Så här går det till i Lahti-Hollola Jukola

Dessa direktiv klargör hur man fungerar i Jukola-byn. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar Du i tävlingsdirektiven.

Tidtabell

 Fredag 15.6.2018  
10.00    Tävlingscentralen och tävlingsinfo öppnas
15.00    Jukolan kavlens 70-års utställning öppnas
18.00    Löpordningens sista anmälningstid
22.00    Tävlingsinfo stängs

Lördag 16.6.2018 
08.00    Tävlingsinfo öppnas
13.00    Öppningscermoni och Jukola flaggan hissas
13.00    Venlakavlens inskrivning påbörjas
14.00    Venlakavlens start
16.57    Venlakavlens vinnare i mål
18.30    Venlakavlens växling stängs
18.45    Venlakavlens omstart
19.00    Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21.00    Skogskyrkan
22.00    Jukolakavlens inskrivning påbörjas
22.30    Venlakavlens mål stängs
23.00    Jukolakavlens start
22.57    Solnedgång

Söndag 17.6.2018  
03.41    Soluppgång
06.40    Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukola budskapet
08.45    Jukolakavlens växling stängs
09.00    Jukolakavlens omstart: sträcka 7
09.20    Jukolakavlens omstart: sträcka 2-6
09.20    Utdelning av kartorna börjar i tävlingsinfo
09.30    Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggans överlämning
15.00    Jukolakavlens mål stängs
16.00    Tävlingscentralen och tävlingsinfo stängs

Tilläggsuppgifter gällande prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven. Det arrangeras även annat program på festscenen före öppningen, under Jukolafesten och i samband med söndagens prisutdelning.

Öppettider

Fre 15.6. 16.06.18 17.06.18
Tävlingscentralen öppen 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00
Tävlingsinfo 10.00–22.00  08.00–24.00  00.00–16.00
VIP info  18.00-21.00 09.00–24.00 00.00–12.00
VIP restaurang 09.00-24.00 00.00-12.00
Mediaservice 12.00–18.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Tävlingsrestaurang och -café 11.00–18.00 8.00–24.00 00.00–16.00
Grillarna  – 10.00–24.00 00.00–15.00
Öltält 14.00–21.00 10.00–24.00 00.00-04.00
07.00–15.00
Öltältets grill 14.00-21.00 10.00-24.00 00.00-15.00
Glassförsäljning  – 10.00–22.00 08.00–12.00
Jukola-butiken 12.00–21.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Barnens värld  – 11.00–21.00 08.00–12.00
Historieutställningen 15.00-22.00 07.00-24.00 00.00-12.00

 

Säkerhet och nödsituationer

Direktiv vid nödsituationer

Olycksfall: Första hjälp ges vid tävlingscentralens första-hjälpstation (se Första hjälp) fre 15.6. kl 10- sö 17.6. kl 16.  Andra tider anlitas den allmänna hälsovårdens tjänster.

Ifall du har allergier eller medicinering, som inverkar på din skötsel, skriv ditt namn på baksidan av tävlingsnumret, dina allergier och mediciner, samt telefonnummer på en kontaktperson som vid behov kan ge tilläggsuppgifter åt vårdpersonalen.

Allvarliga sjukdomsfall: Meddela första hjälpen +358 44 766 0404 och handla enligt följande direktiv.

 • Ta reda på vad som hänt.
 • Förhindra ytterligare olyckor.
 • Kontrollera patientens tillstånd.
 • Kontrollera andningen.
 • Vänd personen i framstupa sidoläge.
 • Vid akut livsfara – ring 112!
 • Visa räddningspersonalen till olycksplatsen

Eldsvåda i tävlingscentralen eller på parkeringsplatsen: Handla enligt nedanstående direktiv. Meddela även till säkerhetsdejouren.

Ifall du upptäcker en eldsvåda:

 • Varna människor som är i fara.
 • Begränsa eldsvådan om det är möjligt (eldsläckare, släckningsduk).
 • Anmäl om situationen till alarmnummer 112.
 • Visa brandkåren till platsen.

