Ett stort tack till volontärerna och markägarna

Världens största orienteringsevenemang ordnades i Borgå den 17-18 juni 2023. 18 061 orienterare och lag från 18 länder deltog i Venla- och Jukolastafetterna. Utan frivilliga hade vi inte kunnat ordna ett så här stort evenemang”, säger tävlingsledare Kalevi Ilonen.

Esa Liukkonen, ansvarig för volontärerna riktar ett stort tack till dem alla..

– Det fanns en verklig entusiasm att hjälpa till. Till och med den sista kvällen anmälde sig nästan tio frivilliga. Totalt var vi 1533 personer.

Man blev volontär genom att registrera sig i registreringssystemet. Jag anmälde mig också som volontär, säger tävlingsledare Ilonen.

– Alla ordförande för utskotten, deras långvariga medlemmar och alla andra volontärer registrerade sig också. Några av våra volontärer hade varit med under det senaste året, utskottsledarna under flera år.

Ilonen berättar att en del av medlemmarna samtidigt hållit igång föreningsverksamheten.

– De flesta har också arbetat vid sidan om. Vissa saker har därför koncentrerats till pensionärer. Till exempel har det varit mycket tidskrävande att sätta kartorna i påsar. En grupp pensionärer packade kartor i två månader under våren.

 

Fotograf: Jarmo Koskela

 

De leende och hjälpsamma volontärerna får erkännande av Ilonen. Det uppskattas av deltagarna att de betjänas med vänlighet. Till exempel hade en 82-årig man ringt honom efter tävlingen.

– Han ville berätta hur bra han hade blivit omhändertagen när han hade kommit i mål.  Han hade till och med fått hjälp att komma Borgå efter att de sista bussarna hade gått. Detta visar att människorna, de frivilliga, förstår hur man utför en sådan här uppgift.

 

Fotograf: Markku Pulkkinen

 

Utan markägare kan ett sådant evenemang inte ordnas. De gjorde Borgå Borgå Jukola i Ebbo möjlig, säger Ove Simosas. Han berättar att det fanns ett skriftligt avtal för kartläggning och stafetten med ett fyrtiotal skogsägare och ett tiotal ägare till större stugtomter.

– Hela processen gick bra. De flesta kontrollerna har redan tagits bort från skogarna, några planteringar har ännu inte kontrollerats. Inom ett par veckor gör vi de sista kontrollbesöken.

Efter att tävlingen skjutits upp ett år fick markägarna tyvärr skjuta upp skogsbruksplaner. Ändå var det inga större problem och Jukola kunde ordnas, fortsätter Simosas.

 

Fotograf: Jarmo Koskela

 

Mathias Viksten berättar att när Ove Simosas frågade om lov att använda marken sa han utan vidare ja.

– Jag tänkte inte ens på andra alternativ. Jag kände mig hedrad över att Jukolastafetten skulle komma till Ebbo och till mina egna marker.

Viksten följde med loppet på tävlingsarenan med sin familj.

– Det var ett trevligt evenemang. Jag har aldrig varit med förut. Eftersom det var så nära tillbringade jag sex timmar med min familj i tävlingscentret. Sedan tog jag hem familjen men återvände själv för att titta på tävlingen. Själv åkte jag hem klockan ett på natten. Jag tittade på slutet av tävlingen från TV.

Esa Liukkonen, ansvarig för volontärerna, säger att organiseringen av arbetet i stort sett  lyckades, men tillägger att det såklart finns utrymme för små förbättringar.

– Det har dock varit trevligt att höra att volontärerna har fått bra feedback av deltagarna. Alla engagerade sig helhjärtat. Några av volontärerna arbetade också riktigt långa dagar.

 

Text Markku Sormunen ‘

Bilder Micki Kulju, Jarmo Koskela, Markku Pulkkinen, Jarmo Koskela