilanteessa

Välitön hengenvaara tai onnettomuusvaara –> ilmoita heti 112 ja lisäksi ilmoita turvallisuuden johtokeskukseen puh. 0800 132211 ja toimi seuraavasti:

 • Varoita vaarassa olevia!
 • Rajoita paloa tai onnettomuutta, jos se on mahdollista!
 • Estä lisäonnettomuuksien synty, jos se on mahdollista!
 • Järjestä opastus kohteeseen!

Tapahtuma-alueella on sammutuspeitteitä, jauhesammuttimia ja sammutusvesisäiliöitä, jotka ovat käytettävissä! Sammutusvesisäiliöiden vesi ei ole juomakelpoista ja sitä ei saa käyttää muuhun kuin tulipalon sammuttamiseen!

3.2 Poistuminen hätätilanteessa

 

Hätätilanteessa kuuntele ja noudata viranomaisten ja järjestäjän antamia ohjeita! Hätätilanteessa kilpailun viestintä voi lähettää Napapiirin Jukola 2021-sovellukseen viestejä, jotka avautuvat ensisijaisesti sovelluksen näytölle.

Evakuointipaikat ja kokoontumispaikat ovat erilaisia, riippuen minkälaisesta uhasta on kysymys.

Tulipalon sattuessa teltta-alueilla on evakuointi- ja kokoontumispaikka kilpailukeskuksen viereinen Mäntyvaarantie, jossa kuulutuksella voidaan tiedottaa ohjeet. Jos kulku tulipalon takia estää pääsyn tälle alueelle, ohjataan toinen kokoontumispaikka Isoaavantielle.  Kisakeskuksessa tai sen rakenteissa olevan uhkan aikana määrätään kokoontumispaikaksi joukkueteltta-alueen vieressä kulkeva Raviradankuja. Ravitallikuja tulee pääsääntöisesti pitää avoinna pelastustienä. 

3.3 Alkusammutusvälineet tapahtuma-aikana

Majoitusalueille on sijoitettu jauhesammuttimia, sammutuspeitteitä ja sammutusvesisäiliöitä leirintäalueen turvaohjeen mukaisesti.

Kilpailukeskuksessa, ravintoloissa, saunalla (erilliset turvallisuusohjeet) ja grilleillä on jauhesammuttimet ja sammutuspeitteet. Sammuttimia on myös sijoitettu maalialueelle it- ja sähkölaitteistojen välittömään läheisyyteen sekä kilpailuinfoon.

Telttamajoitus- ja ns. tuulisuoja-alueilla sekä pysäköintialueilla on sijoitettuna jauhesammuttimia ja vesisäiliöitä alkusammutuksen suorittamiseksi. Niiden paikat on merkitty maastoon ja karttaan. Järjestyksenvalvojat on koulutettu myös alkusammutukseen.

Kauppojen tulee olla myös varustettu asianmukaisin sammuttimin.

 

3.4 Tulenkäsittely

Kilpailualueella avotulenteko (mukaan lukien kertakäyttögrillit ja retkikeittimet) on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla.

Avotulentekokieltoa valvotaan pelastustoimen ja järjestyksenvalvojien toimesta. Telttojen sisäpuolella kaikenlainen tulen käsittely on ehdottomasti kielletty.

3.5 Nestekaasut ja palavat aineet

Kaasuja ja palavia nesteitä sisältävien laitteiden ja varastointitilojen tulee olla tarkastettuja, sekä niistä on tehtävä asianmukaiset ilmoitukset pelastusviranomaisille. Viranomaistarkastukset tehdään alueelle ennen kisatapahtumaa.