Ordningsstörningar: Tag kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring +358 44 766 0403. Ifall situationen är hotande, ring 112. Riskera inte dig själv eller andra!

Viktiga telefonnummer

 • Allmän alarmnummer: 112
 • Helpdesk: +358 44 766 0405
 • Kisatike: +358 44 766 0403
 • Jukola-kansliet: +358 45 1279770
 • Tävlingsinfo: +358 44 7660406
 • Tävlingscentralens första hjälp: +358 44 766 0404 (nummern tryckt på tävlingskartan 044-7660404)
 • Säkerhetsdejourering: +358 44 766 0401
 • Ordningsövervakning: +358 44 766 0402
 • Förgiftningscentralen: +358 9 471 977

Helpdesk är en betjäningsnummer, som är ansvarig för information och rådgivning samt sånt som berör arrangemanget, som t.ex fel, reparationer och förbättringar.

Kisatike leder säkerhetsverksamheten såsom första hjälp, trafik och ordningsövervakning.

Tävlingsinfo ansvarar för sådant som berör tävlingen, t.ex löpordningar osv.

Första hjälp

Tävlingens första hjälp (huvudstation) är belägen i tävlingscentralen på östra sidan om Kirkkotie, mellan tvätten och Kastarlampi. Där dejourerar en läkare och första hjälp-personal. I tävlingscentralen finns skyltar till första hjälpen och är även utmärkt på kartan över tävlingscentralen. Första hjälpstationen är utmärkt med ett vitt kors på grön botten. I tävlingsterrängen finns under Venlakavlen två ställen för första hjälp och under Jukolakavlen tre ställen. Första hjälpplatserna är utmärkta med violett kors på tävlingskartorna. En lätt första hjälp beredskap finns vid vätskeplatserna.

Apotek                                           Adress                                            Öppet                                             Telefon

Hollola Apotek                            Kansankatu 8, Hollola               må-fre 8.30-19, lö 9-22,          +3583 878 610

sö 9-16

Yliopisto Apotek                         Aleksanterinkatu 13, Lahtis    varje dag kl 8-23                         0300 20200

 

Varning!

Föreningsflaggorna på långa stänger. I närheten av högspänningslinjer (Bredvid Kirkkotie i Hollola samt på övriga ställen) och flaggornas transport från parkeringen och inkvarteringsområdet till vindskyddsområdet under elledningarna är förbjudet p.g.a. fara för elstötar!

 

Ankomst till tävlingscentralen

Ankomst: jukola.com/2018 /arrival

Vägvisning till tävlingscentralen

Trafiken delas till olika körfält, parkeringsplatser och bussarnas avlastningsområden. Det är ändå skäl att reservera tillräckligt med tid för ankomsten. Den största trafikrusningen kommer troligen att inträffa kl 11-14 på lördagen.

Vägarbeten i Lahtis centrum och södra ringvägen har också påbörjats. På grund av dessa har den kortaste vägen inte alltid skyltats.

Vägvisningen till tävlingscentralen sker huvudsakligen med början från Riksväg 12.

Jukolas trafikinformationer sänds på Yle Lahti frekvens 93,2 MHz eller Radio Voima 98,6 MHz.

Personbilar

Personbilarna leds till två parkeringsplatser på åkrarna, P-område Södra (Eteläinen) och P-område Norra (Pohjoinen) enligt anvisningar från arrangörerna på Hollola Kirkkotie.

Navigeringsadresser

 • P-område Södra (Eteläinen), Kirkkotie 2 15880 Hollola
 • P-område Norra (Pohjoinen), Rantatie 952 16710 Hollola

Avstånden från P-områden till tävlingscentralen cirka 2,7km (P-område Södra, P1-4) och från norr cirka 2,2 km(P-område Norr, P5)

Från parkeringsområden ingen persontransport. På personbilarnas parkering finns platser för avlämning av varor till de olika inkvarteringsområdena. Varorna transporteras till ifrågavarande inkvarteringsområdes varuavlämningsplats och avhämtas därifrån av deltagaren själv. På söndag kan varorna lämnas till inkvarteringsområdets plats för att transporteras till parkeringsplatsen. Varutransport sker med följande tidtabell: fre 16.6. kl 10-22, lö 17.6. kl 8-20, sö 18.6. kl 8-16.

