TIDTABELL

Torsdag 15.6.2023

18.00 Löpordningen bör lämnas in (OBS! Tidpunkten ändrad jämfört med tidigare år)

Fredag 16.6.2023

10.00 Tävlingscentret och tävlingsinfo öppnas
21.00 Tävlingsinfo stängs

Lördag 17.6.2023

8.00 Tävlingsinfo öppnar
12.45 Venlakavlens inskrivning påbörjas
13:00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas
13.30 Venlakavlen/ första sträckans orienterare grupperar sig på startområdet
14.00 Venlakavlens start
17.00 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21:00 Jukolakvällsandakt i skogskyrkan
21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas
22:30 Venlakavlens mål stängs
22.30 Jukolakavlen / första sträckans orienterare grupperar sig på startområdet
22:48 Solen går ner
23:00 Jukolakavlen startar

Söndag 18.6.2023

03.48 Solen går upp
06.58 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser upp Jukolakavlens budskap
08.45 Jukolakavlens växling stängs
09.00 Jukolakavlens omstart sjunde etappen
09:30 Jukolakavlens omstart 2:a – 6:e etappen
09:30 Utdelning av tävlingskartorna inleds i tävlingsinfo
09.40 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggan överräcks
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Tävlingscentret och tävlingsinfo stängs