Vindskydd / föreningstält

Detaljerade kartor över vindskydd/föreningstält området:

Område A

Område B