 

4. Liikenneturvallisuus matkalla ja kohteessa

4.1 Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuuspaikalla toimi näin:

 • Pysähdy tien sivuun
 • Tarkista tilanne onnettomuuspaikalla ennen kuin soitat 112
 • Varmista oma turvallisuutesi ja estä lisävahingot. Laita hätävilkut päälle ja pue heijastinliivit astuessasi ulos autosta. Pyydä paikalle tulleita ohjaamaan liikennettä. Laita varoituskolmio riittävän kauas onnettomuuspaikasta.
 • Älä lähesty ajoneuvoa ennen hätäkeskuksen lupaa, jos kyseessä on vaarallisia aineita kuljettavan auton ulosajo, tulipalo tai yhteenajo. Kysy neuvoa numerosta 112 ennen lähestymistäsi kohti onnettomuuspaikkaa. Tarkista, onko auton keulassa, perässä tai kyljissä oranssinvärinen tunnusnumerokilpi. Kerro kilvessä olevat tunnusnumerot hätäkeskukseen.
 • Tarkista uhrien lukumäärä ja vointi
 • Siirrä uhri pois tieltä tai ajoneuvosta, jos hän on vaarassa jäädä ohiajavien yliajamaksi tai jos hän on vaarassa menehtyä savuun ja liekkeihin palavassa autossa.
 • Avaa tajuttoman uhrin hengitystiet kääntämällä päätä taaksepäin leuasta ja otsasta
 • Jos törmäysnopeus on ollut suuri tai matkustaja on sinkoutunut ulos liikkuvasta ajoneuvosta, on uhri todennäköisesti saanut selkäydinvamman. Tue hänen päätään käsin ja käske häntä pysymään liikkumattomana.
 • Pidä uhri lämpimänä ja suojassa kastumiselta
 • Älä kuvaa onnettomuuspaikalla!

https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/autolla-suomessa#20249745

4.2 Porovahingon sattuessa

Porokolarin sattuessa toimi näin (https://paliskunnat.fi/py/porovahingot/liikennevahingot/porokolarin-sattuessa/):

 • Estä lisävahinkojen syntyminen!
 • Aseta varoituskolmio tielle varoittamaan muita!
 • Huolehdi loukkaantuneiden ensiavusta ja soita välittömästi hätäkeskukseen (112)!
 • Lopeta loukkaantunut poro tai hanki paikalle henkilö, joka tekee sen!
 • Ilmoita hätäkeskukseen (112) aina, jos kolhaiset poroa. Vaikka poro jatkaisi matkaansa, se on todennäköisesti loukkaantunut. ÄLÄ JÄTÄ ELÄINTÄ KÄRSIMÄÄN!
 • Siirrä ruho pientareelle ja merkitse paikka mahdollisimman näkyvästi. Ruhoa ei saa ottaa mukaan.
 • Ilmoita vakuutusyhtiöösi, mikäli törmäyksestä on seurannut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Poro liikenteessä: https://paliskunnat.fi/py/wp-content/uploads/2014/11/poro_liikenteessa.pdf

Varo poroa liikenteessä – riskialueet reaaliajassa: http://www.varoporoa.fi/

Paliskuntien poroisäntien yhteystiedot: https://paliskunnat.fi/py/poroisannat/

Lataa Porokello-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta: https://porokello.fi/

4.3 Nopeusrajoitukset

Tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä on tapahtuman ajan voimassa alennettuja nopeusrajoituksia ja poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä.

Napapiiri-Jukolan 2021 aikana alennetaan yleisten ja yksityisten teiden nopeusrajoituksia seuraavasti:

 • VT 4 välille Niskanperä – Eteläkeskus 50 km/h
 • Ollerovaarantien yksityistie 30 km/h
 • Vennivaaran yksityistie 30 km/h
 • Mäntyvaarantie kisakeskus 20 km/h
 • Isoaavantie – Mäntyvaarantien risteys 30 km/h

4.4 Saapumisreitit ja opasteet

Pysäköintialueilta on järjestetty opastus kilpailukeskukseen. Seurabussien purku- ja noutoalueet sijaitsevat Isoaavantiellä noin 800 m kilpailukeskuksesta. Tavaran kuljetukseen henkilö- ja linja-autojen pysäköinti- ja purkualueilta on varattu kaksi ajoneuvoa lauantaina klo 09-15 ja sunnuntaina klo 08-13 telttapaikan läheisyyteen.

Majoituspaikan varanneet kilpailijat ovat saaneet varaamisen yhteydessä Napapiiri-Jukolan nettisivujen kautta tiedot telttapaikkansa sijainnista eri majoitusaluelohkoilla. Majoitus tapahtuu omatoimisesti varatuille alueille ruudutusten mukaisesti. Talkoolaiset valvovat, että teltat sijoitetaan säännösten mukaisesti.

