Så här går det till i Porvoo Borgå Jukola

Dessa direktiv klargör hur man fungerar i Jukola-byn. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar du i tävlingsdirektiven.

 

Tidtabell

Tävlingsinfo öppnas på fredag den 16 juni klockan 10:00. Efter det är det möjligt att hämta lagmaterial. Kortet för att hämta lagmaterial har skickats till föreningens kontaktperson via e-post. Om e-posten inte har kommit fram eller har hamnat i skräppostlådan, kan man ladda ner och skriva ut kortet för lagmaterial här:

https://jukola.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/03/Joukkuemateriaalin-noutolappu_nettiin.pdf

 

Torsdag 15.6.2023

18.00 Löpordningens sista anmälningstid. (Obs! Tiden ändrad från tidigare år)


Fredag 16.6.2023

10.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo öppnas
21.00 Tävlingsinfo stängs


Lördag 17.6.2023

8.00   Tävlingsinfo öppnas
12.45  Venlakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
13.00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas
13.30 Venlakavlen/ första etappens samling till startområdet börjar
14.00 Venlakavlens start
17.00 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart. Se närmare instruktioner i tävlingsdirektiven.
19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21:00 Jukolas kvällsandakt i skogskyrkan
21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
22:30 Venlakavlens mål stängs
22.30 Jukolakavlen / första etappens samling till startområdet börjar
22.48 Solnedgång
23:00 Jukolakavlens start

 

Söndag 18.6.2023

03.59 Soluppgång
06.51 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukolas budskap
08.45 Jukolakavlens mål stängs
09.00 Jukolakavlens omstart: 7. etappen. Se noggrannare instruktioner från tävlingsdirektiven.
09:30 Jukolakavlens omstart etapperna: 2-6. Se noggrannare instruktioner från tävlingsdirektiven.
09:30 Utdelning av kartorna börjar i tävlingsinfo.
09.40 Jukolakavlens prisutdelning. Överlämning av Jukola flaggan.
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Tävlingscentralen och -info stängs

 

Tilläggsuppgifter gällande prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven.

 

Serviceställenas öppettider:

Pe 16.6 La 17.6 Su 18.6
Tävlingscentral 10.00–24.00            00.00–24.00           00.00–16.00
Tävlingsinfo 10.00–21.00 08.00–24.00 00.00–16.00
VIP info 18.00-20.00 10.00–24.00 00.00–11.00
Barnens värld 09.00-21.00 09.00-13.00
Skogskyrkan 13.00-24.00 08.00-12.00
Mediatjänster 14.00–20.00 10.00–24.00 00.00–14.00
Tävlingsrestaurang 12:00-20:00 08.00–24.00 00.00–14.00/15.00
Street food 12.00-20.00 10.00–24.00 00.00–14.00/15.00
Soldathemmets café 10:00-20:00 8:00-24:00 00:00-15:00
Öltält 11.00-22.00 09.00–24.00 00.00-01.30
09.00–16.00
Lakritsförsäljning 15:00-21:00 10:00-24:00 00:00-15:00
Glassförsäljning 10.00-21.00 08.00–21.00 08.00–15.00
Jukola butiken 10.00–22.00 08.00–24.00 00.00–14.00
Suunnistajan Kauppa       10:00-20:00 08:00-24:00 00:00-14:00
Intersport 12:00-22:00 09:00-24:00 00:00-13:00
Keltamäki 12:00-20:00 09:00-24:00 00:00-13:00
Bastu 16:00-21:00 14:00-24:00 00:00-16:00
Dusch 16:00-21:00 09.00–24.00 00.00–16.00
Careerias fotvård 11.00-20.00 10.00-20.00 10.00-14.00


Säkerhet och nödsituationer

Direktiv vid nödsituationer


Olycksfall:

Första hjälp ges vid tävlingscentralens första-hjälpstation (se Första hjälp) fredag 16.6.2023 kl. 10.00 – söndag 18.6.2023 kl. 16.00. Andra tider anlitas den allmänna hälsovårdens tjänster.

Ifall du har sjukdomar, allergier eller medicinering  som kan verka på din vård, skriv ditt namn, dina allergier och mediciner, samt telefonnummer på en kontaktperson som vid behov kan ge tilläggsuppgifter åt vårdpersonalen på baksidan av tävlingsnumret.

 

Allvarliga sjukdomsfall:

Meddela första hjälpen +358 40 8198570 och handla enligt följande direktiv.

 • Ta reda på vad som hänt.
 • Förhindra ytterligare olyckor.
 • Kontrollera andningen och blodcirkulation.
 • Livlös patient, påbörja återupplivning.
 • Ifall andningen och blodcirkulationen är i skick, kartlägg yttre skador.
 • Placera livlös patient i sidoläge

 

Vid akut livsfara – Ring 112

 • Ring även till första hjälpen, +358 40 8198570
 • Visa räddningspersonalen till olycksplatsen

 

Eldsvåda i tävlingscentralen, på tältområdet eller på parkeringsplatsen:

Handla enligt nedanstående direktiv.
Meddela säkerhetsjouren. Telefonnummer +358 40 817 2977


Ifall du upptäcker en eldsvåda:

 • Varna människor som är i fara.
 • Begränsa eldsvådan om det är möjligt (eldsläckare, släckningsduk).
 • Anmäl om situationen till alarmnummer 112.
 • Visa brandkåren till platsen.

 

Ordningsstörningar:

Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring säkerhetsjouren +358 40 817 2977

 • Ifall situationen är hotande, ring 112
 • Riskera inte dig själv eller andra!

