Kolsmart Jukola -från ord till gärningar

KOLSMART JUKOLA

 

Huvudmålet med projektet Kolsmart Jukola är att utveckla och provanvända verksamhets- och inlärningsmodellen för ett koldioxidsnålt massevenemang i Porvoo-Borgå Jukola, tillsammans med medverkande samarbetspartner och företag. Posintra, orienteringsföreningen OK Trian och Aalto-universitetet är projektets verkställare. Projektet finansieras av Europas regionala utvecklingsfond.

Förverkligande av kolsmarta Jukola behöver oss alla. Arrangören, samarbetspartners, tävlanden och alla andra deltagare gör sin andel. En sak hänger ihop med en annan och den andra med den tredje och därför krävs det samarbete för att nå de uppsatta målen. På den här sidan berättar vi hur ord blir till gärningar.


FÖRETAGEN GÖR KOLSMART JUKOLA

 

FIBER HIGHWAY & IOTOI

Fiber Highway är ett företag inom datakommunikation vars expertis är ICT-installationer i datacenter samt experttjänster inom optiska fibernät. Hela konceptet baserar sig på lokal service där Fiber Highway skolar till företagen lokal personal som sköter till exempel installationsarbeten. Genom detta sparar man tusentals körda kilometer, tid, pengar och förstås naturen. I Finland svarar Fiber Highway för cirka 80 procent av datacentrens servicemarknad. Företagets egna kontor finns i Borgå och Fredrikshamn, men kunderna är både nationella och internationella. Från återvinningen av datacentrens spillvärme började även dotterbolaget IOTOIs berättelse. IOTOIs tekniska innovations återvinner spillvärmen från datacentren till värmeenergi till fjärrvärmenätet.

Läs mera om Fiber Highways och IOTOIs berättelse här.

 

MUOVI-SIMOLA

Muovi-Simola är ett familjeföretag från den vackra landsbygds byn Kerko. Muovi-Simola svarar på företags och privatpersoners behov då det kommer till glasfiber! I detta företag finns vetskapen, kunnandet och en verklig vilja att lösa kundernas behov och önskemål! Muovi-Simolas produkter håller tid och slitage i både industrin och hushåll. På fabriken i Kerko tillverkas Helmi-simbassängs-serien, släpvagnskåpor, tekniska utrymmen och industrins olika komponenter. Företaget försöker hela tiden utveckla sin verksamhet mot ett miljövänligare håll. På fabriken används det förnybar energi, varmluftpumpar istället för den gamla oljeuppvärmningen, belysningen sköts med LED-lampor och företaget följer annars också samhällets viktiga teman.

Hur hänger Muovi-Simola, en simbassäng och utlärandet av medborgarkunskaper ihop med Jukola stafetten? Läs mer om Muovi-Simola.

 

HAIKO GÅRD

Haiko Gård är en välkänd lyxig herrgård och spa-hotell i Borgå. På Haiko Gård skapas lyxiga evenemang, minnesvärda stunder, njuts det av god mat och man kan bli bortskämd. Haiko Gård gör allt detta med särskild hänsyn till miljön. Visste du att Haikon kartanos dagliga verksamhet styrs av Green Key- och Sustainable Travel Finland-programmen?

Följande saker mm. är vardag i Haiko: Sparsam och effektiv användning av vatten och energi, effektiv sortering och återvinning, utbildning av personal i miljöfrågor, städprodukterna för städning av rummen är märkta med en miljöcertifiering, aktiv kommunikation av miljöarbete även till kunderna, över 60% av uppvärmningsenergin tas utsläppsfritt från havet – redan sedan 80-talet! Användning av miljövänlig EKO-energi certifierad av Finlands naturskyddsförbund. El produceras från lokalt skogsbränsle i Borgå Tolkis biokraftverk. Minimering av vattenförbrukning med vattenbesparande vattenmöbler.

Du kan läsa mera om Haikos imponerande arbete på deras hemsida.

 

REVANSSI

Revanssi erbjuder helhetslösningar för avfallshantering och återvinning i södra Finland, samt avfallsmottagningstjänster i Sköldvik Borgå, i Munka Lojo och i Mjölbolsta Karis. Hela Revanssis verksamhet kretsar kring miljöansvar. Som en konkret handling av ansvar har Revanssi genomfört koldioxidberäkning för avfallshantering, återvinning, transport och behandling år 2022. Nu kan Revanssi erbjuda sina kunder konkret information om klimatpåverkan av det avfall de producerar. I Jukola strävar Revanssi att föra sorteringen så lätt som möjligt för deltagarna. Målet är att förutom goda orienteringsminnen, ge deltagarna en positiv erfarenhet av fungerande avfallshantering vid evenemanget.

