Träning 2023

Kom och träna i Porvoo Borgå Jukola 2023 träningsterränger. Träningsterrängerna erbjuder flera goda träningar. Enskilda och flera kartors beställningar görs per e-post i god tid innan kartorna behövs. Se punkterna ”Pris” och ”Försäljning”.

 

Träningsterränger

Placeringen av träningsterrängerna på en Google Maps -karta, länk  / QR-kod:

Öppna träningar

Vårens 2023 träningar öppnas när snöläget tillåter det,  ungefär i mitten av april.

 

Beskrivning och placering av träningarna

Det  kommer mer information om träningarna under våren.

 

Kartor

Alla kartor har skalan 1:10 000, ekvidistans 5 m. Storleken på kartorna är A4. Alla kartorna är gjorda av Porvoo Borgå Jukolas kartritare Jussi Silvennoinen. Alla kartorna är uppdaterade 2020-2022. Kartfilerna (OCAD/PDF) överlåts inte åt föreningarna för uppgörande av egna träningar.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta i terrängen med en orienteringsskärm med kodnummer och Jukola-logo.

Pris

Träningskartan kostar 10 €/st. Kartbeställningen bör göras en vecka före man behöver kartan.

Försäljning

Kartbeställningar skickas till adressen: toimisto.2023@jukola.com, senast en vecka före kartbehovet.

Information som behövs vid beställningen:

  1. Vilken / vilka kartor som beställs
  2. Antalet kartor
  3. När kartorna avhämtas
  4. Faktureringsadress (e-post adress)

Kartorna betalas i god tid före avhämtning, så att betalningen kan kontrolleras från kontoutdraget.

Kartorna avhämtas från postlådan som finns på uthusväggen på Caloniusgatan 8, 06100 Borgå. Kartorna sätts i postlådan i ett kuvert med beställarens namn när kartorna är betalda.

Feedback

Vi ber om feedback om möjliga bortplockade kontroller och andra iakttagelser angående träningarna. Feedback och kommentarer kan skickas till mikael.salo(at)porvoo.fi