Järjestyksenvalvojat opastavat muun työnsä ohessa saapuvia kilpailijoita. Saapumisreitille on varattu kilpailukeskuksen karttoja, joissa ”tässä olet” pisteet.  Kartat sijoitettu ”ilmansuunnallisesti oikein”.  Kilpailukeskus alueen opaskarttana toimii järjestäjien laatima pohjakartta. Lisäksi alueesta laaditaan Napapiiri-Jukola-sivuille sähköisiä opastoimintoja, sekä muita sähköisessä muodossa olevia ohjeita.

4.5 Pysäköinti

Tapahtuman pysäköintipaikat ovat maksullisia, lukuun ottamatta polkupyörä-, moottoripyörä- ja mopoparkkeja. VIP-vieraat ja median edustajat saavat ajoluvat erikseen. Talkoolaisille on ilmainen talkooparkki osoitteessa Postikatu 1 (Vanha postitalon P-alue).

Pysäköintialueet on nimetty P1 – P15 ja lisäksi on talkooparkki osoitteessa Postikatu 1. Talkooparkki sijaitsee linja-autoaseman vieressä, josta on  bussikuljetus kisapaikalle. Parkkilohkoilta P9-P15 on myös bussikuljetus kisapaikalle. Parkkilohkoilla P9-P15 pysäköintimaksu sisältää bussikuljetuksen kisapaikalle. Seurabusseille on varattu etäpysäköintiin Lapin Urheiluopiston ja Lappi Areenan pysäköintialueet.

Perjantaina avataan vain P1-matkailuautoparkki, P5-parkkialue ja P6-matkailuvaunuparkki, muut pysäköintialueet pidetään vielä kiinni. Pysäköintialueet aukeavat lauantaiaamuna klo 08.00.

Matkailuvaunujen pysäköinti tapahtuu parkkialueelle P6 (Verstaantie) tienvarsipysäköintinä. Matkailuvaunujen vetoautot voivat liikkua pysäköinnin aikana edellyttäen, että vaunu pysyy paikoillaan.

 

5. Turvallisuus kilpailu- ja majoitusalueilla

5.1 Valvonta kilpailualueella

Jukolan Viesti on avoin suunnistuskilpailu, johon on ilmoittauduttava ennakkoon. Tapahtumaan voi tulla katsojaksi tapahtuman aikana ilman pääsymaksua. Tuloporteilla katsojiin voidaan kohdistaa turvatarkastus, mikäli on syytä epäillä tai havaitaan, että heillä on mukanaan esim. toisen vahingoittamiseen sopivia normaalista poikkeavia välineitä.

Varsinainen kilpailualue on rajattu (kielletyn alueen nauhoin, aitauksin) vain suunnistajille ja lisäksi kilpailukeskuksessa on alueita, joihin pääsy on rajattu vain talkoolaisille ja asianmukaisen kulkuluvan omaaville henkilöille (VIP, Press, Media). Näillä kulkuluvilla pääsee vain luvan osoittamalle alueelle.

Kilpailun ajan keskuksen turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat, jotka valvovat myös kulkuoikeuksia ja muutoin rajoitettuja alueita. Lisäksi muut talkoolaiset valvovat omaa aluettaan ja pyytävät tarvittaessa järjestyksenvalvojien apua johtokeskuksen kautta.

Kilpailukeskusalueella ajoneuvoilla/kulkuneuvoilla liikkuminen on kielletty, ainoastaan jalankulku ja luvanvarainen liikenne on sallittu.

Dronen lennättäminen tapahtuma-alueella on ehdottomasti kielletty (Ilmailulaki). Ilmailulain mukaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lakia rikkonut voidaan tuomita ilmailurikkomuksesta sakkoon.

Lisätietoa: https://www.droneinfo.fi/fi/eun-dronesaannot

5.2 Kielletyt aineet ja esineet

Kilpailukeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussaan ampuma-asetta, ilma-asetta, jousiasetta, räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai ainetta, jota on mahdollista käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen.

Järjestyksen ja turvallisuuden niin vaatiessa, on poliisilla ja järjestyksenvalvojilla oikeus puuttua lain antamin oikeuksin asiaan.

