Kilpailuohjeet

KILPAILUOHJEET

Venlojen viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 17.6.2023 klo 14.00.  Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus  Osuuspituus   Nousu   Aika-arvio   Vaihto
1.  6,6–6,7 km   160 m   45 min   14:45
2.  5,2–5,3 km   130 m   34 min   15:19
3.  6,5–6,6 km   160 m   46 min   16:05
4.  7,6–7,7 km   210 m   51 min   16:56
Yhteensä        26,1 km   660 m   2 h 55 min

 

Matkoihin sisältyy n. 500 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2007-2008 syntyneille suositellaan osuutta 2. Venlojen viestin maali suljetaan 17.6.2023 kello 22:30.

 

Jukolan Viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 17.6.2023 klo 23.00. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus  Osuuspituus   Valoisuus   Nousu   Aika   Vaihto
1.  12,6 – 12,8 km   hämärä/pimeä   240 m   73 min   00:13
2.  12,7 – 12,9 km   pimeä   285 m   76 min   01:29
3.  14,1 – 14,4 km   pimeä/hämärä   360 m   84 min   02:53
4.  8,0 – 8,2 km   hämärä/valoisa   240 m   48 min   03:41
5.  9,3 – 9,5 km   valoisa   275 m   55 min   04:36
6.  9,1 – 9,3 km   valoisa   275 m   54 min   05:31
7.  14,9 – 15,1 km   valoisa   445 m   87 min   06:58
Yhteensä  81,5 km   2120 m   7h 58 min

 

Matkoihin sisältyy n. 500 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2007-2008 syntyneille suositellaan osuuksia 4-6. Jukolan viestin maali suljetaan 18.6.2023 kello 15:00.

 

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät (suomeksi) osoitteesta www.suunnistusliitto.fi ja kilpailuinfosta.

 

Maasto

Kilpailumaasto sijaitsee Porvoon Epoon kyläkeskuksen ja Seitlahden – Voolahden välisellä alueella. Maaston pohjoisosassa ei ole järjestetty kilpailuja yli 30 vuoteen. Eteläosassa on kilpailtu edellisen kerran vuonna 2003. Alueen vanhat kartat ovat nähtävillä kilpailuinfon infotaululla ja Porvoo Borgå Jukolan internetsivuilla.

Porvoo Borgå Jukolan kilpailualue on vaihtelevaa ja monipuolista maastoa, jossa vuorottelevat jyrkähköt teräväpiirteiset ja toisaalta alueen eteläosaan keskittyvät laajat matalammat avokallioalueet sekä välillä peitteisemmät korpimaiset sekametsäalueet. Korkeuserot vaihtelevat maastoalueittain ollen luokkaa 20 – 40 m. Alueelle on ominaista itäuusmaalainen paikoittainen kivisyys ja paksu aluskasvillisuus, mikä vaikuttaa myös kulkukelpoisuuteen. Hitaampien maastonkohtien rinnalla avokallioalueet ovat nopeakulkuisia. Tästä johtuen kilometrivauhdit tulevat vaihtelemaan eri maastoalueilla merkittävästikin. Näkyvyys on pääosin hyvä nuoria taimikoita ja lehtipuuvaltaisia tiheiköitä lukuun ottamatta. Maastossa näkyvät aktiivisen metsähoidon seurauksena hyvin myös eri-ikäiset hakkuut, harvennukset ja tiheiköt. Alueella on joitain suojeltuja maastokohteita. Aluetta halkoo tasaisesti metsätieverkosto. Runsaan hirvi- ja peurakannan muodostamia uria lukuun ottamatta ihmisen muodostamia polkuja ei kartalta löydy montaakaan.

Ratamestarien tavoitteena on ratasuunnittelussa ollut hyödyntää kaikkia alueen tarjoamia erilaisia maastotyyppejä ja tarjota haasteellisia suunnistustehtäviä kaikille osuuksille K-pisteeltä aivan viimeisille rasteille saakka. Ratamestarien käytössä on ollut huippuhyvä suunnistuskartta, jonka voi sanoa kuvaavan kaikkia moninaisia maastoalueita erinomaisesti.

Maastossa olevia TV-tuotannon rakenteita ei ole merkitty karttoihin eikä kuvausrasteja rastimääritteisiin. Maastossa saattaa juosta TV-kuvaajia kameran kanssa. Lisäksi viestiä voidaan kuvata TV-tuotannon kamerakoptereilla tai kamera-autolla.