 

Trafikolycka:

Tag kontakt med närmaste trafikpersonal eller ring säkerhetsjouren:
+358 40 817 2977

 • Ifall situationen är allvarlig eller utanför tävlingsområdet, ring 112
 • Hjälp skadade människor och förhindra ytterligare olyckor.

 

Viktiga telefonnummer:

 • Allmänt nödnummer: 112
 • Säkerhetsjour: +358 40 817 2977
 • Jukola-kanslie: +358 40 817 2221
 • Tävlingsinfo: +358 40 817 2215
 • Tävlingscentralens första hjälp: +358 40 819 8570
 • Ordningsövervakning: +358 40 817 2977
 • Trafik och parkering: +358 40 328 7978
 • Förgiftningscentral: 0800 147111
 • Bogsering: Oy Tor Frejborg Ab,  020 7573 300
 • Fastighetsskötsel (konstuktioner, el, vatten, wc, avfallsservice ): +358 40 328 7985 

 

Tävlingsinfo ansvarar för information och rådgivning samt sånt som berör tävlingen, till exempel löpordningar med mera.

Säkerhetsjour leder säkerhetsverksamheten såsom första hjälp, trafik, parkering, räddning/brandsläckning och ordningsövervakning.


Första hjälp

Tävlingens första hjälp finns mitt i tävlingscentralen, i samma byggnad som centralledningen. Vid huvud första hjälpen håller läkare och första hjälp personal jour. Öppettider: fre 16.6.2023 kl 10:00 – sö 18.6.2023 kl 16:00. 

Första hjälpen vid målområdet:  lördag 17.6.2023 kl 12:00 – söndag 18.6.2023 kl 16:00.


I tävlingscentralen och i tältområdena finns det skyltar till första hjälpen. Första hjälpen är även utmärkt på arenakartan.  Första hjälpstationen är utmärkt med ett grönt kors. I tävlingsterrängen finns det  under Venlakavlen kl. 13.00–22.30  en första hjälp station och under Jukolakavlen två första hjälpstationer. Första hjälp platserna är utmärkta med violett kors på tävlingskartorna. En lätt första hjälp beredskap finns vid vätskeplatserna och en del av kontrollövervakare har plåster och förbandsmaterial.


På infokartan över tävlingscentralen finns ställena för hjärtstartare (defibrillator). 

Borgå Nya Apotek betjänar i sina vanliga utrymmen i Borgå centrum under hela tävlingsveckoslutet. Öppethållningstiderna: fredag kl 8.00-22.00, lördag kl 9.00-22.00 och söndag 10.00-18.00. Apotekets adress: Biskopsgatan 30, 06100 Borgå.

 

Ankomst till tävlingscentralen

Vägvisning till tävlingscentralen

Vägvisning från och med fredagen den 16.6.2023 kl 7.00. Vägvisningarna bör följas.

Trafik till tävlingscentralen kommer från två olika håll. Den ankommande trafiken bör följa vägvisningen på kartan ovan. Eftersom Ebbovägen kommer att vara avstängd för genomfart, blir det en betydande omväg till tävlingscentralen ifall man kommer från fel håll.

Vägvisningen börjar vid Borgå motorväg VT7.

Personbilar, husbilar och -vagnar dirigeras från Sannäs avtaget, avtag 63, via Sannäsvägen- Jackabyvägen- Ylikevägen- Ebbovägen till parkeringsområdena.

Bussar dirigeras till tävlingscentralen via Borgå för passageraravlastnig, bussarna dirigeras bort samma rutt.

Bussar som kommer från Helsingforshållet dirgeras till Skarpens avtaget, avtag 61, via Mörskomvägen – Werner Söderströmsgatan – Industrivägen – Havsvindsvägen- Vårgergavägen – Humlavägen – Rönnvägen – Tarkisvägen – Ebbovägen.

Bussar som kommer från Forsbyhållet dirigeras från Rita avtaget, avtag 62, via Lovisavägen – Industrivägen – Havsvindsvägen- Vårgergavägen – Humlavägen – Rönnvägen – Tarkisvägen – Ebbovägen.

Med motorcykel kan man anlända från båda hållen, ingen skild vägvisning.

Trafiken stockar sig så reservera tillräckligt med tid för ankomsten till tävlingscentralen. Trafikstockningar är mest sannolika på lördagen kl 10-14.


Personbilar

Personbilar visas till parkeringsplatser på åkrarna från olika avtag, på Ebbovägen 700. Parkeringsövervakarnas instruktioner bör följas.

Bilar dirigeras att parkera i rader.Visningar från övervakare på parkeringsområdena måste följas.

Avstånd från parkeringsområde till tävlingscentrum är högst 2500 meter. Det arrangeras ingen persontransport eller transport för varor från parkeringsområdena. Fotgängare bör vara speciellt noggranna på trafikrutter och gå enligt märkta rutter.

Också rutter tävlingscentralen och kan stocka sig – vänligen blockera inte rutten.

Det finns parkeringsförbud på vägar till parkeringsområdena. Förbudet övervakas. Det är inte heller tillåtet att parkera på privata gårdar och vägar. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk och skall bogseras bort. Bogseringen skall faktureras.