Läs mera om Revanssi här.

 

SINNE

Sinne är en av hörnstenarna i restaurangscenen i Borgå och på Jukola kommer restaurangproffset Kai Kallio att vara ansvarig för att genomföra Mallasrasti. På Sinne genomsyras hela verksamheten av miljö- och hållbarhetstänkande. Miljöidén utvidgades 2020 när de ansökte om nordiska miljömärket Svanen, vilket fastställer precisa kriterier för verksamheten och gör miljöåtgärder transparenta. Med Svanen-märket syns hållbarhet i alla delar av restaurangens verksamhet, från grön el till råvaror, användning av kemikalier, anskaffning av utrustning och avfallssortering. Genom nätverket för miljömärket Svanen är allt från skrivarbläck på en hållbar grund.

Nu är vårt mål att ytterligare undersöka och minska vårt koldioxidavtryck. Vi vill fortsätta vara banbrytare i denna förändring och erbjuda kunderna möjlighet att göra ansvarsfulla val. Vi vill vara med och ta reda på koldioxidavtrycket för ett massivt idrottsevenemang som Jukola och lära oss av det. Jag har länge funderat på restaurangverksamhetens koldioxidavtryck: hur långt kan man gå i  leverantörskedjan och vilka faktorer är avgörande. Med Kolsmart Jukola-projektet börjar det bli klarare. Koldioxid-smart verksamhet och våra liv kommer också att kräva kulturella förändringar, men vi ska inte vara rädda för det, uppmanar Kai Kallio.

För mer information kan du besöka https://posintra.fi/tekemassa-hiiliviisasta-jukolaa-nordic-ravintolat/

 

TOIMISTOTUKKU TALKA

Toimistotukku Talka har i årtionden betjänat både företag och privatpersoner när det gäller kontorsmaterial. Ursprunget till detta familjeägda företag går tillbaka sextio år. Talkas produktutbud bygger på kvalitet, hållbarhet och kundens framgång. Talka är också känt för sin utmärkta kundservice, vilket har gjort det till en betrodd partner för många företag.

Talka började sin resa som en leverantör av kontorsutrustning och att maximera livslängden för kontorsmaterial är fortfarande kärnan i deras verksamhet. Inom projektet Kolsmart Jukola har Talkas anställda strävat efter att ytterligare förbättra sin kunskap och har sökt stöd för att gå mot en ännu mer ansvarsfull affärsverksamhet.

Läs hela historien om Talka här.

 

PL-RAKENNUS

PL-Rakennus är ett byggföretag baserat i Borgå, Finland, som har lett av Pekka Lindblad sedan år 2000. Många blir förvånade över hur mycket byggarbete kan påverka utsläpp. I detta sammanhang spelar grävmaskinföraren en avgörande roll: de kan antingen bara gräva marken eller så kan de göra det på ett ansvarsfullt och systematiskt sätt. Metoden och ordningen för grävning kan betydligt påverka de nödvändiga timmarna och hjälpa till att undvika onödig jordtransport, vilket direkt påverkar bränsleförbrukningen och utsläppen. Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralt byggande, vilket kan uppnås inte bara genom noggrann planering utan också genom gradvis uppdatering av vår utrustning för att möjliggöra användning av biobränslen. För att stödja detta mål har familjeföretaget nyligen skaffat en egen tankningsstation, vilket gör det möjligt för dem att använda mer miljövänligt bränsle. Det är en fantastisk investering för en bättre framtid!

Läs hela historien om PL-Rakennus på den här länken!

 

SMAKU EVENTS

Smaku-matevenemanget kommer även i år att avnjutas i augusti i Porvoo och Lovisa. Evenemangsproduktionsföretaget som lyfter fram lokala smaker och företagarstyrda restauranger hoppade direkt med på Jukola-stafetten när möjligheten uppstod! Det är fantastiskt att även mindre aktörer har möjlighet att delta i sådana evenemang. Bland årets Smaku-restauranger på Jukola finns Sinne, som ansvarar för verksamheten vid Mallasrasti, och Ranta-Aitta, där läcker mat avnjuts i VIP-området, säger Laura Pulkkinen från Smaku. Hållbarhetsåtgärder syns tydligt i Smaku genom konkreta materialval, företagssamarbeten och lokal involvering – oavsett var Smaku befinner sig, strävar man efter att göra saker så lokalt som möjligt.

Läs mer om Smaku genom att följa den här länken.

