Utskotten

En liten by kommer att byggas i Ebbo till veckoslutet för Jukolakavlen. För att bygga den, sköta alla funktioner och slutligen montera ned byn behövs många frivilligarbetare samt en massa olika kunskaper. Årligen deltar över 1500 talkoarbetare i olika uppgifter i förverkligandet av världens största orienteringsevenemang. Visst kommer också du med? Jukolakavlen erbjuder många uppgifter där det inte krävs några förkunskaper eller kännedom om orientering. Det viktigaste är ivern och viljan att vara med om att skapa ett fantastiskt idrottsevenemang. Bekanta dig med utskotten och deras uppgifter så kan du hitta uppgifter som intresserar dig. Anmäl dig som frivillig talkoarbetare via anmälningstjänsten Lyyti!

Vid varje utskott finns information om de funktioner och uppgifter som ännu är i behov av frivilligarbetare. Mer exakt information kan du få av utskottens ansvarspersoner (kontaktuppgifterna hittar du i presentationen av varje utskott).

Evenemangets talkochef Esa Liukkonen (040 716 9114, esa.liukkonen@jukola.com) svarar också på allmänna frågor om talkoarbetet.

 

Arenaproduktionen

Mikko Reitti, 044 580 5455, mikko.reitti@jukola.com

Utskottet för arenaproduktion har som uppgift att göra det möjligt att åskådarna på plats eller via sändningen i television får en behaglig upplevelse av att följa med stafetterna.

Talkouppgifter i tävlingscentralen är bland annat:

– Hjälpa Rundradions redaktörer (passar bra för modiga personer med bra färdigheter i interaktion och växelverkan).

– Utdelning av GPS-utrustning (passar personer som är systematiska och inriktade på kundbetjäning).

– Assisterande uppgifter i anslutning till JukolaLive, den internationella livesändningen på nätet (passar för entusiastiska personer, personer med språkkunskaper eller intresse för marknadsföring och vissa kunskaper i informationsteknik).

Talkouppgifterna i tävlingscentralen kräver inte färdigheter i orientering.

Talkouppgifter i terrängen är bland annat:

– Förhandsvarnare vid kontrollerna (meddelar om topplagens rörelse i terrängen till tv-regissören).

– Kontrollmanagers (assisterande uppgifter vid tv-kontrollerna).

– Radions guider (guidning av de radioreportrar som rör sig mellan kontrollerna)

Uppgifterna i terrängen kräver orienteringsfärdigheter och en ålder över 15 år.

 

IT och resultatservice

Mauri Karlin, 040 742 2136, mauri.karlin@oktrian.fi

IT- och resultatserviceutskottet producerar resultaten för alla lag, flyttar över online-mellantiderna till resultatserviceprogrammet, publicerar resultaten i realtid på webben, i televisionen samt på resultattavlorna och skärmarna i tävlingscentralen. Utskottet bygger också de kommunikationskanaler som behövs i terrängen och tävlingscentralen samt kanalerna till media och publik.

Det erbjuds uppgifter bland annat vid byggandet av kontrollerna, koppling, uppdatering och resultatservice. Inga förhandskunskaper krävs, alla frivilliga kommer att utbildas till uppgifterna.

 

Karta och bana

Pasi Liitiäinen, 040 540 2872, pasi.liitiainen@jukola.com

Kart- och banutskottet låter tillverka kartorna för tävlings- och träningsterrängen samt sköter banläggningsuppgifter för tävling och träning. Före evenemangen skall bland annat tävlingens kartor tryckas, sorteras och läggas i påsar, tillverka konstruktionerna vid kontrollerna och se till att kontrollerna har de tekniska förutsättningarna och funktionerna som krävs. Utskottet ansvara också för övervakningen av kontroller under pågående tävling samt nedmonteringen efter tävlingen. Alla uppgifter kräver orienteringsfärdighet.

 

Fält- och underhållsutskottet

Jari Pullinen, 040 584 6055, jari.pullinen@jukola.com

Underhållsutskottet ansvarar för Porvoo Borgå Jukolas tävlingscentral. Planeringen av den har redan inletts och även själva byggandet startar redan detta år. Byggandet är som intensivast under april-juni 2023. Efter själva evenemanget sköter vi såklart även rivningen av allt som inte skall bli kvar. Dessutom städar vi området såsom orienterarna alltid gör. Ett helt eget kapitel är det i Jukola cirkulerande materialet som skall nedmonteras genast efter Lukkari-Jukola och därefter transporteras till Borgå. Under Lukkari-Jukola finns det även möjlighet på förhand bekanta sig med allt det som vi ansvarar för året därpå.

Under själva evenemangsveckoslutet följer utskottet med tävlingen och ansvar även vid sidan om för att

  • tävlingscentralens konstruktioner hålls i skick
  • det finns vatten och el där det behövs
  • bastun är varm
  • wc:na hålls i skick och avfallsservicen fungerar

För de här uppgifterna behöver vi personer med kunnande inom bygg-, el-, vatten- och avfall samt markbyggnad. För att dessa personer skall ha något att bygga av behöver vi även några personer som skaffar byggnadsmaterial och allt möjligt annat material som behövs för evenemanget. Det behövs även personer som håller tävlingsorganisationens fordon i rörelse. Under evenemangsveckoslutet 17-18.6 2023 behöver vi en stor mängd personer som håller bastun varm samt fyller på wc-tillbehör samt håller ordning och reda på avfallet tillsammans med våra samarbetskumpaner.

Alla dessa uppgifter är placerade i centrum av Jukola byn i Ebbo, Borgå, så man kan samtidigt känna av Jukola stämningen. Arbetsuppgifterna kräver inget orienteringskunnande. Det finns en uppgift för alla som kan hålla i en skruvdragare och en såg eller som kan hålla ordning på saker och ting!

