Terräng och karta

Espakuva

Jukola 2018 terrängbeskrivning

Tävlingsområdet domineras av gropterräng, som istiden format. På kanterna finns även snabblöpta tallmoar och bergspartier. Marken är ställvis mycket stenig, men å andra sidan består området av lättlöpt tallmo rik på stigar. De djupaste groparna är 40 meter, men största delen av området består av detaljerade groppartier och jämnare momark. Området har varit i normal skogsbruksanvändning och syns speciellt i terrängens östra del som talrika begränsningslinjer.

Det finns endast få färska gallringshyggen och sebarheten i terrängen är god. Alltsom allt erbjuder vi en säregen gropterräng, som till sitt omfång är unikt i Finland.

Tävlingscentralen (TC) befinner sig på Hälvälä för detta flygplats, som tidigare två gånger stått som värd för Jukola åren 1951 och1987.

Jukola-vanhakartta

Arvo Paulin och Jarmo Pikkarainen står som kartläggare. Tack vare erfarna kartläggare och laserkeglingsmaterialet samt stereotolkningen är den lättlästa kartans höjdnivåkurvor och terrängföremålens positionsprecision av toppklass.

017

009

007

006

004

001

001 (2)

017