Bilar utrustade med VIP- och Media-parkeringsbiljetter och med INVA-kort i vindrutan dirigeras till ett eget parkeringsområde vid Ebbovägen 650, därifrån är det cirka 1 km till tävlingscentralen längs asvaltväg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan vid ankomst. Biljetterna är personliga och bruk ska övervakas. OBS! För den här gruppen är bästa alternativet att anlita non-stop bussen till tävlingscentralen från Borgå centrum. Bilarna kan parkeras i centrum, Ånäsplanen, Sjötullsgatan 3, där finns busshållplats. 

Personbilars parkering är avgiftbelagd och betalas med den inhemska Parkman appen https://parkman.io/fi/pysakointi-sovellus. Så unviks trängsel och onödigt köande. Du kan betala parkeringen i förväg eller på plats. Ladda ParkMan applikationen från App Store eller Play Store. Du får hjälp med nedladdningen av ParkMan stödpersonen i tävlingsinfo eller parkeringsinfo. Parkeringens engångsavgift är 20€. Parkeringsbiljetter kan också köpas med MobilePay, kortköp eller kontant  från tävlingsinfo eller med MobilePay eller kort från parkeringsinfo. Parkeringsavgiften kontrolleras under hela tävlingsveckoslutet när du lämnar området. Du visar erlagd parkeringsavgift från din telefon eller genom att visa din parkeringsbiljett. Observera, för oerlagd parkeringsavgift debiteras 20€ + 10€ faktureringstillägg när du avlägsnar dig. 

 • Förbered er på mycket trafik även under hemresan.
 • Lämna inte värdeföremål synligt i bilen.
 • Det finns några toaletter vid parkeringsområden.

 

Nonstop bussförbindelse

Det går gratis Jukolabuss från Borgå busstation till tävlingscentralen. Bussen avgår bredvid busstationen och torget, vid Stadshusgatan framför Stadshuset. Bussarna kör från och med lördag 17.6 kl 9.00, flexibelt med 20 min mellanrum och vid rusningstid nonstop till kl 22.00. Lö 17.6 kl 22.00 – sö 18.6 kl 9.00 kör bussarna med en timmer mellanrum med start vid jämna timmar. Sö kl 9.00 igen flexibelt med 20 min mellanrum och vid rusningtid nonstop ända till kl 16.00. Bussresan till tävlingscentralen räcker cirka 20 min. Bussarna avgår från tävlingscentralen genast när de väntande passagerarna har kommit in i bussen.

 

Husbilar och husvagnar


De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 50/100 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning. 

Husbilar och -vagnar dirigeras från Sannäs avtaget, avtag 63, via Sannäsvägen- Jackabyvägen- Ylikevägen- Ebbovägen till parkeringsområdena.

Till parkeringsområdet får bara de köra som på förhand har reserverat och betalt sin plats via anmälningssystemet, se. https://jukola.com/2023/majoittuminen-kisa-alueella/ 

När du anländer med husbil/-vagn följ vägvisningarna och trafikdirigenternas anvisning och förbered dig på att uppge ditt namn samt namnet på vilket platsen reserverats med. Ingen parkeringsbiljett skickas till platsreserveraren utan du kommer in på området ifall ditt namn finns på lista. 

Husbilarnas/-vagnarnas P-område öppnas fredagen 16.6 kl 10.00 och stängs söndagen 18.6 kl 16.00. Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är högst 1500 meter. På området finns toalett. 

Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten. Det finns inte möjlighet till el. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna/vagnarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Avståndet mellan fordonen skall vara minst 4 meter. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

 

Föreningsbussar

Bussar dirigeras till tävlingscentralen via Borgå för passageraravlastnig, vid Ebbo vägen 500, bussarna dirigeras bort samma rutt.

Vägvisningen börjar vid Borgå motorväg VT7.

Bussar som kommer från Helsingforshållet dirgeras till Skarpens avtaget, avtag 61, via Mörskomvägen – Werner Söderströmsgatan – Industrivägen – Havsvindsvägen- Vårgergavägen – Humlavägen – Rönnvägen – Tarkisvägen – Ebbovägen.

Bussar som kommer från Forsbyhållet dirigeras från Rita avtaget, avtag 62, via Lovisavägen – Industrivägen – Havsvindsvägen- Vårgergavägen – Humlavägen – Rönnvägen – Tarkisvägen – Ebbovägen.

På västrasidan om tävlingscentralen, längs Ebbovägen, tillåts ingen annan fordonstrafik än service-, räddnings- och körning till tomtarna.

Avlastning av föreningsbussar sker i ankomstordning, högst 6 bussar i taget. Köandet sker vid Ebbovägen, på den högra körfilen i riktning mot Ebbo. Trafikövervakare delar ut direktiv för köandet och avlastandet. Anvisningar bör följas!

Varje föreningsbuss bör ha en angiven kontaktperson. De ansvariga vid avlasningen ger till både busschauffören och kontaktpersonen skriftliga köranvisningar till föreningsbussarnas parkeringsplats, vid Ishockeyvägen 1, samt instruktioner för busslastningen på söndagen.

Ingen ordnad transport för saker från föreningsbussar till tältområdet, avstånd högst 1100 meter.

Notera  på söndagen, att föreningsbussar kan komma till lastningsplatsen först när hela laget är redo att stiga in i bussen. Trafikövervakare kontrollerar ankomsten. Föreningarnas kontaktpersoner måste kunna hålla kontakt med sin chaufför på väntplatsen.

Bussarna väntar vid Ebbovägen, på den högra körfilen i riktning mot Ebbo. Bussarna kan anlända från och med kl 9.00 för att få lastningslov. Det är dock att föredra att komma så nära som möjligt den tid när hela bussällskapet är redo för avfärd från tävlingsområdet.

