Träning 2022

Kom och träna i Porvoo Borgå Jukola 2023 träningsterränger. Träningsterrängerna erbjuder flera goda träningar. Enskilda och flera kartors beställningar görs per e-post i god tid innan kartorna behövs. Se punkterna ”Pris” och ”Försäljning”.

 

Träningsterränger

Placeringen av träningsterrängerna på en Google Maps -karta, länk  / QR-kod:

Öppna träningar

Porvoo Borgå Jukolas träningsområden öppnar stegvis från och med den 30.4.2022. I följande tabell finns alla träningar. Efter träningsnamn berättas när träningen erbjuds.

Träningsområden får inte användas utanför de nedan meddelande datumen.

 

 

Beskrivning och placering av träningarna

4. Norike Pohjoinen

Medeldistansträning från Norike sandgrop. Träningstid 30.7.-2.10.2022.

6,3 km / 14 kontroller
Västra delen av kartan består av typiskt Öst-Nyländskt snabblöpt bergsterräng. Östra delen med stenigare
botten kräver lite mera av löptekniken.

 

5. Karhukorpi

Gör en egen bana med de kontroller som finns i Karhukorpi.  Träningstid 30.7.-2.10.2022.

18 kontroller
Snabblöpta bergsområden med varierande vegetation ökar svårigheten i att reglera tempon i orienterandet.

 

6. Holken Pohjoinen

Stafettträning i grannterrängen till Jukola. Träningstid 30.7.-2.10.2022.

Bifogat finns en utprintbar karta från parkering till start

OBS! Det är absolut förbjudet att parkera längs vägen till start (Koltrastvägen). Följ parkeringsanvisningen.

5,6 km / 12 kontroller
I Jukola grannterrängen får man en ganska bra bild av vad som är att vänta i Jukola. Orienteringens alla del områden
bör vara skick för en lyckad prestation. I Holken Norra får man njuta av den Öst-Nyländska terrängens mångfald.

7. Virvik

​Tema: Långa kontrollavstånd.  I denna träning kan du testa ruttval på långa kontrollavstånd. Träningstid 18.9 – 5.12.2022.
7,8 km / 11 kontroller.

 

8. Virvik – alla kontroller

Gör en egen bana med de kontroller som finns i Virvikterrängen, Träningstid 18.9 – 5.12.2022.
23 kontroller.

 

Kartor

Alla kartor har skalan 1:10 000, ekvidistans 5 m. Storleken på kartorna är A4. Alla kartorna är gjorda av Porvoo Borgå Jukolas kartritare Jussi Silvennoinen. Alla kartorna är uppdaterade 2020-2022. Kartfilerna (OCAD/PDF) överlåts inte åt föreningarna för uppgörande av egna träningar.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta i terrängen med en orienteringsskärm med kodnummer och Jukola-logo.

Pris

Träningskartan kostar 10 €/st. Kartbeställningen bör göras en vecka före man behöver kartan.

Försäljning

Kartbeställningar skickas till adressen: toimisto.2023@jukola.com, senast en vecka före kartbehovet.

Information som behövs vid beställningen:

  1. Vilken / vilka kartor som beställs
  2. Antalet kartor
  3. När kartorna avhämtas
  4. Faktureringsadress (e-post adress)

Kartorna betalas i god tid före avhämtning, så att betalningen kan kontrolleras från kontoutdraget.

Kartorna avhämtas från postlådan som finns på uthusväggen på Caloniusgatan 8, 06100 Borgå. Kartorna sätts i postlådan i ett kuvert med beställarens namn när kartorna är betalda.

Feedback

Vi ber om feedback om möjliga bortplockade kontroller och andra iakttagelser angående träningarna. Feedback och kommentarer kan skickas till mikael.salo(at)porvoo.fi