 


KOLSMARTA HANDLINGAR FRÅN UTSKOTTEN

 

29.5 – Byggandet av Jukola tävlingscentralen går framåt i bra takt. Kommittéerna arbetar med sina kärnuppgifter och i år mer miljövänligt än någonsin! När man frågar om uppdateringar från Kart- och bankommittén samt Tävlingskommittén, framkom flera åtgärder som betydligt påverkar minskningen av hela evenemangets koldioxidavtryck. Det har blivit standardpraxis för talkoarbetare att samåka till tävlingscentralen, och detta har redan resulterat i minskade utsläpp för varje talko!

Materialen för kontrollbockarna och användningen av timmer på området har i möjligaste mån utnyttjat överskottsmaterial. När det gäller kontrolflaggstolpar används stängselstolpar i glasfiber med en livslängd som kan gå i arv från far till son. Dessa kontrollflaggstolpar har varit i användning hos OK Trian under en längre tid.

Kartorna utgör en väsentlig del även för Kart- och bankommittén. Enligt Grano, väger Jukola-kartorna cirka 7000 kilo, vilket innebär att det går åt stora mängder papper vid ett evenemang av Jukolas storlek. Det papper som används i kartorna är miljövänligt tillverkat ända från skogsskötseln, eftersom det är PEFC-certifierat.

I reklamskyltarna kommer det även att finnas en ny typ av utförande, nämligen reklamskyltar gjorda för utomhusbruk och kan återvinnas i kartongåtervinningen. I förberedelserna inför tävlingen i Borgå görs mycket mer arbete för hand än med maskiner. Principen vid byggandet av tävlingen är att först låna, sedan hyra och sist köpa. Man har också konstaterat att den traditionella handsågen hålls bra i byggarnas händer och att användningen inte kräver någon annan energi än byggarnas egen 😉   Ett kolsmart tänkande har rotat sig väl i kommittéernas arbete. Det talas om det och, viktigast av allt, det syns i handlingarna, säger Jari Johansson, vice tävlingsledare.

 

28.4 – Kolsmarthet, koldioxidneutralitet, kompensation, klimatåtgärder… vi lever i ansvarsterminologins guldålder och vi måste vara noggranna att vi talar om saker med deras riktiga termer. Projektet Kolsmart Jukola startade från tanken att göra saker så bra som möjligt med tanke på miljön. Det är inte värt att ändra på det som fungerar bra och effektivt, men det är viktigt att reparera det gamla så att livslängden förlängs och produkten förblir i gott skick. Borgå Jukola har från början strävat att göra saker och ting kolsmart. Koldioxidneutralitet är ett mål som har fastställts på statlig nivå för vår nära framtid, men vad varje enskild aktör kan göra för en bättre värld varje dag- är handlingar. Det är bättre att varje handling görs på ett kolsmartare sätt i ett större evenemang än att tänka att om vi inte kan vara koldioxidneutrala för ett stort evenemang så gör vi ingenting alls. På Jukola vill vi höra riktiga siffror och resultat och fortsätta resan mot en kolsmartare framtid för stora evenemang. Att göra saker med eftertanke och sunt förnuft. Vi kommer att vara klokare i vår verksamhets- och inlärningsmodell efter Jukola. Till dess gör vi alla saker så kolsmart som vi bara kan. Kolsmart Jukola har redan satt sin prägel genom att lyfta upp dessa frågor till diskussion, förändrat tankesättet hos privatpersoner och mål för till exempel lokala företag. Varje handling har möjlighet att påverka inställningar och med inställningar sker det förändringar i världen.

 

3.4 -Byggandet av området är en faktor som har diskuterats ur olika synvinklar och även om det kommer massa utsläpp, finns det även mycket man kan göra åt saken. Hur flyttar vi jord? Planeringens betydelse och chaufförernas yrkeskunskap spelar en stor roll när det gäller att minska utsläppen. Vad händer med det köpta gruset efteråt? Vad händer med det byggda området efter Jukola?

De största utsläppen kommer från människors resor till och från Jukola. Detta har arrangörsorganisationen satsat på genom att bland annat skaffa elektriska bussar som kör mellan Borgå centrum och tävlingscentralen nonstop. Med samåkningar kommer vi att spara på utsläpp och minska rusningen på de små vägarna i Ebbo. Med bussarna kommer man smidigt från Borgå centrum och de sparar deltagarnas tid eftersom de inte behöver köa för att komma in på parkeringsplatsen på de små serpentinvägarna. Största delen av deltagarna kommer längre ifrån, så det är lätt att hoppa på elbussen om man anländer till Borgå med kollektivtrafik.

