Kolsmart Jukola visar vägen för framtida evenemang

Jukolakavlen i Borgå nästa år har som mål att minimera Jukolaveckoslutets miljöpåverkan och kolfotspår. Genom en rad åtgärder blir Borgå-Jukola ett kolsmart Jukola.

– Det största kolfotspåret kommer från transport och logistik, säger Jari Johansson, vice tävlingschef för evenemanget och den som ansvarar för pilotprojektet Ett kolsmart Jukola.

Också matserveringen, hur mycket mat som går till spillo, vilka råvaror man använder samt återvinningen av kärl och förpackningsmaterial spelar en stor roll. Man räknar med att uppemot 50 000 personer kommer att besöka tävlingscentralen i Ebbo under veckoslutet före midsommar, det är med andra ord en stor mängd mat som tävlande, åskådare och funktionärer förtär.

För att minska på kolfotspåret kommer arrangörerna att erbjuda olika kolsmarta alternativ. När det gäller transporten av tiotusentals människor till och från området finns det miljövänliga lösningar.

– Vi hoppas att så många som möjligt använder allmänna transportmedel till Borgå därifrån det går bussar direkt till tävlingscentralen. De som kommer med bil kan parkera på fjärrparkeringen i Tolkis och Forsby och vi strävar efter att det ska gå att ta elbuss till tävlingscentralen, säger Johansson.

Han påpekar att redan evenemangets placering, nära huvudstadsregionen gör att fler inte behöver åka långa vägar till tävlingen, vilket redan det är en miljövinst.

På själva tävlingsplatsen kommer man att koncentrera sig på materialåtervinning och på att så många som möjligt av de produkter och tjänster som används är miljövänliga.

– Återvinningen planeras och förverkligas vi i samarbete med Revanssi (företag som är specialist på återvinning och avfallshantering). Hur lite material kan vi använda och hur mycket av det kan vi återvinna? Och hur ska vi få våra samarbetspartner att minska på sitt kolfotspår?

Johansson menar att de som deltar i orienteringsevenemang oftast är mycket miljömedvetna. Ändå finns det saker man kan förbättra, som till exempel sorteringen.

– Vi vill utmana folk att sortera rätt. Ofta tänker man att det inte är så noga allt går ändå till förbränning. Vi ska satsa på tydliga instruktioner så att deltagarna kan sortera rätt, säger Johansson.

Miljön är hotad och klimatförändringen ett faktum. Därför väcks misstanken att arrangörerna helt enkelt ägnar sig åt greenwashing, att miljöåtgärderna helt enkelt bara är ett skenbart marknadsföringstrick. Nej, inte alls, säger Johansson.

– Just därför genomför vi konkreta åtgärder vars klimatpåverkan kan mätas. Vi kan alla hjälpa till, det är de små praktiska sakerna som är avgörande. Vi samarbetar med Aalto-universitetet, Posintra och konsultföretaget Green Carbon som vet hur man räknar ut kolfotspåret.

Ett kolsmart Jukola är ett pilotprojekt och resultaten kommer att kunna användas av kommande arrangörer, både av Jukolakavlen och andra evenemang.

De som besöker Jukolaveckoslutet nästa år kan räkna med att det mesta är så kolsmart som det bara kan vara. Till och med ljudåtergivningen på tävlingsområdet ska kräva så lite resurser som möljigt och alla reklamskyltar är gjorda av återanvändbar kartong.

– Skyltarna testade vi redan i för-Jukola i Virvik (i september). Några små ändringar ska ännu göras, med det blir nog bra, försäkrar Johansson.