Varutransporterna ordnas i samarbete med lokala jordbrukare med traktor och släpvagn. Varuavlämningsplatserna är utmärkta med skyltar

 • på tävlingscentralens södra sida, östra sidan av Kirkkotie
 • på norra sidan vid föreningsbussarnas avlämningsplats nummer B7.

I närheten av Lahtis Resecenter har reserverats möjlighet till parkering för barnfamiljer och rörelsehindrade. Parkeringen sker på Asko-områdets parkeringsplatser, Askonkatu 9, 15100 Lahtis. Parkeringsområdet är inte bemannat eller bevakat. Till tävlingscentralen kommer man bekvämt från Resecentret med avgiftsbelagda bussturer.

Bredvid Jukolas Södra parkeringsområde, Hollola Työtjärvi och Krouvi bostadsområden är parkering förbjuden. Efterföljningen övervakas. Felparkerade fordon är en säkerhetsrisk. De boende i området och besökare ges en egen invånarkod.

Med VIP- och Media-parkeringsbiljetter utrustade bilar dirigeras via Hollola kyrkby (Rantatie 952, 16710 Hollola) till parkeringsområdet i närheten av tävlingscentralen. Till området är tillträde förbjudet utan giltigt parkeringsintyg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan.

Med INVA-kort i vindrutan kan rörelsehindrade efterfölja VIP-skyltarna. Parkeringsbiljett (15€) löses från Jukola-butiken eller tävlingsinfo.

Parkeringsbiljetter för personbilar kan köpas i Jukola-butiken, tävlingsinfo eller vid lämnandet av parkeringen. Priset är 15 euro vid köp i tävlingscentralen och 25 euro vid köp på parkeringsområdet. På parkeringsområdet duger endast kontant betalning och jämna pengar! Kom ihåg att de som betalt parkeringsavgiften leds utan att köa ut från parkeringen i en egen fil.

Lämna inte värdeföremål synliga i bilen!

Tävlingsbussar

Till tävlingscentralen kommer man med två olika bussförbindelser.

 • Från Lahtis Resecenter ordnas avgiftsbelagd (6€) busstransport till tävlingscentralen. Rutten går via Hollola kommuncentrum och Kukonkoivu industriområde. Förmånligaste biljetterna (4,70) fås via nätets mobiltjänst mobiililiput. Ändstationen finns på södra sidan av tävlingscentralen ca 500m från växlingsområdet. Returresa (även avgiftsbelagd) samma rutt tillbaka.
 • Lokaltrafikens linje 4 från Nastola, via Resecentret och torget. Priser enligt lokaltrafiktaxa. Från bussens tillfälliga ändstation Hollola Tiilikangas är det ca 12 minuters gångavstånd till tävlingscentralen.

 

Husbilar

De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet.  Se tävlingsinbjudan. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 45/90 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning.

Husbilar och husvagnar leds från riksväg 12 till Kukonkoivu industriområde, navigeringsadress Korpikyläntie 2, 15880 Hollola.

Till alla som reserverat plats på förhand sänds parkeringsbiljett. Parkeringsbiljetten bör hållas synlig på insidan av vindrutan tills avgången från tävlingsområdet.

Husbils och husvagns P-området är öppet från fredag kl 10.00. På området finns dricksvatten och WC. Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten.

Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är cirka 2000-2500 meter. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

Föreningsbussar

Föreningsbussarna styrs till tävlingscentralens avlastningsplatser enligt föreningens inkvarteringsområde. Via det Norra området (inkvarteringsområde Männistö och Kuusisto) eller Södra området (övriga inkvarteringsområden).

Till det Norra området kör man via Hollola kyrkby, navigeringsadress till vägvisningen, Rantatie 952 16710 Hollola.