 

27.3 – I Jukola är antalet besökare väldigt stort, så det är klart det även konsumeras mat. Matsvinnet kan minskas med att satsa på matens kvalitet och smak, vilket leder till att det blir mindre kvar på tallriken. Tallrikar och bestick väljs kolsmart och i valet inkluderas även återvinningsmöjligheter, vilket direkt påverkar områdets avfallshantering. Råvarorna i den mat som serveras är huvudsakligen inhemska och användningen av lokala råvaror maximeras. Konsumenten är i nyckelposition när det kommer till vad som hittas på tallriken. Konsumtionen av vegetarisk mat har ökat under årens lopp och kommer att synas i Borgå som ett större sortiment. För allätare kommer det finnas rikligt med alternativ, men det kommer finnas mera veganska alternativ.

 

17.3 – Målet är en verksamhets- och inlärningsmodell

Syftet med Kolsmart Jukola-projektet är att bygga en verksamhets- och inlärningsmodell för att ordna massevenemang så kolsmart som möjligt. Förutom OK Trian är det lokala utvecklingsbolaget Posintra och Aalto-universitetet med i Kolsmart Jukola. Projektet genomförs i samarbete med lokala företag stött av Posintra och med hjälp av vetenskaplig synvinkel från Aalto-universitetet. I detta projekt har vi en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer och vi går veckovis igenom hur saker går framåt och om vi jobbar med relevanta ting. Projektet ökar lokala företagens kunskap om kolsmarthet och stöder dem på deras väg mot en kolsmartare verksamhet.

Målet är en möjligast konkret verksamhets- och inlärningsmodell som man lätt kan ta i bruk i vilket evenemang som helst. Eftersom Jukola byggs upp från ingenting mitt i ingenstans, så kommer det troligtvis att finnas mera information än de flesta aktörerna behöver.

 

6.3.2023 – I utskotten har man brainstormat och modigt kartlagt olika idéer och det kommer säkert att göras fler kolsmarta val under våren. I arenaproduktionen har det bärande temat varit att spara energi och användning av grön el. Under Jukola kommer arenaproduktionen försöka undvika onödig belysning och överlag tänka på hur mycket el som används. För att spara energi kommer man föredra mörka bakgrunder på det material som visas på storskärmarna. Denna åtgärd sparar energi och minskar på ljusföreoreningen.

Materialeffektiviteten har också varit ett av de bärande teman. Detta tema kan man säkert granska i vilken produktion som helst. Hur mycket kringresande utrustning finns det? Hur mycket äger vi? Hur mycket hyr/lånar vi? Hur kontrollerar vi den kringresande utrustningen och hur minska på den? Jukolas samarbetspartners har även i Borgå varit här i en aktiv roll och material de inte längre kan återanvända kan användas under Jukola veckoslutet.

 

3.3.2023 – Tusen sjöar och skogars land. I Finland finns det tillräckligt med träd, eller finns det? Även om det skulle finnas, så bestämde Kart- och banutskottet att materialet till kontrollbockarna måttbeställs och möjligt överloppsmaterial används för att bygga tävlingscentralen. I byggandet försöker man blicka längre fram och bygga sådant som i fortsättningen kan användas någon annanstans.

I Jukola löpar cirka 20 000 orienterare, vilket leder till att det behövs en massa muggar på dryckeskontrollerna. I stället för plastmuggar kommer det att användas kartongmuggar på Jukola.

 

1.3.2023 – Jukola stafettens utskott är i nyckelposition då man funderar hur man ska bygga ett kolsmart massevenemang. Genom utskotten uppnår man konkreta förändringar i både byggandet av evenemanget och i tankarna på dem som bygger det. Fält- och underhållsutskottet har bestämt att reklamskyltarna görs av återvinnbar kartong i stället för kanalplast. Reklamskyltarna är till en stor del engångsvaror så därför är återvinningsbar kartong ett betydligt smartare alternativ.

Tävlingstidningen trycks i Borgå endast i 1500 exemplar vilken kan fås i tävlingscentralen under tävlingsveckoslutet. Tävlingstidningen kan läsas digitalt var och när som helst under Jukola. I stället för att skicka ut tävlingstidningen i pappersform med lokaltidningarna så föddes idén om en digital tidning + ett litet parti print. Med tanke på det stora distributionsområdet var detta ett lätt val att göra.

 

Mera information

20.3.2023 Kolsmart Jukola – till kontroll 1

29.10.2022 Kolsmart Jukola visar vägen för framtida evenemang