Föreningsbussarnas utsedda kontaktpersoner informerar den som ansvarar för lastningsplatsen när hela bussällskapet är redo att stiga på bussen. De som ansvariga för lastningsplatsen ger tillstånd när  busskontaktpersonen kan kalla sin chaufför till avlastnings- och lastplatsen.

Instruktionerna från de som ansvarar för avlastningsplatsen och trafikövervakare ska följas strikt.


Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har det reserverats ett eget parkeringsområde på båda sidorna om tävlingscentralen. Med motorcykel och moped kan man anlända från vardera hållen, ingen skild vägvisning. Parkeringen för motorcyklar och mopeder är också avgiftsbelagd och betalas med den inhemska Parkman appen https://parkman.io/fi/pysakointi-sovellus. Du kan betala parkeringen i förväg eller på plats. 

Ladda ParkMan applikationen från App Store eller Play Store. Du får hjälp med nedladdningen av ParkMan stödpersonen i tävlingsinfo eller parkeringsinfo. Parkeringens engångsavgift är 20€. Parkeringsbiljetter kan också köpas med MobilePay, kortköp eller kontant  från tävlingsinfo eller med MobilePay eller kort från parkeringsinfo. Parkeringsavgiften kontrolleras under hela tävlingsveckoslutet när du lämnar området. Du visar erlagd parkeringsavgift från din telefon eller genom att visa dina parkeringsbiljett. Observera, för oerlagd parkeringsavgift debiteras 20€ + 10€ faktureringstillägg när du avlägsnar dig. 


Cyklar

Cyklar kan parkeras i tävlingscentrum. Parkering är gratis.

Den säkraste och kortaste cykelvägen från Borgå stad går längs Holkens hårdbelagda skidspår. Med Jukola-skyltar guidad rutt till TC är 8,5 km lång och guidningen börjar vid korsningen av Humlavägen och Rönnvägen.

 

Lämna tävlingscentralen

Utfart från tävlingscentalen och parkeringen sker i enlighet med arrangörens vägvisningar och instruktioner längs samma vägar som vid ankomsten. Trängseln regleras vid behov av trafikintruktörer. Parkeringsavgifter kontrolleras vid avresa. Betalning av parkeringsavgiften visas på telefon eller genom att visa upp parkeringbiljetten.

 

Taxihållplats

Taxihållplatsen ligger i tävlingscentralen intill bussavlastningsplatsen, vid Ebbovägen 500. Platsen är markerad på kartan över tävlingscentralen. Du stiger på taxin vid hållplatsen. Du kan beställa en taxi från en valbar taxitjänst. Kom ihåg att berätta att taxin ska köra längs den västra infarten, via Stensböle, när du beställer taxi.

 

Förberedelser inför tävlingen

 

Tävlingsinfo

Tävlingsinfo är beläget i tävlingscentralen (TC) intill Jukolaporten. Lagmaterialet och returkartorna delas ut i tävlingsinfo. Kortet för tävlingsmaterialet måste skrivas ut i förväg! Det räcker inte med den digitala versionen. I tävlingsinfo finns modell- och träningsorienteringskartor, kartplast, parkeringsbiljetter, bastubiljetter och säkerhetsnålar till salu. Betalning görs med MobilePay, kontanter eller bank- eller kreditkort.

Kolla att ditt Emit-kort fungerar innan du kommer till Porvoo Borgå Jukola och senast vid 0-stämplarna, som finns invid tävlingsinfo och framför tältet för incheckning. Man kan hyra Emit-kort i tävlingsinfo om det egna inte fungerar, hyra 40 €/ kort. Emit-kort finns också till salu i Suunnistajan kauppa.

 

Anslagstavlor och skyltning

Det finns en anslagstavla invid tävlingsinfo. I TC och vid avstigningsområdet för föreningsbussarna finns dessutom anslagstavlor med information om TC. På tältområdena finns kartor och anslagstavlor med tältplatsernas läge och föreningarnas tältplatsnummer.

 

Träning

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet till modellorientering i terrängen i närheten av TC. Modellorienteringenskartornas banmarkeringar och kontrolldifinitioner motsvarar dem i tävlingen. Vid kontrollerna finns likadana skärmar och kodnummer som i tävlingen. Det finns inte stämplar vid kontrollerna.

Kartor säljs i tävlingsinfo från och med fredag 16.6 kl 10:00.

Mera information om träningsmöjligheter fås via denna länk. Modellorienteringskartorna kostar 10 euro/st och Jukola träningskartorna 10 euro/st.

 

Kavlebanken

I kavlebanken på Porvoo Borgå Jukolas hemsidor  https://jukola.com/2023/sv/kavlebanken  kan lagen leta efter löpare för att fylla sträckor som de saknar löpare till, och individuella löpare utan lag kan meddela sitt intresse att löpa i stafetten.

 

Att följa med tävlingen

 

Fotografering

Man kan följa med och fotografera starterna, växlingarna och målgångarna på publikområden i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i TC och i terrängen. Topplagens avancerande följs via GPS-uppföljning. På grund av begränsning för lufttrafik på tävlingsområdet är fotograferingsdrönare inte tillåtna, förutom för TV-produktion.

 

TV och radio

Jukola-arrangören och Kruuva Oy producerar TV-bilder på storskärmen i TC. Yle televiserar både Venla- och Jukolastafetterna. Sändningarna kan följas via Yles kanaler och Yle Arenan.

På radion följer Yle Puhe händelserna natten igenom. 