Till övriga inkvarteringsområden kör man via Hollola Soramäki, navigeringsadress till vägvisningen Tiilikankaantie 2, 15880 Hollola.

Föreningarnas kontaktpersoner bör skriva ut inkvarteringsområdets igenkänningsfärg från Jukolas hemsidor. Vid ankomsten delar trafikledarna ut kördirektiv för föreningsbussarna till parkeringsområde (Kukonkuja 3, Hollola), samt lastningsdirektiv.

 Tilläggslänk (föreningsbussar)

För att minska på trafiken som vänder till vänster kommer bussar som kommer från väg 296 (Hfors/Orimattila) och väg KT54 samt möjligen de som kommer västerifrån på riksväg 12 att dirigeras till höger för att göra en tilläggslänk på Messilävägen (väg nr 14070). Följ skyltningarna

Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har reserverats ett eget parkeringsområde på södra sidan av tävlingscentralen i ett sandtag. Motorcyklarna följer skyltningen mot den södra parkeringen, men vid avfarten till parkeringen finns en tilläggskylt med bilden av en motorcykel. Trafikdirigeraren dirigerar motorcyklarna till parkeringen längs Kirkkotie. Parkeringen för motorcyklar är även avgiftsbelagd (15 euro vid köp på tävlingscentralen och 25 euro vid parkeringsområdet). Betalningen granskas vid utfarten.

Cyklar

Cyklarna kan parkeras på båda sidor om tävlingscentralen och parkeringen är gratis. Cyklarnas parkeringsområden finns utmärkta på kartan över tävlingscentralen.

Vägvisningens början

Från Söder: De som kommer längs RV4 skall ta av till väg 140 sk Gamla Helsingforsvägen senast i Mäntsälä (avfart 13). Vägvisning till tävlingscentralen börjar i Jokimaa/Lahtis i korsningen mellan väg 140 och 296. Efter Mäntsälä är avfarten till RV12 i Joutjärvi. Avfart 17 (Lahtis).

Från sydost: Från Orimattila Längs väg 167 i Renkomäki till väg nr 296 (Hollola)

Från väster: Ankommande trafik längs RV 12 dirigeras i Sairakkala (Hollola) cirka 19 km före Lahtis (korsningen av väg 3173 och 2953).

Sydväst från Riihimäki längs KT54 ankommande trafik börjar vägvisningen cirka 5 km före Hollola i Korpikylävägens korsning (väg nr 2954).

Från norr och öster ankommande trafik: Vägvisning från Mänttä hållet KT24 i Asikkala korsningen av väg 317, samt Holma, Lahtis och RV4/RV5 avfart 18 i Karisto, Lahtis.

RV4/RV5 trafiken från St Michel övergår i RV12 I Joutjärvi, avfart 17 (Lahtis, Tammerfors)

Vägvisningarna är på plats fredagen 15.6.2018 kl 7,00 och bör följas.

Utfart från tävlingscentralen

Utfart från tävlingscentrums parkeringsplatser sker på trafikövervakarnas direktiv. Parkeringsbiljetterna granskas vid utfarten.

Förberedelser inför tävlingen

Tävlingsinfo

Tävlingsinfo finns nära Jukola-porten. Lagmaterialet och returkartorna delas ut från tävlingsinfo. Avhämtningskort för kartorna bör skrivas ut på förhand. Televersion duger inte. Träningskartor, kartplast, pakeringsbiljetter, bastubiljetter och säkerhetsnålar finns till salu i tävlingsinfo.

Kontrollera före ankomsten till Lahti-Hollola Jukola att ditt Emit-kort fungerar, senast vid 0-stämpelenheterna, som finns bredvid info eller framför inskrivningstältet. I tävlingsinfo kan Emit-brickor hyras eller ny köpas i Suunnistaja butiken.

