JUKOLAS BUDSKAP 2021

Foto: Kuva: Emma-Roosa Koponen

”Himmeln välvde blå, en lätt västanvind smekte luften, på kullen blänkte en björk i sin nya skrud och den vitskummande rönnen spred sin doft vida omkring.”

Såhär beskrev nationalskalden Aleksis Kivi den finska naturens skönhet under försommaren.

Ren miljö, ren luft eller rena vattendrag är dock inga självklarheter. Det Arktiska centret vid Lapin Yliopisto (Lapplands universitet) befrämjar hållbarheten i de nordliga regionerna genom att öka förståelsen för den arktiska miljön. Arbetet görs genom att länka samman högklassig forskning med information till både beslutsfattare och den stora allmänheten.

Vi har i trakten kring polcirkeln framfört vårt budskap i den ljusa sommarnatten i Lappland på Vennivaaras krävande bergpartier samt på de omgivande kärren, rika på gungflyn, för att kunna tacka Arktiska centret och alla andra instanser, som med sitt arbete och sitt exempel vill medverka till, att den unika skönheten och renheten i den arktiska naturen bevaras också för kommande släktled.

Rovaniemi, den 22 augusti 2021

Jukola-kavlens orienterare