Den engelskspråkiga Jukola Live-sändningen kan följas i IOF TV: https://tv.orienteering.sport/. Båda stafetterna i Jukoa Live kostar sammanlagt 25 euro.

 

Skogskyrkan

Det finns en skogskyrka i TC. Till skogskyrkan, som är öppen lördag 17.6 kl 13:00-24:00 och söndag 18.6 kl 8:00-12:00, kan man komma för att dämpa sig, varva ner, be, eller för samtal. I skogskyrkan ordnas en gudstjänst med nattvard på lördag 17.6 kl 21:00, som räcker ca en timme. Skogskyrkan förverkligas av Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta. Skogskyrkan streamas på nätet:

https://domkyrkan.fi/skogskyrkan
https://porvoonseurakunta.fi/metsakirkko
 

Barnens värld

Barnens värld finns i TC på daghemmets område. Där finns en mångfald av aktiviteter och sysselsättning för barn på lördag kl 9:00-21:00 och söndag kl 9:00-13:00. I Barnens världs utrymmen kan man byta blöjor och värma mat dygnet runt.

OBS! Det ordnas inte barntillsyn under uppsikt i Barnens värld. Barnen är på sina vårdares ansvar.


Inbjudna gäster och media

Mottagning av inbjudna gäster äger rum i VIP-infon i anslutning till VIP-utrymmet. Mottagning av ackrediterade medierepresentanter sker i medieinfo i presscentret intill ceremoniscenen.

 

Mat och dryck

De tävlande och publiken betjänas förutom av huvudrestaurangen och -kafeterian även på Street Food området. Dessutom finns det glass- och lakritsförsäljning på området. På Försvarsmaktens presentationsområde finns Gardets jägarregementes och Helsingfors-Sandhamn Soldatshemsförening rf:s kaffekiosk. Restaurangernas och kafeteriornas öppettider hittar du under rubriken Öppettider.

På Street Food -området erbjuds ett brett urval av olika matportioner. Kariniemen Kanavaanari erbjuder broiler street food. American Burgers hamburgerbil hämtar med sig artesanhamburgare. Street Pitas Food Truck serverar artesanpitas & sallader à la Medelhavet. El Mexican Street Food Truck berikar utbudet med en fläkt av mexikanska burritos och nachos. Det erjuds även gourmet hot dogs med rejäla fyllningar inspirerade av New Yors gatukök. För vänner av traditionell evenemangsmat serverar Royal Grill rojalistiska korv&potatisportioner och kebab med kött eller broiler. Fiskrestaurangens fiskkockar trollar fram delikata laxportioner och knapriga smörstekta Kuusamo-mujkor (siklöjor). I restaurangen som byggts upp kring Beanit serveras veganportioner.

 Alla försäljningsställen saluför läsk och vatten.

I tävlingsrestaurangen serveras olika slags husmanskost; ärtsoppa, lasagne, rödbets-havregratäng  och broilerkorma med ris. I portionerna ingår bröd, matfett, vatten & sallad. Dessutom finns det en linje med kaffe, te, semlor (frallor), bulla, tetrasaft och läsk.

Det går att få så gott som alla portioner laktosfritt. Det erbjuds även mjölkfri och glutenfri mat.Vid nästan alla försäljningsställen finns det även vegetariska portioner. Personalen kan informera om produktinnehållet och närmare information finns även på stället och på hemsidorna. Det går att lämna bort råvaror från portionerna för att beakta allergener.

På fredagen är utbudet i restaurangerna begränsat. På fredagen är bara en del av matförsäljningsställena öppna. Från och med lördag har alla ställen öppet, men vissa linjer kan vara tillfälligt stängda vid lugnare tider.

Alla restauranger och kafeterior har egna kassor, där man kan betala kontant och med de vanligaste bank- och kreditkorten.

Den värsta rusningen vid restaurangerna är kring starterna, vid morgonmålstid (börjande kl 04-05) och efter Venla-målgången. Vid dessa tidpunkter ska man vara beredd att köa. På området finns rikligt med matställen för att bespisningen ska löpa så smidigt som möjligt. I närheten av restaurangen finns några set med bord och bänkar, som är avsedda för dem som behöver sitta och äta (t ex barnfamiljer).

I restaurangerna används bionedbrytbara engångskärl, som sorteras i bioavfallet. Agera ansvarsfullt och lägg skräpet i sopkärlen! Vi är gäster på stadens mark och vi skräpar inte ner. Tack på förhand!

 

Dricksvatten

I TC och på tältområdena finns vattenposter på olika ställen, som är märkta på kartan. På start- och växlingsområdena och i anslutning till målet finns vattenposter. Det är förbjudet att tvätta utrustning vid dricksvattenposterna. Tvätt av utrustning är tillåten endast vid den för detta ändamål anvisade platsen invid tvätten.

 

Förläggning

TC öppnas och förläggning i tält eller husbilar/-vagnar är möjlig från fredag 16.6.2023 kl 10:00, då skyltningen är på plats. Håll reda på dina värdesaker! Uppgörande av öppen eld samt användning av grillar och camping- och gaskök är strängt förbjudet. Förbudet mot att göra upp eld övervakas. Tobaksrökning är förbjuden  överallt utom på för rökning reserverade områden, som är märkta på kartan.

 

Tältområdena

Förläggning i egna tält i TC sker på förhandsbokade, numrerade tältplatser. Tältområdena är belägna ca 1000-1500 m från TC. Tältplatserna är ca 10 x 10 m stora, och de är numrerade på fältet. Läget för bokade tältplatser finns till påseende på Porvoo Borgå Jukolas hemsidor, på anslagstavlorna vid tältområdena och i tävlingsinfo.

