TÄVLINGSINBJUDAN

Den internationella stafettorienteringstävlingen, den 74:e Jukolakavlen och den 45:e Venlakavlen, Porvoo Borgå Jukola, löps den 17.-18.6.2023. Tävlingen arrangeras av Orienteringsklubben Trian rf.

Porvoo Borgå Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ”Så här går det till i Porvoo Borgå Jukola”  publiceras som elektronisk version. Deltagarna förutsätts att ladda ner dessa på förhand

 

Den 74:e JUKOLAKAVLEN

Stafett med sju etapper för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset ”Havuoksa, rauhan viiri” (”barrkvist, fredens standar”), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

 

Preliminära etapplängder Beräknad löptid Stigning
1. 12,8 km natt 73 min 270 m
2. 12,8 km natt 76 min 285 m
3. 14,4 km natt/gryning 84 min 365 m
4. 8,2 km gryning/dag 48 min 215 m
5. 9,5 km dag 55 min 270 m
6. 9,3 km dag 54 min 275 m
7. 15,2 km dag 88 min 405 m
Totalt 82,2 km 7h 58 min 2085 m

 

I  varje etapp ingår cirka 500 m snitsel. Det finns gaffling på alla sträckor. Solen går ner lördagen den 17.6. kl. 22.48 och upp söndagen den 18.6 kl. 3.48. Tävlingen startar lördagen den 17.6.2023 kl. 23.00 med masstart.

 

Den 45:e VENLAKAVLEN

Stafett med fyra etapper för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Preliminära etapplängder Beräknad löptid Stigning
1. 6,7 km 45 min 160 m
2. 5,5 km 36 min 130 m
3. 6,6 km 44 min 160 m
4. 7,7 km 51 min 210 m
Totalt 26,5 km 2h 56min 660 m

 

I varje etapp ingår cirka 500 m snitsel. Det finns gaffling på varje etapp. Tävlingen startar lördagen den 17.6.2023 kl. 14.00 med masstart.


Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor (www.suunnistusliitto.fi/finlands-orienteringsforbund/). Det är förbjudet att använda spikskor, dubbskor är tillåtna. För vissa lag har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Dessa lag bestäms i maj. Lagen som använder nummervästar bestäms av arrangörerna.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor, https://jukola.com/2023/harjoituskieltoalue/


Tävlingskarta och stämpling

Offset-tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, ISOM2017, trycks 3/2023.

Kartritare Jussi Silvennoinen 2019–08/2022. Kartan är i en plastficka. Elektronisk stämpling, Emit.


Rätt att delta

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som anmäler är ansvariga för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även de som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningarnas lag) får det finnas högst två 17-39-åriga löpare med en ranking av första klass. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspris.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att i Finland är det tillåtet att representera endast en förening under tävlingssäsongen (1.1. – 31.12.). Alla födda år 2008 eller tidigare har rätt att delta i tävlingen

 

Anmälning, reservering av logi och betalning

Anmälan görs från och med 1.12.2022 på Porvoo Borgå Jukola internetsidor https://jukola.com/2023/. Föreningens kontaktperson anmäler och betalar lagen i anmälningssystemet.

Anmälningen sker på följande sätt:

  • Föreningens kontaktperson skapar sig ett Jukola-konto på jukola.com.
  • Kontaktpersonen loggar in i anmälningssystemet med sitt Jukola-konto
  • Kontaktpersonen anmäler och betalar lagen och övriga tjänster i anmälningssystemet.

 

OBS: En inbjudningslänk och detaljerade instruktioner om anmälningen skickas i november 2022 per e-post till de föreningar och sammanslutningar som deltog i Lukkari- Jukola 2022.

Ett lag måste ha minst fyra fungerande Emit-brickor i Jukolakavlen och tre i Venlakavlen. Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola- och Venlakavlen. Emit-brickor kan hyras av arrangörerna till och med den 10.5. 2023, pris 20 €/st, varefter hyran är 40 €/st. Behovet av hyrbrickor måste ovillkorligen uppges vid anmälan Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabellen, deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningarna görs via nätbanken i samband med anmälning/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappan stängs, för att priset skall vara giltigt.

