Talkoinfo


OBS!

Allmän talkoinfo/-utbildning anordnas måndagen den 12 juni 2023 i Borgå sporthall från kl 18.00. Eventet kommer att streamas, så om du inte kan komma fysiskt på plats, så kan du kan se det online live eller som inspelning senare. Det kommer att finnas en påminnelse om händelsen i nästa Talko-meddelanden!

Dessutom kommer talkoarbetarna i Jukola att bekanta sig med sina arbetsuppgifter under Jukola general övningen den 14 juni 2023 eller inför det egna skiftet under Jukola helgen 16-18 juni 2023.

Information om utskottens egna utbildningstillfällen kommer att skickas per e-post för varje utskott för sig.


Talkoinfo / April 2023

Hej alla talkoarbetare,

Våren har kommit i gång med fart och Jukola-veckoslutet närmar sig. Vi är redan sammanlagt drygt 800 talkoarbetare, men vi behöver ännu fler hjälpande händer. Om du vet vänner eller bekanta, som ännu inte har anmält sig som talkoarbetare, börjar det vara sista stund med möjlighet att ännu välja uppgift.

Av talkoarbetare har vi ännu stort behov speciellt i säkerhets- och logistikutskotten. Om du känner någon, som har ett giltigt kort för ordningsvakt eller som är villig att delta i utbildning för ordningsvakt (17.4–29.4.), så be honom/henne att anmäla sig omedelbart till registret för talkoarbetare (på Jukola-sidorna). Vi skulle också vilja ha med läkare, vi behöver ännu minst 10. Dessutom har vi behov av trafikstyrare (Tieturva1 och/eller Tieturva2) samt parkeringsstyrare.

Även till själva tävlingen har ett fint antal lag anmält sig och för tillfället har vi ca. 1300 Venla-lag och ca. 1500 Jukola-lag. Och antalet tävlande i dessa är sammanlagt över 15 000.

Om du vill erbjuda inkvartering på Jukola-veckan eller veckoslutet, så bekanta dig med informationen angående detta på Jukola-sidorna. Och besök också annars regelbundet Jukola-sidorna där ni hittar uppdaterad information om Jukola och om hur arrangemangen fortskrider.

En del av er har redan fått info från sitt utskott under början av året och hoppas att alla får information de närmaste veckorna. Utskotten skickar mer detaljerad information om sina evenemang och skolningar under vårens lopp. En skolning, gemensam för alla talkoarbetare, arrangeras 12.6. klo 18:00 i Borgå idrottshall, men om det informerar vi mer närmare ifrågavarande tidpunkt.

Vi har fått respons, att tex. de här talkoinfo-mejlen inte nått alla talkoarbetare. Det lönar sig för var och en att regelbundet kolla skräpposten i sin mejl, för i vissa fall hamnar Jukola-posten där. Den här allmänna talkoinfon finns också på Jukola-sidorna.

Om ni har frågor angående talkoärenden, så ta kontakt.

Hälsningar,
Esa Liukkonen
Talkochef
esa.liukkonen@jukola.com

 


Talkoinfo / December 2022

Hej Jukola talkoarbetare,

Vi är redan nästa 500 talkoarbetare i talkoregistret, men det behövs ännu många fler händer till hjälp för nästa sommars Jukola. När ni berättar för vänner och bekanta om talkouppgifterna i Jukola, kom ihåg att uppdraget inte förbinder en att deltaga hela dagen eller hela veckoslutet. Vi är tacksamma för all hjälp vi får, oberoende om det är ett två timmars skift eller hela veckoslutet. Men av erfarenhet har många gillat stämningen i Jukola så mycket, att dom gjort flera timmars skiften. Vi kommer också att mellan talkodeltagarna lotta ut gåvokort till Haiko Gård (värde 100 €), så vi hoppas att det skall inspirera även osäkra talkoarbetare att komma med.

Det har redan hänt mycket i tävlingscentralen under hösten. Markbottnet har bearbetats och utjämnats, kvistar har städats bort, staket har byggts och platser för vindskydd och tält har utmärkts. Innan snön kom har således mycket synligt redan gjorts. Dessutom har alla utskott preciserat sina planer, så att allt säkert skall vara klart för tävlingsgästerna veckoslutet 17.-18.6.2023. Alla talkoarbetare har redan preliminärt anslutits till något utskott och alla utskott kommer att skicka sin första info till utskottets egna talkoarbetare under vintern. Exakta uppdrag vet man nödvändigtvis inte ännu på vintern, men var och en får åtminstone veta i vilket utskott hen kommer att arbeta.

Anmälan till Jukola-kavlen och bokning av extratjänster öppnades 1.12.2022 För nuvarande har vi redan nästan 300 Jukolalag och drygt 200 Venla-lag. Första anmälningströskeln stängs 2.2.2023. Det lönar sig att regelbundet kolla på jukola.com sidorna, för där uppdaterar vi senaste nyheterna och nödvändig info, såsom uthyrning av bostad under Jukola. Det finns redan efterfrågan på inkvartering av olika standard och efterfrågan växer under våren.