 

Armétält uppslagna av arrangörerna

De av arrangörerna uppslagna och i förväg bokade armétälten är belägna ca 100-1000 m från TC (Mäntylä). Tälten är numrerade med nummerstolpar, som är uppställda intill tälten. Platserna och tältnumren finns till påseende på Porvoo Borgå Jukolas hemsidor, på anslagstavlan vid tältområdet och i tävlingsinfo. Tälten är ouppvärmda. Närmare information om tälten fås i tävlingsinfo.

 

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd får resas på i förväg bokade, av arrangörerna anvisade platser. Gånglederna måste lämnas fria. Inkvartering och uppgörande av eld på området för vindskydd är förbjudet. Förbudet att göra upp eld gäller öven camping- och gaskök.

Vindskydden kan hämtas till området på onsdag 14.6 kl 10-21 och torsdag 15.6 kl 10-21. Då kan man lämna bilen på bussavlastningsplatsen medan man för vindskyddet på plats (ca 15 min). På fredagen är det inte mera möjligt att köra dit.

På söndagen kan demonterade tält från vindskyddsområdet hämtas med bil från busslastningsplatsen kl. 10:00-13:30 samt  kl. 14:30-18:00.

Vid hämtning av vindskyddstält kan bilar inte lämnas på parkeringen ens under en kort stund, utan tält och övrig utrustning som ska hämtas skall vara redo för upphämtning vid busslastningsplatsen. Varorna lastas snabbt in i bilen och bilen körs direkt bort från området efter lastningen.

 

Övrig service

 

Laddning av mobilbatterier

I tävlingsinfo finns möjlighet att ladda ett begränsat antal telefoner. Ta egen laddare med!

 

Förvaring av värdesaker

Det finns inte särskilda låsbara förvaringsplatser för värdesaker. Håll reda på dina värdesaker! Arrangören svarar inte för försvunna eller förstörda föremål.

 

Användning av internet och mobiltelefoner

Vid storevenemang är mobilnätskapaciteten alltid begränsad. Målsättningen är att använda mobilapparater utan att slösa på nätkapaciteten, för att t ex ha tillgång till GPS-uppföljning från terrängen. Att använda normala websidor, t ex för online-resultatservice, är inget problem. Att följa med video- och TV-sändningar rekommenderas inte på grund av den stora belastningen.

 Vi rekommenderar att produktion och laddning på nätet av videostreams (Youtube, Facebook, Instagram m m) undviks, då detta belastar områdets nät och riskerar att GPS-uppföljningen störs.

 

Fotvård Careeria

Fotvårdare vid läroinrättningen Careeria erbjuder fotvård under Jukola i sitt eget tält. Bl a erbjuds lätt masssage av fotblad, vader och underben, kinesiotejpning, skydd av huden, filtskydd som limmas fast i huden samt försäljning av produkter. Öppettiderna finns under punkten Serviceställenas öppettider.

 

Jukolabutiken

I Jukolabutiken kan du köpa officiella Jukolaprodukter. I urvalet finns även nyheter och specialprodukter. Vår samarbetspartner Noname ansvarar för Jukolabutiken.

 

Jukola-applikationen

Du kan ladda ner Jukola-applikationen i din mobilapparat i PlayStore eller AppStore applikationsbutikerna.

 

Försäljning av tävlingskartor

Tävlingskartor med alla kontroller säljs i tävlingsinfo på söndag 18.6.2023 från kl 10:00 (10 euro/st).

 

Uppvärmning av barnmat och blöjbyte

Det är möjligt att värma barnmat och byta blöjor i Barnens värld i Ebbo daghems utrymmen.

 

Hittegods och borttappade föremål

Föremål som upphittas under tävlingsveckoslutet kan lämnas in till tävlingsinfo. Man kan fråga efter borttappade föremål i tävlingsinfo ända till kl 16:00 på söndag. Efter det förvaras föremålen i Jukolabyrån en vecka, varefter de värdefullaste förs till Borgå polisinrättning, Tullportsgatan 1, 06100 Borgå, som är öppen må-to kl 8:00-16:15 och fre kl 9:00-16:15. Det går att fråga efter hittegods per telefon må-fre kl 8:00-16:15 på nr 029 541 3711.

 

Anslagstavla

Anslagstavlan finns framför tävlingsinfo.

 

Betalningsmedel

I restaurangens försäljningsställen, Jukolabutiken och tävlingsinfo kan man betala med kontanter eller med de vanligaste bank- och kreditkorten (t ex Visa, MasterCard) eller MobilePay. Även kontaktlös betalning fungerar. Största sedel som tas emot i Jukolas försäljnings- och betjäningsställen är 20 euro. Endast tävlingsinfo tar emot 50 euros sedlar.

De privata företagen som verkar på området godtar olika betalningsmedel enlig eget övervägande. Valutaväxling eller uttagning av kontanter kan inte göas i TC. I  Borgå finns flera automater för kontantuttag. I närheten av avgångsplatsen för Jukolas nonstopbuss vid torget finns följande kontantautomater:

Fredsgatan 27, Borgå
Biskopsgatan 32, Borgå
Lundagatan 12 (Köpcentret Lundi) Borgå

 

Tvätt

Tvättplatsen finns i TC. På tvättplatsen finns förutom duschar även tältbastur. En separat tvätt är reserverad för damer under Jukolastafetten.

