Hiiliviisas Jukola -hanke

HIILIVIISAS JUKOLA

Hiiliviisas Jukola -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen muodostavan massatapahtuman toiminta- ja oppimismallia yhteistyössä tapahtumatuotantoon osallistuvien yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Toiminta- ja oppimismalli konkretisoidaan ja testataan Porvoon Jukolan viestissä 17-18.6.2023. Hanke vähentää Porvoon Jukolasta aiheutuvia hiilidioksiidipäästöjä priorisoimalla ja valitsemalla ne keskeiset osakokonaisuudet ja toimenpiteet, joita kehittämällä tavoitteeseen voidaan tehokkaammin päästä.

Hanke toteutetaan kehitysyhtiö Posintra Oy:n, suunnistusseura OK Trianin sekä Aalto-yliopiston yhteistyönä vuosien 2022 ja 2023 aikana.


Ennakkotilaa tästä hiiliviisaan tapahtuman toimintamalli

 

Hankkeen lähtökohta ja tavoitteet

Vastuullisuus, liikunnan ilo ja hyvinvointi ovat Porvoo Borgå Jukolan perusta. Vastuullisuus on olennainen osa suunnistusta ja sen arvoja: olemme vastuussa itsestämme, kaverista sekä luonnosta. Jukola luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kaikille osallistujille iloa tuottavaan liikuntaan – olit sitten maailman huippu tai suunnistuksen juuri aloittanut harrastaja. Uskomme myös, että luonnossa liikkuminen sekä yhteisöllinen tapahtuma ovat osaltaan rakentamassa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vastuullisuus on laaja käsite ja siksi halusimme rajata Porvoo Borgå Jukolan vastuullisuutta suunnistusta lähellä olevaan teemaan. Pohdinnan tuloksena asetimme tavoitteeksi rakentaa mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen muodostava suurtapahtuma.

Puhumme hiiliviisaudesta, koska emme pysty toteuttamaan hiilineutraalia tapahtumaa. Pyrimme kuitenkin parhaamme mukaan pohtimaan sekä toteuttamaan konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä osana arkea – toimimaan hiiliviisaasti, maalaisjärkeä käyttäen, hyviä käytöstapoja noudattaen. Osana tätä kokonaisuutta muun muassa määritetään Jukolan viestin hiilijalanjälki ensimmäistä kertaa historiassa.

Tavoitteenamme on myös rakentaa toiminta- ja oppimismalli, jota voidaan hyödyntää tulevissa Jukolan viesteissä sekä muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa. Jukolaa ei tehdä yksin, vaan se edellyttää laajaa kumppaniverkostoa. Tavoitteenamme on saada niin julkiset ja yrityskumppanit samoin kaikki muutkin sidosryhmät omalta osaltaan osallistumaan hiiliviisaan Jukolan järjestämiseen.

Yksi keskeinen tavoitteemme on lisätä hiiliviisauteen liittyvää positiivista tietoisuutta ja keskustelua niin tapahtumaan osallistujien, kumppanien kuin oman organisaatiomme osalta. Tähän liittyen muun muassa järjestämme Metsäareena-tapahtuman perjantaina 16.6.2022.

Osana Hiiliviisas Jukola kokonaisuutta toteutetaan Hiiliviisas Jukola -hanke yhteistyössä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Aalto-yliopiston sekä Jukolan toteutukseen osallistuvien yritysten kanssa.

Näkökulmia hiiliviisauteen

Haluamme vaikuttaa Jukolan hiilijalanjälkeen kahdesta eri näkökulmasta: toimijoiden ja tekemisen kautta. Toimijoilla tarkoitamme Jukolan viestin järjestämiseen sekä Jukolaan osallistuvia tahoja. Yksinkertaisuudessaan pyrimme miettimään ja etsimään ratkaisuja, miten kisajärjestäjä, kumppanit sekä osallistujat omilla valinnoillaan ja teoillaan pienentävät hiilijalanjälkeä.

Tekemiselle tarkoitamme kohteita, joihin voimme vaikuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että etsimme keinoja pienentää Jukolan hiilijalanjälkeä, kasvattaa hiilikädenjälkeä sekä ennen kaikkea rakentaa toiminta- ja oppimismalli, joka on hyödynnyttävissä myös tulevaisuudessa. Tule mukaan rakentamaan Hiiliviisasta Jukolaa!

 

Viralliset hankesivut löydät täältä.