Räkna ditt koldioxidavtryck

Jukolas reseenkät

Var med och gör ett kolsmart Jukola genom att hjälpa oss att räkna Jukola-resornas utsläpp med denna enkät. I enkäten frågas det bara efter den längsta delresan, vilket betyder att om du reste 15 kilometer med bil och 250 kilometer med buss, fyll bara i bussresan.

Om du vill räkna hela din resas koldioxidutsläpp kan du använda koldioxidavtrycksräknaren här under.

Enkäten används för att räkna Jukolas koldioxidutsläpp. Enkäten är anonym.

 

Jukolas koldioxidavtrycksräknare

Nu kan du räkna fotavtrycket för din Jukola-resa med denna Excel-tabell.

Länken är till en drive mapp, varifrån du kan ladda ner tabellen till din apparat. Nu är det bara att pröva på olika resealternativ och att hitta det kolsmartaste sättet att resa till Jukola.

Fyll i de gröna cellerna som gäller dig och tabellen räknar resans koldioxidutsläpp. Tabellen räknar även den totala längden på resan och hur många portioner biokol från Jukola-butiken den motsvarar, om du vill vara med i miljötalkot.

 

Produktbeskrivning för biokol

Klimatgärningar och kolsmart Jukola

I arrangemanget för Jukola 2023 har arrangörerna fäst mycket uppmärksamhet på evenemangets klimatpåverkan. Det viktigaste enskilda målet har varit att minska på utsläppen för evenemanget. Alla utsläpp är omöjliga att undvika vid ett evenemang och därför gör vi även klimatåtgärder.

Biokol?

Framställningen av biokol möjliggör kolbindning ur skogsindustrins biflöden. Biokol är ett av alternativen för bindning av kol identifierat av IPCC, speciellt betydande för ett land som Finland, där skogsindustrin har en viktig roll. Biokol används som ett markförbättringsmedel, där biokol binder kol och förbättrar växtförhållanden. Borgå Jukola kommer att donera biokol till Borgå stad.

Med i Borgå Jukolas klimatåtgärder genom att köpa biokol

Den största enskilda utsläppskällan vid arrangeringen av evenemang är deltagarnas och åskådarnas resande. På Jukola kan du göra en klimatgärning genom att köpa biokol från Jukolabutiken, som doneras till Borgå stad.

  • 5 euro = 20 liter biokol = 20 kg CO2eq motsvarande koldioxidbindning = ca 150 km med personbil

Mera information:

Bioenergia ry: Bioenergia.fi

GRK Infra Oy: www.grk.fi/biohiili