Basturna värms på fredagen och de kan användas kl 16:00-21:00. På lördag öppnas duscharna kl 9:00. Alla bastur är uppvärmda från lördag kl 14:00 till söndag kl 16:00.

 Under Jukolastafetten finns det en mindre bastu för damer från och med lördag kl 23:00. På lördagen är den mindre bastun reserverad för herrar kl 14:00-22:00. Det finns anslag med information om gällande tvättplatser och bastur vid ingången till tvätten. Bastuavgift 5 euro betalas på plats kontant, med MobilPay eller de vanligaste bankkorten. Man kan även köpa bastubiljett i tävlingsinfo. I bastuavgiften ingår ett sittskydd.

Arrangörerna erbjuder inte tvättmedel. Användning av  egna tvättmedel är tillåtet. På tvättområdet finns separata insamlingskärl för pantbelagda flaskor och drickaburkar.

Taxi

Taxistolpen är belägen invid bussarnas avlastningsplats på adressen Ebbovägen 500, Borgå. Platsen är utmärkt på TC-kartan. Man stiger i taxin vid stolpen. Taxi kan beställas från den taxiservice man önskar. Kom ihåg att nämna att man kör till platsen längs den västra rutten, d v s via Stensböle.

 

Uppgörande av eld

Det är strängt förbjudet att göra upp öppen eld eller använda camping- eller gaskök, grillar eller tältkaminer på hela tävlingsområdet och alla förläggningsområden, både i och utanför tälten, samt på parkeringarna. Förbudet att göra upp eld övervakas.

 

Fotografering

Det är tillåtet att fotografera på de allmänna områdena. Under evenemanget tas det både fotografier och spelas in videor. Genom att anmäla dig och/eller komma på plats till evenemanget godkänner du, att man kan använda material där du fotats/filmats i information och marknadsföring av evenemanget.

I all av privatpersoner utförd fotografering bör arrangörens direktiv (t ex Förbjudna områden) och allmänna regler för fotografering åtföljas.

 

Återvinning av utrustning vid Emils återvinningsbar

I närheten av tvättplatsen för utrustning finns ett återvinningsbord för utrustning. Där kan du lämna utrustning, som du inte själv mera bryr dig om (även med små brister), men som någon annan ännu skulle kunna ha glädje av. Alla får fritt ta av den utrustning som lämnas på bordet under veckoslutet. Efter evenemanget hamnar den kvarblivna utrustningen i soporna.

 

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker vid en separat tvätt avsedd enkom för detta i närheten av tvättplatsen. Det är förbjudet att tvätta utrustning på andra ställen.

 

Toaletter

Toaletterna på TC är utmärkta på TC-kartan. Det finns handdecinfektionsmedel vid toaletterna. Man får inte slänga vanliga sopor såsom blöjor och plastförpackningar i toaletterna, utan de skall slängas i sopkärlen. Kom ihåg god handhygien!

 

Miljön

Jukola är ett miljövänligt evenemang. Evenemangsarrangemangen förverkligas enligt Ekokompass-certifikatet, som beviljades i samband med Joensuu-Jukola 2017. Ekokompassen är ett miljösystem, som är avsett för evenemang och små och medelstora företag.

Man får inte skräpa ner i miljön och varje tävlande och åskådare sorterar sitt avfall. Vi ber alla som deltar i evenemanget att fästa speciell uppmärksamhet vid att sopsorteringen lyckas.

I Porvoo Borgå Jukola sorteras soporna och förs efter tävlingen till återvinning i enlighet med lokala sorteringsanvisningar. Det finns ett flertal sorteringsstationer för avfall i TC.

 

Sopsortering i TC

Kartong

 •     kartongburkar, t ex mjölk- och saftburkar
 •     matförpackningar av kartong såsom kexpaket
 •     papperspåsar och -kassar
 •     WC- och hushållspappersrullar
 •     förpackningar av wellpapp
 •     drickaförpackningar av kartong

 Papper

 •     allt slags papper, INTE papperspåsar och -kassar

 Bioavfall

 •     biologiskt nedbrytbara engångskärl
 •     matrester och pappersservetter

 Plast

 •     plastförpacknignar, såsom burkar, påsar, askar, omslag och underlag
 •     plastflaskor som inte kan returneras

Blandavfall

 •     lätt nedsmutsade kartong- och pappersförpackningar samt textiler
 •     använda engångskärl, även av kartong
 •     orena kartongförpackningar såsom pizzaförpackningar, glassaskar
 •     textiler, såsom kläder
 •     gelpåsar
 •     kaffe- och chipspåsar
 •     tryckförpackningar för mediciner och andra förpackningar, som innehåller aluminium, som inte duger för metallinsamling
 •     blöjor, bindor och andra använda hygienproduker
 •     skor och andra produkter av gummi, läder och konstläder
 •     PVC-plast, plastprodukter märkta med 03 och andra odefinierbara plastprodukter

 Metall och glas

 •     det finns sopkärl avsedda enkom för metall och glas vid återvinningsstationerna

 Returflaskor och -burkar

 •     det finns separata kärl för returflaskor vid återvinningsstationerna, invid mat-/dryckesserveringarna och på tvätt-/bastuområdet
 •     returflaskor känns igen på pantmarkeringen PALPA. Där framgår även pantvärdet.

 Batterier, accumulatorer och el-skrot kan returneras till tävlingsinfo.

Man får inte slänga energigelpåsar eller annat skräp i terrängen! De skall lämnas i sopkärlen vid dryckesställena eller i TC.