Förändringar som görs efter betalningen kräver åtgärder av arrangörerna och därför debiteras 20 € åtgärdsavgift / förändring. Föreningarna bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälan.

 

Deltagaravgifter 2.2.2023 10.5.2023 31.5.2023
senast kl 23.59 senast kl 23.59 senast kl 23.59
Venlat/lag 200 € 240 € 400 €
Jukola/lag 350 € 420 € 700 €

 

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 10.5.23 senast kl. 23.59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras. För returnerade anmälningsavgifter avdras 20 € / annullerat lag. Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång. Föreningarna kan annullera sitt deltagande och övriga tjänster genom att skicka e-post till generalsekreteraren heidi.liljestrom@jukola.com.

Startordningen går enligt förra årets resultat för de lag som har anmält sig senast 10.5.2023. De lag som har anmält och betalt efter detta datum, lottas till slutet av startlistan. Alla frågor om startordningen bör skickas direkt till tävlingens tekniska ledare Jaakko Lajunen per e-post (jaakko.lajunen@jukola.com).

 

Övriga avgifter 10.5.2023 31.5.2023
senast kl. 23.59 senast kl. 23.59
Logikostnader
Tältplats, 10 m x 10 m 35 € 70 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
Vindskyddsavgifter
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 50 € 100 €
Parkeringsavgifter
Husbil/-vagn 50 € 100 €
Personbil/motorcykel/moped 20 € (från info) 25 € (vid parkeringsplats)
Hyra för EMIT-bricka 20 € 40 €

 

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas i anmälningssystemet i samband med anmälan eller senare. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig, i vilket fall laguppställningen blir offentlig torsdag 15.6.2023 kl. 18.00.

Laguppställningarna för båda stafetterna skall anmälas i anmälningssystemet senast torsdagen den 15.6.2023 kl. 18.00. OBS! Tiden är en annan än under tidigare Jukolan. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor i juni 2023.

Tävlingsnummer (obs! innehåller EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

 

Logi

All logi vid tävlingscentralen skall reserveras och betalas i samband med bokningen i anmälningssystemet. Bokningsssystemet för logi öppnas samtidigt med anmälan 1.12.2022 kl 12.00. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits och då kan man välja sin plats från kartan. Logipriser med pristrappor finns i en skild tabell. Tältplatserna (10m x 10m) ligger på en åker  i  tävlingscentralens omedelbara närhet. Avstånd från tältplatserna till växlingsplatsens ingång är cirka 500-1100 meter.

Arrangörerna har reserverat färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade cirka 300-600 meter från växlingsplatsens ingång. Tälten reserveras i sin helhet.

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 10.5.2023. Därefter kan eventuella lediga tält reserveras av alla lagen via e-post: toimisto.2023@jukola.com

Annonser om lokala, privata logimöjligheter finns på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor på adressen https://jukola.com/2023/sv/

Parkering för husbil- och vagn finns på några olika ställen högst 1000-1300 m från tävlingscentralen. Det finns ett begränsat antal platser och de delas ut i anmälningsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet senast 10.5.2023. Det finns inte husbilplatser med el.

Information om andra logialternativ finns på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor

 

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 300 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera två platser. Alla som vill ha vindskyddsplats gör reserveringen och betalningen i reserveringsssystemet. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Lukkari-Jukola 2022 har rätt att reservera platserna 1-50.

 

Tävlingscentralen

Tävlingscentralen är belägen i Ebbo by, cirka 8 km sydost om Borgå centrum. Tävlingscentralen öppnas fredagen den  16.6.2023 kl. 10.00. På tävlingscentralen finns bl.a. restauranger, första hjälp och tävlingsinfo samt många försäljnings- och demonstrationsstånd. Det nns ingen möjlighet till logi eller att röra sig  på tävlingscentralen eller på tältområdena innan tävlingscentralen öppnas.

