Laske hiilijalanjälkesi

Jukolan matkustuskysely

Ole mukana tekemässä hiiliviisasta Jukolaa auttamalla meitä laskemaan Jukolan matkustamisesta aiheutuvia päästöjä tämän kyselyn kautta. Kyselyssä kysytän vain pisimmän matkasi tiedot, eli jos olet matkustanut autolla 15 kilometriä ja seurabussilla 250 km, täytä vain seurabussilla matkustetun matkan!

Jos haluat laskea oman hiilijalanjälkesi voit käyttää alla olevaa laskuria.

Kyselyn vastauksia käytetään Jukolan hiilijalanjäljen laskemiseen. Kysely on anonyymi.

 

Jukolan Hiilijalanjälkilaskuri

Nyt voit laskea matkustamisesi hiilijalanjäljen tällä Excel-taulukolla. 

Linkki ohjaa drive-kansioon mistä taulukon voi ladata omalle laitteelle, joten ei muuta kuin kokeilemaan eri matkustusvaihtoehtoja ja löytämään hiiliviisain tapa matkustaa Jukolaan.

Täytä vihreisiin soluihin tarvittavat tiedot ja taulukko laskee matkasi päästöt. Taulukko antaa myös matkan kokonaiskilometrit sekä kuinka monta Jukola-kaupan biohiiliannosta se vastaa, jos haluat olla mukana ilmastotalkoissa.

 

 

Biohiilen lyhyt tuoteseloste

Ilmastoteot ja Hiiliviisas Jukola

Vuoden 2023 Jukolan viestin järjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota tapahtuman ilmastovaikutuksiin. Tärkein yksittäinen tavoite on vähentää tapahtuman järjestämisen hiilidioksidipäästöjä. Kaikkia päästöjä ei kuitenkaan ole mahdollista välttää ja siksi tapahtumassa tehdään myös ilmastotekoja. 

Mikä biohiili?

Biohiilen tuotanto mahdollistaa hiilen sidonnan metsäteollisuuden sivuvirroista. Biohiili on yksi IPCC:n tunnistama vaihtoehto hiilensidonnalle, ja erityisen merkittävä Suomen tapaiselle maalle, jossa metsäteollisuudella on hyvin merkittävä rooli. Biohiiltä käytetään maanparannusaineena, jolloin biohiili sitoo hiiltä mutta myös parantaa kasvuolosuhteita. Porvoon Jukola tulee lahjoittamaan biohiiltä Porvoon kaupungin käyttöön.

Mukana Porvoon Jukolan ilmastoteoissa ostamalla biohiiltä

Tapahtumajärjestämisen suurin yksittäinen päästölähde on osallistujien ja katsojien matkustaminen. Jukolassa voit tehdä ilmastoteon ostamalla Jukola-kaupasta biohiiltä, joka lahjoitetaan Porvoon kaupungille.

 

5 euroa = 20 litraa biohiiltä = 20 kg CO2eq vastaava hiilensidonta = noin 150 km henkilöautolla

Lisätietoa: 

Bioenergia ry: www.bioenergia.fi 

GRK: www.grk.fi/biohiili

 

Biohiilen pitkä tuoteseloste

Hiiliviisas Jukola – hiilijalanjälki ja vapaaehtoiset ilmastoteot hiilinielujen vahvistajana

Haluamme tarjota lisää tietoa siitä, miten Porvoon Jukola 2023 -tapahtuman hiilijalanjälkeä on arvioitu ja laskettu, ja miten tapahtumaan on kytketty mahdollisuus vapaaehtoiseen ilmastotekoon, joka vahvistaa hiilinieluja ja siten omalta osaltaan hillitsee ilmastonmuutosta.

 

Mitä ovat vapaaehtoiset ilmastoteot?

Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa selvittänyt vapaaehtoisen hiilimarkkinan nykytilannetta ja sen mahdollista roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Selvityksen perusteella julkaistun ohjeistuksen mukaan puhumme ’vapaaehtoisista ilmastoteoista’, emme käytä termejä hiilijalanjäljen ’kompensointi’ tai ’hyvitys’. (Valtioneuvosto: Opas vapaaehtoisen hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin – Vapaaehtoisten ilmastotekojen edistäminen ilmastoyksiköillä).

