Kolsmart Jukola -från ord till gärningar

KOLSMART JUKOLA

 

Huvudmålet med projektet Kolsmart Jukola är att utveckla och provanvända verksamhets- och inlärningsmodellen för ett koldioxidsnålt massevenemang i Porvoo-Borgå Jukola, tillsammans med medverkande samarbetspartner och företag. Posintra, orienteringsföreningen OK Trian och Aalto-universitetet är projektets verkställare. Projektet finansieras av Europas regionala utvecklingsfond.

Förverkligande av kolsmarta Jukola behöver oss alla. Arrangören, samarbetspartners, tävlanden och alla andra deltagare gör sin andel. En sak hänger ihop med en annan och den andra med den tredje och därför krävs det samarbete för att nå de uppsatta målen. På den här sidan berättar vi hur ord blir till gärningar.


Kolsmarta handlingar från utskotten

 

17.3 – Målet är en verksamhets- och inlärningsmodell

Syftet med Kolsmart Jukola-projektet är att bygga en verksamhets- och inlärningsmodell för att ordna massevenemang så kolsmart som möjligt. Förutom OK Trian är det lokala utvecklingsbolaget Posintra och Aalto-universitetet med i Kolsmart Jukola. Projektet genomförs i samarbete med lokala företag stött av Posintra och med hjälp av vetenskaplig synvinkel från Aalto-universitetet. I detta projekt har vi en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer och vi går veckovis igenom hur saker går framåt och om vi jobbar med relevanta ting. Projektet ökar lokala företagens kunskap om kolsmarthet och stöder dem på deras väg mot en kolsmartare verksamhet.

Målet är en möjligast konkret verksamhets- och inlärningsmodell som man lätt kan ta i bruk i vilket evenemang som helst. Eftersom Jukola byggs upp från ingenting mitt i ingenstans, så kommer det troligtvis att finnas mera information än de flesta aktörerna behöver.

 

6.3.2023 – I utskotten har man brainstormat och modigt kartlagt olika idéer och det kommer säkert att göras fler kolsmarta val under våren. I arenaproduktionen har det bärande temat varit att spara energi och användning av grön el. Under Jukola kommer arenaproduktionen försöka undvika onödig belysning och överlag tänka på hur mycket el som används. För att spara energi kommer man föredra mörka bakgrunder på det material som visas på storskärmarna. Denna åtgärd sparar energi och minskar på ljusföreoreningen.

Materialeffektiviteten har också varit ett av de bärande teman. Detta tema kan man säkert granska i vilken produktion som helst. Hur mycket kringresande utrustning finns det? Hur mycket äger vi? Hur mycket hyr/lånar vi? Hur kontrollerar vi den kringresande utrustningen och hur minska på den? Jukolas samarbetspartners har även i Borgå varit här i en aktiv roll och material de inte längre kan återanvända kan användas under Jukola veckoslutet.

 

3.3.2023 – Tusen sjöar och skogars land. I Finland finns det tillräckligt med träd, eller finns det? Även om det skulle finnas, så bestämde Kart- och banutskottet att materialet till kontrollbockarna måttbeställs och möjligt överloppsmaterial används för att bygga tävlingscentralen. I byggandet försöker man blicka längre fram och bygga sådant som i fortsättningen kan användas någon annanstans.

I Jukola löpar cirka 20 000 orienterare, vilket leder till att det behövs en massa muggar på dryckeskontrollerna. I stället för plastmuggar kommer det att användas kartongmuggar på Jukola.

 

1.3.2023 – Jukola stafettens utskott är i nyckelposition då man funderar hur man ska bygga ett kolsmart massevenemang. Genom utskotten uppnår man konkreta förändringar i både byggandet av evenemanget och i tankarna på dem som bygger det. Fält- och underhållsutskottet har bestämt att reklamskyltarna görs av återvinnbar kartong i stället för kanalplast. Reklamskyltarna är till en stor del engångsvaror så därför är återvinningsbar kartong ett betydligt smartare alternativ.

Tävlingstidningen trycks i Borgå endast i 1500 exemplar vilken kan fås i tävlingscentralen under tävlingsveckoslutet. Tävlingstidningen kan läsas digitalt var och när som helst under Jukola. I stället för att skicka ut tävlingstidningen i pappersform med lokaltidningarna så föddes idén om en digital tidning + ett litet parti print. Med tanke på det stora distributionsområdet var detta ett lätt val att göra.

 

Mera information

20.3.2023 Kolsmart Jukola – till kontroll 1

29.10.2022 Kolsmart Jukola visar vägen för framtida evenemang