Ankomst

Porvoo-Borgå Jukola arrangeras i Ebbo by, 10 km sydost om Borgå centrum. Tävlingscentralen (TC) ligger på bägge sidorna om Ebbovägen (väg 1552) som är stängd för genomfartstrafik torsdagen den 15.6 kl. 9.00 – söndagen den 18.6 kl. 20.00. Om du behöver ett boendeparkeringstillstånd kan du få ett sådant vid informationsdisken eller genom att skicka ett e-postmeddelande till peter.tallberg@jukola.com.

Addressen är Ebbovägen 500.

All busstrafik dirigeras till platsen västerifrån (riktning Borgå centrum) till hållplatsen strax bredvid TC och inkvarteringsområdena. Personbilar, husbilar och husvagnar dirigeras till åkerparkeringarna via östra rutten från Sannäs. Promenaden från parkering till TC och inkvartering är högst 2 km.
Färdas du på motorcykel eller annan tvåhjuling kan du anlända från bägge riktningarna.

Att ta bussen är ett gott alternativ. Du når Borgå med buss från många orter.

>>Fri Jukolabussen åker nonstop mellan busstationen i Borgå och TC i Ebbo. Ortsbefolkningen skall definitivt lämna bilen hemma då jukolabussen stannar på flera hållplatser på vägen till Ebbo.

Båtfolk ohoj! Det är endast några hundra meter att promenera från gästhamnen i Borgå å till busstationen.

Samåkning och bruk av kollektivtrafik är ju dessutom en miljögärning.