Logi

Fältlogi och vindskyddsplatser

Förstoring fås genom att klicka på kartan.

På tävlingscentralens norra sida finns ett begränsat antal parkeringsplatser. Föreningsbussarnas lastnings- och avlastningsområden är belägna i närheten av inkvarteringsområdena (markerat på kartan).

1. Tältplatser

Tältplatser på kartan.

Tältplatserna reserveras via anmälningssystemet senast 31.05.

Tältområdet är beläget i en parklik skog och tältplatsernas storlek är 10 x 10m. Avståndet mellan tältplatserna och växlingsområdets ingångsport är 400-800m. De som reserverat platser i anmälningssystemet kan välja plats när betalningen är gjord. Här kan du bekanta dig med reserveringsläget.

Tältområdet syns på kartan. Tältplatsens kod bildas av första bokstaven på områdets namn, kvarterets bokstavskännetäcken och tältplatsens nummer, t.ex. MB02 (Männistö, kvarter B, tältplats 2).

2. Hyrtält för 16 personer

Arrangörerna uppför 390 tält som kan hyras i närheten av tävlingscentralen. I varje tält ryms 16 personer. Tälten kan inte uppvärmas. 200 tält är reserverade för deltagare från utlandet. Finländska föreningar/lag som är intresserade av hyrtält bör kontakta Jukola-kansliet majoitus.2018@jukola.com . Tält för utländska lag som inte reserverats, kan reserveras av finländska lag i maj 2018.

3. Vindskyddsplatser

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vind/regnskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. OBS! Reserveringen sker, avvikande från tävlingsinbjudan, via Jukola-kansliet, adress majoitus.2018@jukola.com .

Vindskyddsplatserna finns i den parklika skogen och storlekarna är 6 x 6 m. De lag som placerat sig bland de 50 främsta i Joensuu-Jukola har förtur till de närmaste platserna. För att säkerställa sig om att få dessa platser bör föreningarna reservera platserna före 1.2.2018. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Venla+Jukola) har rätt att reservera två vindskyddsplatser. Platserna fördelas efter den 9.5.2018 i första hand i reserveringsordning. Övernattning i vindskydden är förbjuden.

4. Hängmatteboende

För de som sover i egna hängmattor har ett eget område reserverats. Platsen kostar 5 euro och reserveras och betalas till tävlingsinfo vid ankomsten.

5. Husbilar och -vagnar

Husbilarnas och -vagnarnas parkerings- och övernattningsområde är beläget vid Kukonkoivu industriområde ca 2,5-3,0 km från tävlingscentralen. Platserna bör reserveras och betalas på förhand via anmälningssystemet . Platserna är begränsade och delas ut enligt reserveringsordning. Noggrannare plats anvisas vid ankomsten. Vid ankomsten bör arrangörernas direktiv följas.

6. Hårt underlag

Ca 2,8 km från tävlingscentralen erbjuds en begränsad mängd logi på hårt underlag i en skolbyggnad. Login i skolan reserveras och betalas på förhand via anmälningssystemet före 9.5.2018.

 

Hotel och stuga boende – fråga från Lahti Region!

Att hitta det perfekta övernattningsalternativet i Lahtis kräver inte så mycket planering.
Vi hjälper dig att hitta information om boendeformer som hotell, camping och sommarstugor så att du kan ha din semester i Lahtis region före eller efter Jukola. För mer  information om vår region och alternativen besök www.visitlahti.fi.