Förbjudet träningsområde

Det officiella förbjudna träningsområdet ända till 17.6.2018:

Det är också förbjudet att använda områdets skogsbilvägar.

Finlandia-skidloppets 50km:s spår går ett kort stycke på det förbjudna området.

Det är tillåtet att delta i Finlandia-skidloppet, men annars får skidspåret inte användas.