 

Kolsmart Jukola

Målsättningen för Porvoo Borgå Jukola är att vara så kolsmart som möjligt. Nedan finns kolsmarta tips för Jukola.

Utsläpp förorsakade av resande belastar miljön allra mest vid sportevenemang.

Tips 1

Kom till evenemangen i sällskap. Samåkning minskar effektivt på reseutsläppen. Med fyra personer i en bil förminskas vars och ens utsläpp med 25 procent per resa. För att inte tala om föreningsbussar!

Tips 2

Gynna den utsläppssnåla elbusstransporten från Borgå centrum till TC. Eller kom hela vägen med kollektivtrafik: kom till Borgå med buss och hoppa på elbussen i centrum.

Tips 3

Räkna ut ditt eget resefotavtryck och gör en klimatgärning. I Jukola finns ett räkneverk med vilket du kan räkna ut koldioxidavtrycket för dina egna resor. Vi erbjuder även ett utmärkt tillfälle att bidra till effektiva klimatgärningar genom att köpa biokol i Jukolas webbutik eller Jukolabutiken.

 

Du kan enkelt minska på dina utsläpp och decimera ditt koldioxidavtryck till och med flera gånger om dagen genom att välja vegetarisk mat.

Tips 4

I merparten av matstånden på tävlingsplatsen erbjuds vegetariska alternativ.

Tips 5

Ta med vegetarisk utflyktsmat till tävlingen! Även små val har stor verkan. Omslagen/förpackningarna är givetvis återvinningsbara eller bionedbrytbara.

 

Återvunna sopor sparar på neturresurserna och sortering främjar återanvändning av råvaror som nya material. Det bästa alternativet är ändå då det uppstår så lite sopor som möjligt.

Tips 6

Tänk på din egen konsumtion och dina anskaffningar. Skaffa bara sådant som du behöver och förminska dina sopavtryck.

Tips 7

Släng inte skräp i terrängen! Det finns många sopkärl i TC.

Tips 8

Kom ihåg att sortera dina sopor även på förläggningsområdet och parkeringen, samt redan då du kommer till Jukola och på hemvägen.

 

I sommarvärmen behöver man dricka rikligt vid sportevenemang. Och ockå vid lite svalare väder.

Tips 9

Använd en egen vattenflaska och fyll den med världens renaste kranvatten. Du hittar rikligt med klart utmärkta dricksvattenposter i TC och på förläggningsområdet.

Tips 10

Låt värdefulla material cirkulera länge och returnera pantflaskor och -burkar i deras egna återvinningskärl. Det låter enkelt, men glöms lätt bort då farten ökar.

 

Förbud

Annonsering, saluförande och försäljning o dyl är förbjudet på evenemangsområdet utan skriftligt lov av arrangörerna (inkluderar förläggningsområdena, parkeringarna och TC). Om andra orienteringsevenemang kan annonseras endast på den för detta ändamål reserverade anslagstavlan, som finns invid resultattavlan. Reklam får inte sättas på bilarnas vindrutor.

Det är strängt förbjudet att använda andra än i arrangörernas bruk varande radiotelefoner med VHF-frekvens i TC.

Det är förbjudet att använda drönarkameror av säkerhetsskäl. Lufttrafiken är begränsad på hela tävlingsområdet med undantag av arrangörernas egen TV-produktion.

På tävlingsområdet gäller ett rökförbud baserat på lagen (Tobakslagen  kapitel 5 § 12). Rökning får endast ske på angivna platser, som är markerade på anslagstavlorna.

Det är förbjudet att förtära egna alkoholdrycker på tävlingsområdet. Alkohodrycker får inte föras ut  från utskänkningsområdet.

Det är strängt förbjudet att göra upp öppen eld samt använda camping- och gaskök, grillar och tältkaminer på hela tävlingsområdet och alla förläggningsområden, inne i och utanför tälten, samt på parkeringarna. Förbudet mot uppgörande av eld övervakas.

Det är förbjudet att använda aggregat med förbränningsmotor på förläggnings-, vindskydds- och parkeringsområdena. På området för husvagnar/-bilar får aggrerat användas utom nattetid kl 22-07.

Inkvartering på vindskyddsområdet är förbjuden.

Föreningsvimplar får inte sättas upp på öppna områden i TC. På förläggningområdet och området för vindskydd får vimplar användas. Ta TV-kamerornas läge i beaktande då du ställer upp din vimpel. Föreningsvimplar som utgör hinder för televiseringen kommer att flyttas bort.

 

Visste du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på anslagstavlan invid resultattavlan. Ifall du vill göra reklam för, saluföra eller sälja något på tävlingsområdet (inkl. förläggningsområdena, parkeringarna och TC) skall du göra ett skriftligt avtal om detta med arrangörerna. Försäljning är tillåten endast med skriftligt lov av arrangörerna.

Enligt grenreglerna för orientering är en orienterare skyldig att hjälpa en tävlande som insjuknat, skadat sig eller på annat sätt är i behov av hjälp. En orienterare är också på tävlingsledarens begäran skyldig att delta i letandet efter en borttappad tävlande.

 

Läs närmare instruktioner för tävlingen i tävlingsdirektiven.

 

Vad tycker du om Porvoo Borgå Jukola? Arrangörerna tar gärna emot feedback.
Det kan du ge på adressen: toimisto.2023@jukola.com.

 

Välkommen till Jukola med Borgå mått!

Vi gör tillsammans Jukola till en säker och snygg och njutningsfull och fantastisk orienteringstävling och evenemangsupplevelse!