Ankomst

Vägvisning till tävlingscentralen

Kartor:
Ingångstrafik, engelska
Ingångstrafik förstoring, engelska
Buss parkering, engelska

Trafiken delas till olika körfält, parkeringsplatser och bussarnas avlastningsområden. Det är ändå skäl att reservera tillräckligt med tid för ankomsten. Den största trafikrusningen kommer troligen att inträffa kl 11-14 på lördagen.

Vägarbeten i Lahtis centrum och södra ringvägen har också påbörjats. På grund av dessa har den kortaste vägen inte alltid skyltats.

Vägvisningen till tävlingscentralen sker huvudsakligen med början från Riksväg 12.

Jukolas trafikinformationer sänds på Yle Lahti frekvens 93,2 MHz eller Radio Voima 98,6 MHz.

Vägvisningens början

Från Söder: De som kommer längs RV4 skall ta av till väg 140 sk Gamla Helsingforsvägen senast i Mäntsälä (avfart 13). Vägvisning till tävlingscentralen börjar i Jokimaa/Lahtis i korsningen mellan väg 140 och 296. Efter Mäntsälä är avfarten till RV12 i Joutjärvi. Avfart 17 (Lahtis).

Från sydost: Från Orimattila Längs väg 167 i Renkomäki till väg nr 296 (Hollola)

Från väster: Ankommande trafik längs RV 12 dirigeras i Sairakkala (Hollola) cirka 19 km före Lahtis (korsningen av väg 3173 och 2953).

Sydväst från Riihimäki längs KT54 ankommande trafik börjar vägvisningen cirka 5 km före Hollola i Korpikylävägens korsning (väg nr 2954).

Från norr och öster ankommande trafik: Vägvisning från Mänttä hållet KT24 i Asikkala korsningen av väg 317, samt Holma, Lahtis och RV4/RV5 avfart 18 i Karisto, Lahtis.

RV4/RV5 trafiken från St Michel övergår i RV12 I Joutjärvi, avfart 17 (Lahtis, Tammerfors)

Vägvisningarna är på plats fredagen 15.6.2018 kl 7,00 och bör följas.

Personbilar

Personbilarna leds till två parkeringsplatser på åkrarna, P-område Södra (Eteläinen) och P-område Norra (Pohjoinen) enligt anvisningar från arrangörerna på Hollola Kirkkotie.

Navigeringsadresser

  • P-område Södra (Eteläinen), Kirkkotie 2 15880 Hollola
  • P-område Norra (Pohjoinen), Rantatie 952 16710 Hollola

Avstånden från P-områden till tävlingscentralen cirka 2,7km (P-område Södra, P1-4) och från norr cirka 2,2 km(P-område Norr, P5)

Från parkeringsområden ingen persontransport. På personbilarnas parkering finns platser för avlämning av varor till de olika inkvarteringsområdena. Varorna transporteras till ifrågavarande inkvarteringsområdes varuavlämningsplats och avhämtas därifrån av deltagaren själv. På söndag kan varorna lämnas till inkvarteringsområdets plats för att transporteras till parkeringsplatsen. Varutransport sker med följande tidtabell: fre 16.6. kl 10-22, lö 17.6. kl 8-20, sö 18.6. kl 8-16.

Varutransporterna ordnas i samarbete med lokala jordbrukare med traktor och släpvagn. Varuavlämningsplatserna är utmärkta med skyltar

  • på tävlingscentralens södra sida, östra sidan av Kirkkotie
  • på norra sidan vid föreningsbussarnas avlämningsplats nummer B7.

I närheten av Lahtis Resecenter har reserverats möjlighet till parkering för barnfamiljer och rörelsehindrade. Parkeringen sker på Asko-områdets parkeringsplatser, Askonkatu 9, 15100 Lahtis. Parkeringsområdet är inte bemannat eller bevakat. Till tävlingscentralen kommer man bekvämt från Resecentret med avgiftsbelagda bussturer.

Bredvid Jukolas Södra parkeringsområde, Hollola Työtjärvi och Krouvi bostadsområden är parkering förbjuden. Efterföljningen övervakas. Felparkerade fordon är en säkerhetsrisk. De boende i området och besökare ges en egen invånarkod.

Med VIP- och Media-parkeringsbiljetter utrustade bilar dirigeras via Hollola kyrkby (Rantatie 952, 16710 Hollola) till parkeringsområdet i närheten av tävlingscentralen. Till området är tillträde förbjudet utan giltigt parkeringsintyg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan.

Med INVA-kort i vindrutan kan rörelsehindrade efterfölja VIP-skyltarna. Parkeringsbiljett (15€) löses från Jukola-butiken eller tävlingsinfo.

