HUR FÅR JAG EN PCR-TEST OCH INTYG PÅ ENGELSKA?

Covid test

I tävlingscentret finns en testningsstation organiserad av Rovaniemi stad och erbjudit av vår samarbetspartner Mehiläinen. Testen är kostnadsfri och sker utan tidsbeställning. Dit kan man söka sig även med lindriga coronaliknande symptom eller misstänkt exponering.

Mehiläinens corona testningsstation i tävlingscentret är öppet:

  •       fredag 20.8. kl. 16-20
  •       lördag 21.8. kl. 10-21
  •       söndag 22.8. kl. 10-16

Mehiläinen tar snabba antigentester. De anpassar som test som krävs vid inresa till Finland.

Ifall du behöver en PCR-test och testresultaten på engelska för din hemresa, de går att köpa vid Mehiläinens testningsstation i Jukolas tävlingscenter.

Läs mer om PCR-testen (på engelska): https://jukola.com/2021/en/how-i-can-get-a-pcr-test-and-a-certificate-in-english/