Banläggarnas blogg

Borgå Borgå Jukola 2023 banläggarnas blogg


19.5.2023
Vad väntar orienteraren i Porvoo Borgå Jukola?

En knapp månad kvar till Porvoo Borgå jukola. Orienterarna finslipar sin fysik och teknik för en av orienteringssäsongens mest utmanande tävling. En fråga som vi banläggare fått under olika tillfällen är vilka medel som behövs för att göra en bra prestation. Träningsterrängerna har varit i flitig användning, men berättar de verkligen hur det kommer att se ut på dagen och natten i Jukola-terrängen? Vårt svar på detta är både ja och nej. Jukola-terrängen kommer att vara en blandning av Karhukorpi, Norike, Holken och delvis Virvik, dvs. en blanding av de bästa och mest utmanande östnyländska terrängtyperna.

Vår tävlingsterräng befinner sig mellan Ebbo och Seitlax/Vålax. I områdets norra del har det inte arrangerats orienteringstävlingar på 30 år. I de södra delarna tävlades det senast 2003. Gamla kartor över tävlingsterrängen finns till påseende på Jukolas hemsidor. En titt på dem ger en säkert en viss känsla vad som väntar en, men träningar i träningsterrängerna ger en mera en känsla hurdan den östnyländska skogen och kartan ter sig.

Porvoo Borgå Jukolas tävlingsområde är omväxlande och mångsidig där både branta och flacka bergspartier växlas med mera tätbevuxen och ödemarkslik blandskog. Höjdskillnaderna i terrängen är måttliga 20-40 meter. Typiskt för den östnyländska terrängen är den ställvisa stenigheten, vilket syns även på kartan och märks under fötterna (Spring inte skogen med övningstossor!). Även den frodiga undervegetationen påverkar löpbarheten. Blåbär finns ännu inte i juni, men risväxtligheten kan vara ganska kraftig ställvis. På kärren kan man mötas av fartnedsättande getpors, vars doft är oförglömlig.

I kontrast mot dessa långsammare partier finns tallbevuxna bergsområden samt även gamla snabblöpta granskogar. Pga. detta kommer kilometertiden att variera märkbart i de olika partierna. Synligheten är mestadels god förutom i unga planteringar och täta lövskogar. I terrängen märks även spår av aktivt skogsbruk som olika åldrars hyggen, gallringar och tätbevuxna områden. På området finns även några beskyddade terrängföremål.

Ett rikligt skogsvägnätverk finns på området där oerfarna orientera kan säkerställa sin position. Förutom de rikliga naturstråken efter älg och hjort förekommer det inte många stigar gjorda av människan.

Banläggarnas mål har varit att utnyttja områdets alla olika terrängtyper och erbjuda utmanande orienteringsuppgifter åt alla från startpunkten ända fram till de sista kontrollerna. Till förfogande har vi en superbra tävlingskarta som beskriver terrängens mångsidighet utmärkt.

Och sedan förberedelserna inför Jukola! Träna på att löpa balanserat i en delvis stenig och ojämn terräng, spara på krafterna i det tunglöpta riset och accelerera i de snabblöpta trollskogarna, utnyttja de öppna områdena och berg-i-dagen terrängen. Förenkla samtidigt och läs från kartan endast det väsentliga, notera det i terrängen som leder fram till kontrollen och strunta i stenarna på kartan och i terrängen, det finns alldeles för många av dem. För att låna av våra rallylegendarer: gasen i botten och foten lämpligt på bromsen för att förvänta dig följande krök och hopp.