Parkeringsbiljetter för personbilar kan köpas i Jukola-butiken, tävlingsinfo eller vid lämnandet av parkeringen. Priset är 15 euro vid köp i tävlingscentralen och 25 euro vid köp på parkeringsområdet. På parkeringsområdet duger endast kontant betalning och jämna pengar! Kom ihåg att de som betalt parkeringsavgiften leds utan att köa ut från parkeringen i en egen fil.

Lämna inte värdeföremål synliga i bilen!

Tävlingsbussar

Till tävlingscentralen kommer man med två olika bussförbindelser.

Från Lahtis Resecenter ordnas avgiftsbelagd (6€) busstransport till tävlingscentralen. Rutten går via Hollola kommuncentrum och Kukonkoivu industriområde. Förmånligaste biljetterna (4,70) fås via nätets mobiltjänst mobiililiput. Ändstationen finns på södra sidan av tävlingscentralen ca 500m från växlingsområdet. Returresa (även avgiftsbelagd) samma rutt tillbaka.

Tidsplan:
Lör 16.6. kl 9-24
Kl 9-13 och kl 17-20 bussarna startar var 15:e minut. I andra tider var 30:e minut.
Sön 17.6. kl 0-7  Var 60:e minut
Sön 17.6. kl 7-16 Var 30:e minut

Så du köper en mobil biljett
1. Ladda ner en app “Lahden Seudun liikenteen lippusovellus” till din telefon.
2. Du hittar det när du sökar “Lahden Seudun Liikenne.”
3. Välja biljett “Jukolan matkalippu”.
4. Betala biljetten: Innan registrering det debiteras för din telefonräkning, om du register, du kan betala med bank eller kreditkort.
5. Aktivera biljetten före du går bussen.
6. Visa biljetten till busschauffören och njuta om resan.

Lokaltrafikens linje 4 från Nastola, via Resecentret och torget. Priser enligt lokaltrafiktaxa. Från bussens tillfälliga ändstation Hollola Tiilikangas är det ca 12 minuters gångavstånd till tävlingscentralen. Tidsplan

Husbilar

De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet.  Se tävlingsinbjudan. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 45/90 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning.

Husbilar och husvagnar leds från riksväg 12 till Kukonkoivu industriområde, navigeringsadress Korpikyläntie 2, 15880 Hollola.

Till alla som reserverat plats på förhand sänds parkeringsbiljett. Parkeringsbiljetten bör hållas synlig på insidan av vindrutan tills avgången från tävlingsområdet.

Husbils och husvagns P-området är öppet från fredag kl 10.00. På området finns dricksvatten och WC. Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten.

Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är cirka 2000-2500 meter. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

Föreningsbussar

Föreningsbussarna styrs till tävlingscentralens avlastningsplatser enligt föreningens inkvarteringsområde. Via det Norra området (inkvarteringsområde Männistö och Kuusisto) eller Södra området (övriga inkvarteringsområden).

Till det Norra området kör man via Hollola kyrkby, navigeringsadress till vägvisningen, Rantatie 952 16710 Hollola.

Till övriga inkvarteringsområden kör man via Hollola Soramäki, navigeringsadress till vägvisningen Tiilikankaantie 2, 15880 Hollola.

Föreningarnas kontaktpersoner bör skriva ut inkvarteringsområdets igenkänningsfärg från Jukolas hemsidor. Vid ankomsten delar trafikledarna ut kördirektiv för föreningsbussarna till parkeringsområde (Kukonkuja 3, Hollola), samt lastningsdirektiv.

 Tilläggslänk (föreningsbussar)

För att minska på trafiken som vänder till vänster kommer bussar som kommer från väg 296 (Hfors/Orimattila) och väg KT54 samt möjligen de som kommer västerifrån på riksväg 12 att dirigeras till höger för att göra en tilläggslänk på Messilävägen (väg nr 14070). Följ skyltningarna

Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har reserverats ett eget parkeringsområde på södra sidan av tävlingscentralen i ett sandtag. Motorcyklarna följer skyltningen mot den södra parkeringen, men vid avfarten till parkeringen finns en tilläggskylt med bilden av en motorcykel. Trafikdirigeraren dirigerar motorcyklarna till parkeringen längs Kirkkotie. Parkeringen för motorcyklar är även avgiftsbelagd (15 euro vid köp på tävlingscentralen och 25 euro vid parkeringsområdet). Betalningen granskas vid utfarten.

Cyklar

Cyklarna kan parkeras på båda sidor om tävlingscentralen och parkeringen är gratis. Cyklarnas parkeringsområden finns utmärkta på kartan över tävlingscentralen.

 

Utfart från tävlingscentralen

Utfart från tävlingscentrums parkeringsplatser sker på trafikövervakarnas direktiv. Parkeringsbiljetterna granskas vid utfarten.