Uppdaterad information om resande till Finland

Gränskontroll vid de inre gränserna avslutades den 26 juli. Begränsningarna i trafiken över yttre gränserna fortsätter fortfarande för flera länders del fram till den augusti 2021. Det betyder att man kan resa till Finland från alla länder, om man har fått en godkänd vaccinationsserie mot coronaviruset.

När man kommer till Finland från lågrisklandet behöver man inte delta i de hälsösäkerhetsåtgärder som gäller vid inresa. Om man kommer till Finland frän något annat land, gäller de hälsosäkerhetsåtgärder som fastställts för dem som kommer från riskländer.

Läs mera från Napapiiri Jukolas engelska sidan.