 

Kartta ja rastimääritteet

Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 metriä, kuvausohje ISOM2017. Kartoitustyön on tehnyt Jussi Silvennoinen 2019-2022. Venlojen viestissä kartan koko A3. Jukolan viestissä kartan koko vaihtelee osuuspituuksien mukaan. Kartta on muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Kartassa on myös rastitunnus rastinumeron vieressä.

 

Lisäys 15.6.2023

Karttojen painon jälkeen maastoon on tehty pieni harvennushakkuu, joka ei näy kilpailukartoissa. Katso oheinen kuva muutoksesta, joka on nähtävillä myös vaihtoalueella.

 

Mallisuunnistus

Kilpailuviikonloppuna on mallisuunnistus kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kartan kartoitus, ratamerkinnät ja rastimääritteet vastaavat kilpailussa käytettäviä. Rasteilla on rastilippu ja rastitunnus, ei leimasimia.  Karttoja myydään kilpailuinfossa pe 16.6.2023 klo 10.00 alkaen hintaan 10 €/kpl. Mallisuunnistus on käytettävissä 16.6. klo 10.00 – 18.6. klo 15.00.

 

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet. Maastossa on yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita kuten luontokohteita, vaarallisia maastokohteita ja kilpailun toteutukseen liittyviä teknisiä kohteita, jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

 

Kielletyn alueen nauha maastossa.

 

Ratamerkinnät

Ratamerkinnät ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisia. Radoilla on pakollisia viitoituksia, joita on ehdottomasti noudatettava. Ratoihin kuuluvat pakolliset viitoitukset maastossa on merkitty valkoisella yhtenäisellä nauhalla. Lähtö- ja maaliviitoitukset on rajattu aidoilla. 

Rastit ja leimaus

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja lähdön sisäänmenoportin vieressä. Rasteilla ei ole heijastimia. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

Rasteja on maastossa lähekkäin. Kilpailijan on syytä varmistaa oikea rastitunnus kartasta. 

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Varmista, että käyt oikealla viimeisellä rastilla ja tarkista rastitunnus!

 

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät kilpailuinfon luota. Joukkueella on oltava Jukolan viestissä vähintään neljä (4) ja Venlojen viestissä vähintään kolme (3) toimivaa Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.

Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit- tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusliuskaan lyhenne J (Jukola) tai V (Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus. Kiinnitä tarkistusliuska pienellä ohuella teipinpalalla Emit-korttiin.

Emit-kortit luetaan tulospalvelujärjestelmään lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä MARS MARS -sisäänmenoportin jälkeen Emit-teltassa. Tämän jälkeen kilpailija nollaa korttinsa Emit-nollauspisteessä. Emit-korttia ei saa vaihtaa enää Emit-nollauksen jälkeen. Mikäli kilpailijan korttia ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, hänelle vaihdetaan järjestäjän 40 euron hintainen vuokrakortti, koska toimimattomalla kortilla ei voi mennä maastoon. Kortti on käytävä palauttamassa ja maksamassa kilpailuinfossa oman osuuden jälkeen, jolloin saa oman korttinsa takaisin.

Lähtö- sekä vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija. Lähtö-/vaihtoalueelta ei saa poistua Emit-nollauksen jälkeen. Emit-sisäänkirjautumispiste avataan 75 minuuttia ennen Venlojen/Jukolan lähtöä.

 

Sisäänkirjautuminen tapahtuu porrastetusti joukkuenumeroittain:

Joukkue     Venlat  Jukola
> 1300 12:45-12:55  21:45-21:55
801-1300  12:55-13:10 21:55-22:10
401-800 13:10-13:25 22:10-22:25
< 401  13:25-13:40  22:25-22:40

 

Sisäänkirjautuminen suljetaan 20 minuuttia ennen Venlojen ja Jukolan lähtöjä ja avataan heti lähtöjen tapahduttua ja on auki viestin ajan, kunnes suljetaan 30 minuuttia uusintalähtöjen jälkeen.

Lähtösuoralle järjestäytyminen tapahtuu myös porrastetusti alkaen 30 minuuttia ennen lähtöä:

Joukkue   Venlat     Jukola
> 1300  13:30  22:30
801-1300 13:40     22:40
< 800   13:50 22:50

Kulku lähtöön suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä.

Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan Emit-teltassa tulospalvelujärjestelmään. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille.

Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on saatu. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä kortista peritään 80 € korvaus. Jos Emit-korttia käytetään vain Venlojen viestissä, se tulee palauttaa kilpailuinfoon heti Venlojen viestin jälkeen.

Huolehdithan, että käytät Jukolassa asianmukaista kilpailukorttia. Vain alkuperäisen avaamattoman elektronisen kilpailukortin käyttö on sallittua kilpailuissa.

Emit-kortin viime hetken vuokra on 40 €/kpl. Jos haluaa vuokratut Emit-kortit joukkuemateriaalin mukana, ennakkovuokraus pitää tehdä ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 31.5.2023.

Emit-kortin testauspiste löytyy kilpailuinfon sekä sisäänmenoportin luota. Aseta kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos lukijan led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa. Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei ehkä pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, jolloin kilpailija joutuu ottamaan vuokrakortin.

Kokeile myös leimausta mallirastilla. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja sisäänmenoportin vieressä. Maastossa, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan saakka. Näin myös pahviseen tarkistusliuskaan jää jälki, mikä todistaa rastilla käynnin sähköisen järjestelmän häiriötilanteissa.

 

Lähdöt

Lähtö sijaitsee pellolla kilpailukeskuksessa. Lämmittelyvaatteita ei saa jättää lähtöaluetta reunustavan aidan päälle, vaan vaatteet tulee jättää omalla vastuulla sisään- ja ulostuloreitin väliselle aidalle, josta kilpailija saa ne omatoimisesti osuutensa jälkeen otettua matkaansa.

Ryhmittyminen lähtöriveihin tapahtuu kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Ryhmittyminen aloitetaan takimmaisista riveistä viimeistään 30 min ennen lähtöä! Kilpailijat aloittavat siirtymisen numeronsa mukaiselle riville 8 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Omille paikoille siirrytään rivien päässä olevan kartanjakajan puolelta, jolla on rintanumerossaan kunkin rivin sisältämät numerot (esim. 1-20, 21-40 jne.). Kulku lähtöalueelle suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä. Myöhästyneet saavat karttansa lähdön jälkeen vaihtopuomin Helppi-pisteeltä, josta ne ovat saatavilla 30 minuutin ajan lähdön jälkeen.

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on omaa kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan saaminen lähdössä on kilpailijan vastuulla. Kartta on taitettu ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähtö-, vaihto- ja maaliviitoitukset on rajattu aidoilla. K-piste on merkitty rastilipulla. K-pisteellä ei tarvitse leimata. Ensimmäisen osuuden juoksijat voivat tutustua lähtöviitoitukseen ja verrytellä lähes K-pisteelle saakka.

Lähtöviitoitus on lyhyt ja noin 12 metriä leveä koko matkalta. Noudattakaa varovaisuutta.

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat ohjataan ennen maalia osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Lajittelukohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella olevien taulujen avulla. HUOM! Karsinoiden numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä oikealla olevaan karsinaan. Järjestäjiä on ohjaamassa suunnistajia oikeisiin karsinoihin, mutta kilpailijan on syytä ruuhkatilanteissa itse katsoa oikea karsina.

Vaihtoon tultaessa suoritetaan ns. vaihtoleimaus, luovutetaan kartta toimitsijoille, jatketaan matkaa karttatelineille ja otetaan omaa numeroa vastaava, seuraavan osuuden kartta telineestä.

Vaihtoa odottavat kilpailijat voivat verrytellä siihen varatulla alueella. K-viitoituksella verryttely on kielletty.


Huom! Kartta otetaan karttapussista ylöspäin nostamalla, muuten karttapussi voi rikkoutua.

 

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomilla on merkitty numeroilla joukkueiden alueet, joilla kartta annetaan seuraavan osuuden juoksijalle.

Jos lähtevää juoksijaa ei kohtuuajassa löydy vaihtopuomilta, lähtevä kartta viedään Helppi-pisteelle odottamaan lähtijää.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Vaihtopuomilla odottavan kilpailijan on varmistettava ennen metsään lähtemistä, että on saanut oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen.