Kielto ei koske viran/tehtävän vuoksi tarpeellista tai virkapukuun kuuluvaa aseistusta, eikä tilaisuuden ohjelmassa, suunnistuskilpailussa tai leiriytymisessä tarvittavia esineitä/aineita.

5.2.1 Järjestyslaki, 3 luku, 10 §

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito

Seuraavien toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty

1) Teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet
2) patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet
3) tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet
4) syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet
5) ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet
6) terveydelle vaaralliset laserosoittimet

Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.

5.3 Anniskelu ja päihteiden käyttö

Mallasrasti (ainoa anniskelualue) sijaitsee kilpailukeskuksen pohjoispäässä Saunatien varressa. Mallasrastin toiminnasta vastaa yhdessä tapahtuman järjestäjän kanssa Rovaniemen Ravirata Oy.

Omien alkoholijuomien tuonti kilpailukeskukseen on ehdottomasti kielletty.

Yleisölle tarkoitetuilla paikoilla päihdyttävien aineiden hallussapito ja nauttiminen on kielletty. Teltta- ja majoitusalueet on tarkoitettu vain majoittujille.

5.4 Lasten turvallisuus

Alueella ei ole valvottua lastenhoitoa.  (Kilpailuohjeissa on ohjeistettu osanottajia tarkemmin.)

Tapahtumassa lapset ovat vanhempiensa / huoltajiensa vastuulla.  Etenkin pienille lapsille on tärkeää pukea värikkäät, näkyvät vaatteet (esim. paita), jotta lapset erottuvat väkijoukossa helpommin esim. mahdollisessa katoamistilanteessa.

Lastenmaailmassa on omaa ohjelmaa tapahtumaan saapuville lapsille. Lastenmaailman toimintoja sijaitsee kahdessa eri paikassa. Toinen Lastenmaailma sijaitsee raviradan yläpihan lasten leikkipaikan välittömässä läheisyydessä ja toinen kilpailukeskuksen eteläpuolella Mäntyvaarantien pohjoispuolella Metsäkirkon välittömässä läheisyydessä. Lastenmaailman ohjelmasta ja aktiviteeteista vastaavat riittävän koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on tarvittavat ensiaputaidot. Lastenmaailman henkilöstö ei vastaa valvotusta lastenhoidosta, vaan toimii ainoastaan aktiviteettien tuottajana.

5.5 Löytötavarat ja rikosilmoitukset

Löytötavarat toimitetaan kilpailuinfoon.  Rikosilmoitusasioissa ole yhteydessä johtokeskukseen.

5.6. Majoitusalueiden turvallisuusohjeet

Majoitusalueilla kukin vastaa omista tavaroistaan.

Pelastusyksiköt ja järjestyksenvalvojat valvovat kieltojen noudattamista tapahtuman majoitusalueilla.

Teltta-, asuntovaunu- ja asuntoautoalueille jätetään vaaditun levyiset pelastustiet (4 m) ja vaunujen- ja autojen välinen etäisyys tulee olla vähintään 4 m. Etuteltan ja katosten avaaminen on kielletty.

Kaikkiin kriittisiin kohteisiin sijoitetaan riittävästi alkusammutuskalustoa.

Järjestyksenvalvojat ja pelastuksen yksikkö valvovat tulenteko- ja tupakointikieltoja.

5.7 Kriisitilanteet

Kriisitilanteissa (esim. kuolemantapaus) ota yhteys kilpailun johtokeskukseen, mistä sinut ohjataan terveydenhuollon ammattilaisille.

5.8 Turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Ilmoitathan havaitsemastasi turvallisuuspoikkeamasta välittömästi kilpailun johtokeskukseen tai lähimmälle järjestyksenvalvojalle / työntekijälle.

 

6. Koronavirus (COVID 19) ja terveysturvallisuus

Tapahtuman terveysturvallisuuteen liittyvää tietoa löytyy osoitteesta https://jukola.com/2021/nain-toimitaan-napapiiri-jukolassa/ ja https://jukola.com/2021/usein-kysyttyja-kysymyksia-koronaturvallisuudesta/

https://koronaturvallinenlappi.fi/

 

Jenni Lindgren
Lapponia Safety Oy
+358408364256
jenni.lindgren@lapponiasafety.com
www.lapponiasafety.com
www.facebook.com/lapponiasafety