Stefan och Pekka


27.3.2023
Snön smälter och kartorna i plastfickor – mot Porvoo/Borgå Jukola
 
När vi två för några år sedan fick förfrågan om vår vilja att bli banläggare i Porvoo/Borgå Jukola tvekade vi inte en sekund. Vi har båda en lång erfarenhet av banläggning sedan snart 30 år tillbaka. Att vara banläggare i Jukolakavlen är en hedersuppgift för alla oss som är involverade i arbetet och naturligtvis en dröm för en banläggare. Uppgiften är krävande och ansvaret stort, men vi upplever också att vi har fått ett förtroendeuppdrag från både vår egen klubb och Kaukametsäläinen ry, som äger organisationsrättigheterna till Jukola.Pasi Liitiäinen, som arbetar många timmar som ordförande för kart- och bankommittén, har skapat en ram för vårt arbete. Jani Virta och Mikael Salo har också utsetts till ersättare för oss. Mikael ansvarar för träningsbanorna för Jukolakavlen, som redan har använts i Karhunkorpi-, Norike- och Virviksområdena förra året, och kommer att användas igen efter att snön har smält. Denna grupp på fem är kärngruppen som vet exakt var Venla- och Jukola-stafettsbanorna kommer att gå i juni 2023.Planeringen av stafettbanorna för Jukolakavlen inleddes 2019–2020 för att ordna loppet redan 2022. Men coronaepidemin sköt som bekant upp loppet med ett år.Alla Jukolakavlens kontrollpunkter markerades i terrängen under juni och juli 2022, då de också inspekterades av loppets bankontrollant. Godkännandet av kontrollpunkterna var också utgångspunkten för den slutliga efterbehandlingen och den slutliga ritningen av banorna. Den kanske mest exakta fasen av hela banläggningsarbetet ägde rum i slutet av 2022. Kartorna trycktes och personifierades av Grano Ab i februari 2023, varefter de har packats i plastfickor och sorterats i lagkartor, fyra för Venla och sju för Jukolakavlen. Personifiering avser den sektionsspecifika markeringen av kartorna enligt tävlingsnummer och etapp, till exempel ”Venlalag 123, 3: e etappen”. Tack vare modern tryckteknik kan personifiering göras mycket snabbt med en tryckmaskin direkt på den tomma sidan av tävlingskartan. När gafflingen av Venla- och Jukola-stafetterna består av ett stort antal olika banor och kartor investerade vi i personifieringen med stor omsorg.

Kartorna sorteras enligt lagnummer och sätts i lagspecifika kartpåsar, som så småningom kommer att placeras på kartplanket i växlingsområdet. Samtidigt kontrollerades återigen att de olika lagen har en sådan kartkombination att den ovan beskrivna gafflingen är uppfylld. Därefter förvaras tävlingskartorna på ett säkert ställe för att invänta på själva stafetten. Returkartorna som ges till lagen efter loppet fungerar som ett ”säkerhetslager” för skador och olyckor och förvaras på en annan plats än de inplastade tävlingskartorna. Båda naturligtvis på hemliga ställen.

Förutom själva banläggningen har vi gjort terrängarbete tillsammans med vår fantastiska volontärgrupp. Byggandet av stämplingsbockarna och TV-kameraplattformerna, som ägde rum på hösten förra året, genomfördes inom sin planerade tidplan av en separat byggargrupp. Cirka 550 bockar byggdes, eftersom det finns flera bockar och stämplingsenheter på kontroll på grund av det stora antalet orienterare.

Kartan, som täcker ett över 15kvadratkilometer stort område i Porvoo/Borgå Jukola, ritades av en av Finlands bästa kartritare, Jussi Silvennoinen. Sedan den första versionen färdigställdes 2020 har det funnits behov av uppdateringar, särskilt när det gäller avverkningar och gallringar, samt beskrivningen av framkomlighet.  När vi hade banorna klara i praktiken var det viktigt att ta hänsyn till kartans exakta överensstämmelse med vad orienterare kan observera i terrängen med olika ruttvalsalternativ och vilken typ av vägval de kan göra. Detta är särskilt viktigt vid nattorientering, även om de flesta observationerna på kartan vanligtvis är gjorda med ljus. Vi hade redan en fin orienteringskarta i våra händer efter första revisionen, men behovet av uppdateringar har behövts av olika skäl. I vår nästa blogg öppnar vi sedan upp mer i detalj vad terrängen i Porvoo/Borgå Jukola kommer att erbjuda orienterare.

Stefan & Pekka

 

Porvoo/ Borgå Jukola 2023 Banläggare

Stefan Karlsson

fyller 52 år i år
Expert på automation och optimering på Neste Corporation, teknologie doktor
Har orienterad i cirka 30 Jukola stafetter, första gången i Tammerfors 1986
Ingick i Jukolakavlen 1995 års banmästargrupp
Som banmästare, t.ex.  Finska mästerskapen (ultralång distans) 1998, FinnSpring 2012, Stafettfinalen 2022, över 20 stycken kadaverlopp och andra nationella tävlingar


Pekka Vuorinen

fyller 63 år i år
Miljö- och energidirektör, Diplomingenjör vid Finlands Byggindustrier RT
Har orienterad 37 Jukola stafetter, första i Laitila 1985
Som banmästare, t.ex.  Finska mästerskapen (ultralång distans) 2007, flera Huippuliiga-sprintar, FSOM 2014, Stafettligafinalen 2022 och andra nationella tävlingar

.