Jos joukkueen seuraavan osuuden kartta ei ole telineessä, vaihtoon saapuva kilpailija ilmoittaa siitä karttatelineellä olevalle toimitsijalle, minkä jälkeen kilpailija ja toimitsija menevät yhdessä vaihtopuomin päässä olevaan vaihdon Helppi-pisteeseen. Helppi-pisteen toimitsija antaa kilpailijalle varakarttalipun, jonka kilpailija vie seuraavan osuuden kilpailijalle vaihtopuomille. Varakarttalipussa on kuva varakarttapisteen sijainnista ja lyhyt sanallinen toimintaohje. Seuraavan osuuden kilpailija saa karttansa varakarttapisteestä varakarttalippua vastaan.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen Helppi-pisteellä. Toimitsija antaa tällöin kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit -sisäänkirjautumisen ja Emit -nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat vaihtopuomilla odottavien lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 70 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Verryttelyalueelta on näköyhteys viimeisille rasteille ja vaihto-/ maalisuoralle. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, millä online -rastilla joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut.

Vaihtoalueella on WC ja vesipiste. Ensiapupaikka löytyy Emit-tarkistuspisteen jälkeen. Vaihtoon saapuneet kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta.

Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä. Vaihtoa odottavien kilpailijoiden on mahdollista verrytellä vaihtopuomin viereisellä alueella. Vaihtoon tullut kilpailija, joka on siirtymässä Emit-tarkistuspisteelle väistää vaihtoa suorittavia kilpailijoita.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt

Venlojen viestin viestinomainen vaihto suljetaan la 17.6.2023 klo 18:30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18:45. Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdöissä lähetys tapahtuu kuulutuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22:30.

Jukolan viestin viestinomainen vaihto suljetaan sunnuntaina 18.6.2023 klo 8:45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri uusintalähdössä.

Ankkureiden (7. osuus) uusintalähtö tapahtuu klo 9:00. Tämän ryhmän tulee olla sisään kirjautunut viimeistään klo 8:40. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

2.-6. osuuksien juoksijoiden sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään 9:10.

2.-6. osuuksien uusintalähdöt tapahtuvat klo 9:30. Ensimmäisen uusintalähdön aikana 2.-6. osuuksien kilpailijat ohjataan pois lähtöalueelta niin, että 7.osuus pääsee turvallisesti metsään. 2.-6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00 ja rastien poiskerääminen maastosta alkaa.

 

Maali

Molempien viestien viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan opasteiden mukaan tulosuunnassa oikeanpuoleiseen maalikarsinaan. Kolmenkymmenen ensimmäisen joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivalla maalituomarin päätöksellä ja kirikamppailut varmistetaan kameratallenteella. Maaliviiva on merkitty maalatulla viivalla ja maalikyltillä. Maaliviivan ylityksen jälkeen ankkureiden on leimattava välittömästi.  Maalileimauksen jälkeen palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurien Emit-kortit luetaan maalialueella.

Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin saapuessa leimasimeen. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Muut kuin palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurit kulkevat opasteiden mukaisesti karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle kortinlukua varten.

 

Itkumuuri

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 17.6.2023 klo 13:00 sunnuntaihin 18.6.2023 klo 16:00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa.

 

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla varustettu keltainen lomake. Vaihtoon tuleva kilpailija ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka menee lomakkeen kanssa Helppi-pisteelle. Helppi-pisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle. Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan tai ensihoidon henkilöstön ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös Helppi-pisteen ilmoitustaululle. Loukkaantumisen takia keskeyttäneiden joukkueiden loput suunnistajat voivat suorittaa oman osuutensa uusinta lähdössä.

 

Tulospalvelu ja tulokset

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla, Porvoo Borgå Jukolan internetsivuilla www.jukola.com/2023 ja Jukola applikaatiossa. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille.

Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan nettisivuilla kilpailun jälkeen. Tuloksiin liittyvät huomautukset voi lähettää suoraan Timo Kokolle, timo.kokko@jukola.com.

 

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Kisassa on myös juomarasteja, jotka on merkitty rastimääritteisiin. Juomapaikoilla ja juomarasteilla on veden lisäksi tarjolla Jukolan virallisena urheilujuomana Maxim urheilujuomaa. Juomapaikoilla on jäteastiat, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Kunnioita luontoa ja laita roskat niille varatuille paikoille. Jos hellesäällä arvelee tarvitsevansa runsaasti aikaa osuuden suorittamiseen, kannattaa ottaa oma juomavyö mukaan.

 

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä osoitteessa registration.jukola.com käyttämällä kirjautumiseen seuran ilmoittajan Jukola-tiliä. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava to 15.6.2023 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi to 15.6.2023 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Porvoo Borgå Jukolan internetsivuilla. Huom! Aikaisemmista vuosista muuttunut aika!