 

Liikkuminen suurin päästölähde

Koko Porvoon Jukola 2023 –tapahtuman hiilijalanjälki lasketaan tapahtuman jälkeen kilpailuorganisaatiolta, tapahtumakävijöiltä ja yhteistyökumppaneilta saatujen ja kerättyjen tietojen avulla. Suurin osa tapahtumien hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteen, liikkumisen ja logistiikan päästöistä. Liikkumisen osuus aiemmissa Jukola-tapahtumissa on ollut arviolta 60–85 % koko tapahtuman hiilijalanjäljestä. Muita päästölähteitä ovat mm. energia, hankinnat ja kulutus (sis. ruoka ja juoma) sekä jätteet. Siksi tämän vuoden tapahtuman vapaaehtoinen ilmastotoiminta kohdistetaan erityisesti liikkumisesta aiheutuneisiin päästöihin.

 

Ilmastoteko: Biohiilen käyttö vahvistaa hiilinieluja

Tapahtumassa toteutukseen on liitetty mukaan biohiilen käyttöä, jolla luodaan maaperään sitoutuva ja riittävän pysyvä hiilivaranto.  Biohiili on yksi IPCC:n ilmastonmuutoksen hillintää koskevan raportin tunnistamaa hiilidioksidin poistamisteknologia (CDR Carbon Dioxide Removal Technology), jolla voidaan luoda ja ylläpitää hiilinieluja, jotka johtavat ilmakehän hiilidioksidin sitomiseen ja hiilen pitkäaikaiseen sitoutumiseen. Biohiiltä tullaan käyttämään sekä tapahtumapaikan ennallistamisessa että Porvoon kaupungin maa- ja viherrakentamisessa.

Metsien hiilinielujen käyttöä haittaa vuonna 2023 kaksoislaskennan ongelma. Valtioneuvoston julkaisemassa ohjeistuksessa “Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin” mainitaankin, että kaksoislaskenta eli kaksinkertainen hyväksiluku voidaan välttää ja kumoutumisväittämiin voidaan käyttää yksiköitä, joiden perustana olevia hillintätuloksia ei lasketa minkään maan tavoitteiden seurantaan ja tilipitoon. Ympäristöministeriön Vapaaehtoiset hiilimarkkinat -sivustolla sanotaan suoraan, että ”Esimerkiksi suoraan ilmasta poistetun hiilidioksidin varastointi ja biohiilen käyttö maanparannusaineena eivät kuulu tällä hetkellä EU:n tai Suomen ilmastotavoitteiden tai laskennan piiriin.”  Muita hiilinieluteknologioita on tällä hetkellä varsin rajallisesti tarjolla Suomessa, ja tässä tapahtumassa haluttiin painottaa mahdollisimman paikallisia hiilinielutoimenpiteitä.

Ilmastotekoihin eli hiilinielujen vahvistamiseen biohiilen avulla käytettäviä varoja kerätään verkkosivulla, johon käyttäjiä ohjataan tapahtumaviestinnän kautta. Varat pidetään erillään muista varoista ja käytetään markkinahintaisen biohiilen ostamiseen tapahtumakumppani GRK Infra Oy:lta. Biohiilen luovutus Porvoon kaupungille maa- ja viherrakentamiseen tapahtuu vastikkeettomasti ja edellyttäen sen käytön olevan hiilinieluvaikutuksen toteuttava.

 

Kaikki osallistujat ja tapahtumakävijät mukaan ilmastotekoihin

Kaikille tapahtumaan osallistujille ja kävijöille annetaan mahdollisuus tehdä oman ilmastotekonsa ja vahvistaa hiilinieluja ottamalla osaa Jukolan ilmastotekoihin eli hiilinielujen vahvistamiseen biohiilen avulla. Osallistujat voivat myös halutessaan arvioida tarkemmin tapahtumaan liittyvän matkustamisensa aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt tarjoamamme laskurin avulla.