 

Ankomst och vägvisning

Noggranna instruktioner för ankomst och vägvisning finns på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor i maj 2023 och i “Så här går det till i Porvoo Borgå Jukola ”-infot. Vägvisningen är utplacerad från och med fredagen den  16.6.2023 kl 8.00. Arrangörens vägvisningar bör ovillkorligen följas.

Information om övriga  anländande transporter meddelas senare på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor https://jukola.com/2023/sv/.

 

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering till de olika parkeringsområdena sker enligt arrangörernas instruktioner. Personbilar parkeras på cirka 1300-2300 m gångavstånd från TC. Inbjudna gäster, media och specialgrupper parkerar cirka 1300m från tävlingscentralen. Personbilarnas och motorcyklarnas parkeringsavgift är 20€ då betalningen sker på TC/ Jukola-info. För dem som betalar på parkeringsplatsen är avgiften 25 €.

Husbilar och -vagnar: Se under punkten Logi.

 

Hållplatser för föreningsbussar (tömning och avhämtning) är belägen cirka 100 m från tävlingscentralen  och 400-1100 m från tältområdet. Föreningsbussarnas parkering är i Tolkis, cirka 20 km från tävlingscentralen, där uppbärs ingen parkeringsavgift. Föreningsbussar som stannar vid den ordnade parkeringen, ska reservera en plats via anmälningssystemet senast 31.5.2023. Busschaufförernas transport till tävlingscentralen ska likaså anmälas till arrangörerna senast den 31.5.2023

En skild parkeringsplats för cyklar finns invid tävlingscentralen och de parkerar gratis.

Mopeder och motorcyklar har ett eget parkeringsområde och de betalar för parkeringen.

 

Aktiviteter för barn

För barnen finns “Barnens värld” med olika fritidsaktiviteter.

 

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten och bastu mot avgift (bastuavgift 5 €).

 

Fotografi och video

Evenemangen fotograferas och filmas. I och med att du anmält dig och anlänt till evenemanget godkänner du villkoren, att material  som tagits av dig kan användas till information och marknadsföring. Materialet säljs eller överlåts inte vidare.

 

Harjoittelu

Träning är möjligt på Porvoo Borgå Jukolas träningskartor. Mer information finns på Porvoo Borgå Jukolas internetsidor. Träningskartor säljs också i infot vid tävlingscentralen från och med fredag 16.6.2023 klockan 10:00.

 

Tävlingsledare: Kalevi Ilonen, kalevi.ilonen@jukola.com, 0400 310 663
Vice Tävlingsledare: Jari Johansson, jari.johansson@oktrian.fi, 050 465 6512
Jukola-kansli/Generalsekreterare: Heidi Liljeström heidi.liljestrom@jukola.com, 050 363 7488
Media- och Kommunikationschef: Nina Sevelius, nina.sevelius@jukola.com, 050 367 7392
Kart- och banansvarig: Pasi Liitiäinen, pasi.liitiainen@porvoo.fi, 040 540 2872
Banläggare:Stefan Karlsson, stefan.jukola2022@gmail.com
Banläggare:Pekka Vuorinen, pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi
Bankontrollant: Heikki Torniainen, heikki.torniainen@hotmail.com, 050 536 9521
Teknisk ledare: (TA) Jaakko Lajunen, jaakko.lajunen@jukola.com, 0400 142222

 

Välkomna till 74:e Jukola- och 45:e Venlakavlen!
 

Porvoo Borgå Jukola kansli, heidi.liljestrom@jukola.com

Anmälning och direktiv, www.jukola.com/2023/sv/

Logi, https://jukola.com/2023/sv/

Område med träningsförbud, https://jukola.com/2023/sv/det-forbjudna-traningsomradet/