 

Tävlingsutskottet

Hannu Fabritius, hannu.fabritius@jukola.com
Reserv: Henrik Lund, 040 540 0876, henrik.lund@jukola.com

Till tävlingsutskottet uppgifter hör nollställning av Emit-brickan, start, växlingar, målgång samt reservkartor. Uppgifterna koncentreras till tävlingscentralen. De kräver inte orienteringsergfarenhet och är lätta att lära sig. Inga förkunskaper krävs.

Logistik

Peter Tallberg 050 071 8269 peter.tallberg@jukola.com

Logistikutskottets målsättning är att all person- och materialtransporter till och från tävlingsområdet sker så smidigt som möjligt före, under och efter tävlingen. Man kommer att fokusera extra mycket på gemensamma transporter och på fjärrparkeringar. Logistikutskottet har huvudansvaret för:

– Trafik

– Parkering

– Transporter

Till trafikstyrning och parkering behövs det ett stort antal frivilliga. Idealet skulle vara att personerna innehar vägskyddskort, men det är absolut inte ett krav. För styrandet av trafiken arrangeras det en kurs i Mpk Rf:s regi under våren 2023.
Vi är också i behov av traktor- och fyrhjulingschaufförer som kan ställa upp med egna fordon för olika transportuppdrag. Alla uppgifter kräver att man är myndig.

 

Marknadsföring och ekonomi

Jari Johansson (marknadsföring) 050 4656512 jari.johansson@jukola.com
Nina Simosas (ekonomi) 050 3412704 nina.simosas@jukola.com

Ekonomi- och marknadsföringsutskottet ansvarar för ekonomin och samarbetspartner samt för Jukola-shopen som säljer Jukolaprodukter. Utskottet håller kontakt med samarbetspartner och marknadsför evenemanget till tävlings- och amatörlag samt publiken både i Finland och utomlands. Utskottet ansvarar också för de inbjudna gästerna.

Det behövs frivilliga till kassastationerna. Ingen tidigare erfarenhet krävs, Jukolaorganisationen ansvarar för utbildningen.

 

Kommunikation och media 

Nina Sevelius, 050 3677 392, nina.sevelius@jukola.com

Kommunikationsutskottet ansvarar för Jukolakavlens hemsida, innehållet i sociala mediekanaler samt meddelanden till press, tävlande och publik. Under evenemangsveckoslutet erbjuder mediacentret tjänster till medians representanter, guidning till fotografipunkter samt utdelning och spridning av meddelanden. Kommunikationsutskottet sysselsätter skrivande reportrar, fotografer, översättare samt kundservicepersoner i mediacentret. Dessutom behövs personer med kunskaper  om webbsidor och sociala medier.

Frivilliga särskilt översättare och kundservicepersoner behövs.

 

Kansli- och programutskottet

Heidi Liljeström, 050 363 7488, heidi.liljestrom@jukola.com

Kansliutskottet ansvarar för infopunkterna med information till tävlande, publik och frivilliga. Uppgifterna består bland annat av att dela ut returkartor och annat material till lagen samt att informera de tävlande och publiken på olika språk.

Programutskottet ansvarar för planeringen och förverkligande av invigning, Jukola-fest, prisutdelning, skogskyrka och barnens värld.

 

Säkerhetsutskottet

Risto Säynäväjärvi, 040 5693706, risto.saynavajarvi@jukola.com

Säkerhetsutskottets arbete går till största del ut på att samarbeta med olika myndigheter och organisationer. Utskottets målsättning är att säkerställa att evenemanget till alla delar är arrangerat enligt gällande bestämmelser och tryggt för alla orienterare, publik och funktionärer.

Säkerhetsutskottet uppgifter är uppdelade i tre huvudansvarsområden.
– Första hjälp och medicinsk omvårdnad
– Räddningstjänster
– Upprätthållande av ordning

Särskilt till förstahjälp och den medicinska omvårdnaden behövs det en stor mängd frivilliga. För dessa uppgifter krävs helst ett första hjälp-kort eller kort för ordningsvakt. Vi kommer också att ordna utbildning för dessa kort.

För uppgifterna inom säkerhetsutskottet krävs det att man är myndig.

 

Restaurang och catering

Catharina Borgman catharina.borgman@jukola.com

Restaurangutskottets uppgift är att se till att de hungriga orienterarna, åskådarna, vip-gästerna och funktionärerna får mat. Under Jukolakavlen serveras cirka 30 000 portioner mat och dricks lika många koppar kaffe.

Frivilligarbetare behövs till olika uppgifter i restaurangerna.

 

Miljö

Jukka Puustinen, 040 546 1393, jukka.puustinen@jukola.com

Miljöutskottet säkerställer att man vid planeringen och förverkligandet av Porvoo Borgå Jukola beaktar hållbar utveckling enligt Ekokompassens evenemang. I enlighet med Jukolakavlens image skapar man miljövänliga lösningar i alla funktioner av vilka en viktig del är sortering av avfallet. Miljöutskottets frivilligarbetare är eko-guiderna som hjälper till med sorteringen i kärnan av tävlingscentralen samt agerar som sakkunniga i Jukolakavlens avfallssortering.

Dessutom ansvarar miljöutskottet för de andra uppgifterna som hänför sig till avfallshanteringen som underhåll av avfallsstationerna, påfyllning av papper och decinficeringsmedel för händerna i bajamajorna (städning av bajamajorna hör inte till de frivilligas uppgifter). Om du är intresserad av uppgifterna ska du anmäla dig som frivillig till miljöutskottet.