Kolsmart Jukola, till kontroll 1

Förberedelserna inför Jukola är i full gång. Världens största orienteringsstafett tar flera år att bygga och som vi vet så ordnas det med talkokraft. Borgå Jukola skiljer sig från föregående evenemang med sin kolsmarthet. Evenemanget vill byggas så klimatsmart som möjligt. I planeringen och utförandet av evenemanget utmanas varje deltagande företag, samarbetspartner och enstaka deltagare att tänka på sitt koldioxidavtryck. Hittills har man i Kolsmart Jukola projektet till exempel räknat ut koldioxidutsläppen för Mynämäki och Kangasala Jukola. Baserat på dessa beräkningar utvecklas en ännu noggrannare beräkningsmodell för Borgå Jukola.

Kolsmart Jukola har också väckt intresse i andra projekt, evenemangsarrangörer och i media. Kolsmartheten eller egentligen minskningen av koldioxidavtrycket kommer att vara en viktig del av genomförandet. För tillfället är tanken ny och helheten är ännu oklar i flera avseenden. Vårt projekt har väckt intresse eftersom vi bygger en arbetsmetod för ett av Finlands största evenemang och gör helt nya lösningar för att minska på koldioxidutsläppen i Jukola stafetten, säger biträdande tävlingsledaren Jari Johansson.

Projektets mål är att bygga en verksamhets- och inlärningsmodell för stora evenemang, vilken kan utnyttjas i olika evenemang. Det kommer att byggas en koldioxidavtrycksräknare på Jukola nätsidan, där deltagarna kan beräkna sitt koldioxidavtryck för resan till tävlingen och gottgöra det om man vill. För att gottgöra koldioxidavtrycket används biokol, vilket kommer att användas bland annat för återställningen av det byggda Jukolaområdet.