Om ni har hört, att någon talkoarbetare inte har fått de här infon, lönar det sig att kolla mappen för e-postens skräppost. Infon finns också på Jukola-sidorna.

Men nu är det dags att pusta ut en stund, att tillbringa tid tillsammans med familj och vänner samt lugna oss för att fira jul. Jag önskar alla en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt Jukola-år 2023!

Hälsningar,
Esa Liukkonen
Porvoo Borgå Jukola talkochef
esapetri.liukkonen@gmail.com

 


Talkoinfo / Oktober 2022

Hej på er alla!

Vi är redan 400 talkoarbetare till Borgå-Jukola, men vi behöver ytterligare 1000 talkoarbetare. Om du inte redan berättat för vänner, släktingar och arbetskamrater om nästa sommars Jukola, så gör det så fort som möjligt. Detta evenemang lönar det sig att se och uppleva på plats och ställe och det lyckas bäst som talkoarbetare. Bland talkoarbetarna kommer det också att lottas ut fina priser, men om dom informerar vi i kommande talkoinfon.

Nästa sommars Jukola kommer att vara ett kolsmart evenemang. Vi kommer att i all vår verksamhet överväga beslut, med vilka evenemanget blir så kolsmart som möjligt. Vi hoppas att vi kan finna god praxis i Borgå-Jukola, som vi kan ge som arv till kommande arrangörer. Temat kolsmart har även hämtat många nya anhängare till nästa sommars evenemang.

För några veckor sedan fick vi till officiell beskyddare för nästa sommars Jukola huvudägaren för ST1, Mika Anttonen. Den borgåbördige Anttonen berättade att Jukolas värderingar för omgivningen motsvarar hans egna värderingar. I synnerhet temat kolsmart, som Borgå-Jukola valt, ligger Anttonen nära.

Förberedelserna för Jukola har framskridit under sommarn och hösten. Tävlingscentralen har förberetts för nästa sommar bl.a. genom röjningstalkon och man har övat för Jukola i för-Jukola i september i Virvik. Utskotten har under hösten gått igenom sina ansvarsområden och på basen av det preciserar sig behovet av talkoarbetare och deras uppdrag. Alla talkoarbetare har preliminärt redan anslutits till utskotten, men för de flesta har ännu inte närmare uppdrag fastställts. Utskotten kommer att meddela varje talkoarbetare om sin uppgift efter årsskiftet och på vårvintern börjar det komma noggrannare info om evenemangen i var och ens utskott.

Om du kan hyra en stuga, bostad eller ett rum under Jukola, besök sidan https://jukola.com/2023/sv/erbjud-inkvartering/. Här skulle vara en bra möjlighet att tjäna semesterpengar!

Jag önskar alla en god fortsättning på hösten. Nästa talkoinfo skickas i december.

Hälsningar,
Esa Liukkonen, talkochef
esapetri.liukkonen@gmail.com

 


Talkoinfo / Juni 2022

Hej,

Somriga hälsningar från arrangörerna av Porvoo Borgå Jukola. Det här är den första infon till dem som anmält sig som talkoarbetare till Porvoo Borgå Jukola.

Lukkari-Jukola i Virmo (Mynämäki) har framgångsrikt arrangerats och där deltog en glädjande stor mängd människor också från Porvoo Borgå Jukola -organisationen. Det här var en fin möjlighet att lära sig om sitt eget ansvarsområde med tanke på nästa sommar. Från Borgå deltog även ett flitigt team i rivningen av Lukkari-Jukola så att det cirkulerande materialet och byggnadstillbehören kunde flyttas till Ebbo inför nästa år.

Nästa gång är det Porvoo Borgå Jukola i turen och det är fantastiskt att få er med i detta projekt. Även om Porvoo Borgå Jukola redan förberetts i några år med en mindre grupp, är det nu som det mera intensiva skedet börjar. Nu blir projektet mera synligt och konkret även i borgåtrakten.

I detta skede har ca 200 personer anmält sig som talkoarbetare, men ännu behöver vi dryga 1000 talkoarbetare till. Dela alltså denna anmälningslänk https://jukola.com/2023/sv/bli-talkoarbetare/  åt alla bekanta, vänner och arbetskamrater som vill komma och uppleva den stora budkavlen. Ett sådant här arrangemang är inte på kommande till Borgå de närmaste åren.

Bekanta er med hemsidorna för Borgå Jukola (www.jukola.com/2023), här hittar ni nyheter och info om hur arrangemangen framskrider.

Jag önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar. Nästa talkoinfo skickas i höst i oktober.

Hälsningar,
Esa Liukkonen, Porvoo Borgå Jukolas talkochef
esapetri.liukkonen@gmail.com