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään 30 minuuttia ennen kyseisen kilpailun alkua.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista sekä nuorten alaikärajan noudattamisesta. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2008 tai aiemmin syntyneet.

 

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 16.6.2023 klo 10.00–21.00 ja la 17.6.2023 klo 8.00–22.00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumisjärjestelmään. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit sekä erikseen nimetyille joukkueille kilpailunumeroliivit. Seurakohtainen kartanpalautuskortti on ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa hintaan 1 €/4kpl.

 

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät pääsääntöisesti vuoden 2022 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailijan on huolehdittava, että kilpailunumero on kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailunumero on kiinnitettävä huolellisesti neljällä hakaneulalla.

Nimetyille joukkueille jaetaan kilpailunumeroliivit. Se on pidettävä näkyvissä eikä sitä saa peittää kilpailun aikana. Kilpailunumeroliivi on hylkäyksen uhalla pidettävä päällä uloskirjautumiseen asti. GPS-seurantalaitetta käyttämään valitut joukkueet käyttävät kilpailunumeroliiviä. Kilpailunumeroliivit jaetaan etukäteen muun kilpailumateriaalin yhteydessä.

 

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta kaikilla osuuksilla. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta. GPS-seurannassa on noin 30 joukkuetta sekä Venlojen että Jukolan viestissä.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Ennakkoon GPS-seurantaan valituille joukkueille annetaan numerolliset GPS-liivit joukkuemateriaalin yhteydessä. Seurantalaite ja kilpailunumeroliivi, jossa on tasku seurantalaitteelle, on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois. GPS-seurantalaite tulee pukea viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Järjestäjä voi muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana. Viestin aikana GPS-seurantaan valittu joukkue käyttää normaalia kilpailunumeroa ja heille annetaan GPS-laitteen luovutuksen yhteydessä GPS-liivi.

 

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat seurantalaitteita joidenkin joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi. Tallennetun reittidatan Venlojen tai Jukolan viestistä saa ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta Jukolan viestin uusinta lähdön jälkeen sunnuntaina 18.6.2023 kello 9.30.

Oman matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen kilpailun aikana on kielletty.

 

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilla alueilla.

 

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden TV-, radio- ja areenahaastattelut tapahtuvat välittömästi vaihdon jälkeen vaihtopuomin läheisyydessä sijaitsevissa haastattelupisteissä. Muulla medialla on mahdollisuus haastatella urheilijoita emit-tarkastuksen jälkeen tai mediakeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään mediatilaisuus heille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

 

Palkintojenjako

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 25 parasta joukkuetta palkitaan mitalein tai plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu la 17.6.2023 klo 19.00 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 18.50 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 18.6.2023 klo 9.40 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9.30 heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Palkintojen jakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

 

Jukolan viestin sanoma

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen maalin vieressä olevan mainosseinän edustalla.

 

Karttojen palautus

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa kilpailuinfossa sunnuntaina 18.6.2023 noin klo 9.30. Palautuskartat jaetaan seuroittain seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 20 € maksu. Suuriin ja ulkomaille toimitettaviin lähetyksiin lisätään kilpailuinfossa olevan hinnaston mukainen postitusmaksu.

 

Muutokset kilpailuohjeisiin

Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailuinfon infotaululla sekä Porvoo Borgå Jukolan internetsivuilla.

 

Kilpailun johto ja tärkeimmät toimihenkilöt

 

Kilpailunjohtaja Kalevi Ilonen, 0400 310663, kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi

Pääsihteeri Heidi Liljeström, 050 3637488, heidi.liljestrom@jukola.com

Viestintä- ja mediapäällikkö   Nina Sevelius, 050 3677392, nina.sevelius@gmail.com

Kartta- ja ratapäällikkö  Pasi Liitiäinen, 040 5402872, pasi.liitiainen@porvoo.fi

Ratamestarit Stefan Karlsson, 040 7328070,  stefan.jukola2022@gmail.com  ja Pekka Vuorinen, 050 4692021, pekka.vuorinen@rt.fi

Tulospalvelu Antti Granqvist, 0400 718 071, antti.granqvist@oktrian.fi

Tekninen asiantuntija  Jaakko Lajunen, 040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

Ratavalvoja  Heikki Torniainen (LappRi)

Maalituomari Hannes Vickholm

 

Tuomarineuvosto:

Puheenjohtaja Petteri Palmi, LS-37

Jäsen Tuulia Kukkonen, VeVe 

Jäsen Teijo Oksanen, HS