Träning 2023

Kom och träna i Porvoo Borgå Jukola 2023 träningsterränger. Träningsterrängerna erbjuder flera goda träningar. Enskilda och flera kartors beställningar görs per e-post i god tid innan kartorna behövs. Se punkterna ”Pris” och ”Försäljning”.

 

Träningsterränger

Placeringen av träningsterrängerna på en Google Maps -karta, länk  / QR-kod:

Öppna träningar

Porvoo Borgå Jukolas träningsterränger öppnas fredagen den 28 april 2023.

Följande tabell visar alla träningar. Efter träningens namn anges när träningen är tillgänglig.

Träningsterrängerna får inte användas utanför angivna tider.

tränings nr. plats parkering börjar slutar
8 Virvik 60.34718, 25.86624 28.4.2023 18.6.2023
9 Norike 60.36656, 25.86732 28.4.2023 18.6.2023
10 Karhukorpi 60.39265, 25.77638 28.4.2023 18.6.2023
11 Holken 60.35694, 25.77833 28.4.2023 18.6.2023
12 Modellorientering Ebbo Tävlingens parkering 16.6.2023 18.6.2023
kartor från info!
11 Karhunkorpi 60.39265, 25.77638 28.4.2023 18.6.2023

Beskrivning och placering av träningarna

8. Virvik

Virvik erbjuder två medeldistansträningar. Medeldistans 1: 4,7 km och medeldistans 2: 5,5 km, samt en karta med alla kontroller. 

Virvik medeldistans 1

Virvik medeldistans 2

Ett enhetligt skogsområde som bygger på bergspartier där höjdskillnaderna är måttliga. Terrängen varierar från bra till mycket bra. På bergen ökar hastigheten, medan i sluttningarna och i områdena mellan bergspartierna, som är steniga, avtar framkomligheten. Avverkningsområden saknas helt!


9. Norike

I Norike erbjuds en långdistansträning på 8 km samt en karta med alla kontroller inritade.

Norikes terräng ligger norr om Virvik, men området är mycket mindre enhetligt. Terrängen är i princip lite svårare framkomlig än i Virvik och den norra delen av området består av utsträckta steniga hyggen. Bergsområdena är krävande men snabbframkomliga, särskilt i den västra delen av kartan.


10. Karhukorpi

I Karhukorpi erbjuds kombinerad korridor- och kurvträning, 10,2 km.

Karhukorpi-området börjar bli bekant för många. På området har det ordnats flera Jukola träningar genom åren, så något nytt bör nu erbjudas.

Terrängen består av många svårframkomliga områden, vilka nu har försökts undvikas. Som motvikt till sessa områden finns utmanande bergspartier, endel krävande och ingrodda.


11. Holken

I Holken erbjuds en stafett-träning samt en karta med alla kontroller inritade.

Stafett-träning 5,1 – 5,2 km, med spridning a, b, c.

Jukola tävlingsområdes grannterräng avspeglar bra vad som erbjuds i själva tävlingen. Alla Öst Nylands läckerheter i ett paket. Det finns snabba oenhetliga bergsområden, steniga sluttningar och utmanande täta partier. Terrängen varierar från långsam till mycket snabb framkomlighet, så det gäller att satsa på  rytmvariationer i orienteringen.


13. Karhunkorpi

Stafetträning 5 km, med gafflingar 1,2,3. Även en karta med alla kontroller från träning 10 och 13 på samma karta.

Terrängen är typterräng för Jukola tävlingsområdet. Snabba småskurna bergsområden, steniga sluttningar och utmanande svårframkomliga områden. Terrängen varierar från långsam till mycket snabb framkomlighet, så det gäller att satsa på rytmvariationer i orienteringen.


12. Modellorientering Ebbo

Alla kontroller på kartan. Kartan säljs från tävlingsinfo 16.6. kl. 10.00 – 18.6. kl. 15.00


 

Kartor

Alla kartor har skalan 1:10 000, ekvidistans 5 m. Storleken på kartorna är A4. Alla kartorna är gjorda av Porvoo Borgå Jukolas kartritare Jussi Silvennoinen. Alla kartorna är uppdaterade 2020-2022. Kartfilerna (OCAD/PDF) överlåts inte åt föreningarna för uppgörande av egna träningar.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta i terrängen med en orienteringsskärm med kodnummer och Jukola-logo.

Pris

Träningskartan kostar 10 €/st. Kartbeställningen bör göras en vecka före kartbehovet.

Försäljning

Kartbeställningar skickas till adressen: toimisto.2023@jukola.com, senast en vecka före kartbehovet.

Information som behövs vid beställningen:

  1. Vilken / vilka kartor som beställs
  2. Antalet kartor
  3. När och var kartorna kommer att avhämtas
  4. Faktureringsadress (e-post adress)

Kartorna betalas i god tid före avhämtning, så att betalningen kan kontrolleras från kontoutdraget.

 

Avhämtning av kartor:

• Från postlådan som finns på uthusväggen på Caloniusgatan 8, 06100 Borgå. Kartorna sätts i postlådan i ett kuvert med beställarens namn när kartorna är betalda.

• Jukola-kontoret, Rådhusgatan 5, Borgå är öppet fredagar 14.4-9.6.2023, kl. 9.00-16.00, det går det att köpa/avhämta kartor inom öppettiderna.

Feedback

Vi ber om feedback om möjliga bortplockade kontroller och andra iakttagelser angående träningarna. Feedback och kommentarer kan skickas till mikael.salo(at)porvoo.fi