Infotavlor och instruktioner

Infotavlan finns i närheten av tävlingsinfo. Infopålen finns på området mellan tävlingsinfo och växlingsområdet.  På tävlingscentralen och föreningsbussarnas avlastningsområden finns även skyltar som visar tävlinscentralens verksamhet. På tält-områden finns kartor och anslagstavlor, där det framgår tältplatsernas placeringar och deras kännetecken.

Så här går det till vid Venlornas och Jukolas start

Skede 1

Reservera tillräckligt med tid för inskrivningen och Emit-nollningen. Den tävlande bör göra inskrivningen senast 20 minuter före start. Kontrollera din utrustning i tältet. Fäst din tävlingsnummer med fyra säkerhetsnålar på din tävlingsskjorta. Skriv på Emit-kontrollappen V/J, ditt lags nummer och din etappnummer. Klä dig för uppvärmning enligt väderlek.  På uppvärmningsområdet finns dricksvatten och WC. Ta med dig kompass, emit-kort, lampa till natt-etapperna, batteri och batteriväst, reservlampa samt eventuell tilläggsenergi (gel el dyl.). I skogen finns vätskeplatser, så i allmänhet behövs inte egen dryck.

Kom ihåg att du har skor enligt direktiven (användande av spikskor är förbjudet).

Skede 2

I inskrivningstältet avläses din tävlingsnummers EAN-kod och därefter avläses Emit-kortet. Håll tävlingsnummern synlig och Emit-kortet tillgängligt när du går till inskrivningen, så att inskrivningen går smidigt.

Skede 3

Vid Emit-nollningen nollas dit Emit-kort. Ifall ditt kort inte fungerar leds du tillbaka till inskrivningstältet, där du kan hyra ett fungerande Emit-kort. Hyreskortets betalning kan du göra senare till info.  Emit-kortet får inte bytas efter nollningen. Till start och växlingsområdet har endast tävlande försedd med tävlingsnummer tillträde. Efter nollningen är det förbjudet att lämna start/växlingsområdet.

Tips: Säkra Emit-kortets kontrollkort med en tejpbit.

Skede 4

Uppvärmningsområdet framgår från tävlingscentralens karta. På uppvärmningsområdet finns WC, vattenpost för dricksvatten, monitorer för att följa med mellantider och avfallskärl.  Du sätter väl energigelförpackningar, dricksflaskor och engångsregnkläder mm i avfallskärlen, tack.

Startsträckans löpare kan värma upp på vägen mot K-punkten cirka 300 meter fram till första kurvan.  Tränare, servicepersonal och åskådare kan stå vid den östra sidan av staketet , där man kan ta emot bl.a. den första löparens uppvärmningskläder. Runt startraderna byggs ett staket en timme före start. Staketet rivs efter starterna. Uppvärmningskläder får inte lämnas på staketet runt starten.

Följ instruktionerna från speakern på startområdet.  Skogsområdet bredvid startraderna öppnas 15 minuter före start. Förflytta dig till dit eget startområde och följ instruktionerna från speakern. Du ser din startplats från västen på funktionären. Höga startnumror förflyttar sig först till områdets bakre del. Lag med låga numror förflyttar sig sist till startraden.

Cirka 8 minuter före start ger speakern lov att förflytta dig till din egen startplats enligt egen startnummer. Din egen plats syns på det numrerade bandet på marken. Vänta bakom bandet. Kontrollera att nummern på marken är den samma som din tävlingsnummer.

Kartutdelningen påbörjas enligt speakerns direktiv. Varje rad (20 orienterare) har en kartutdelare. Kontrollera att du får en karta som motsvarar din tävlingsnummer. Den tävlande är ansvarig för att han tar den rätta kartan. Håll kartan synlig framför dig fram till startskottet. Öppna inte kartans förslutning före starten. Enligt tävlingsdirektiven leder öppning av kartan till diskvalifikation av laget. Rör dig inte från platsen före Försvarsmaktens startskott. Enligt tävlingsdirektiven videofilmas starten och de lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Kartutdelarna drar bort banden efter kartutdelningen, så att de inte lämnar i fötterna på orienterarna. Rör dig inte från din plats fastän bandet dras bort. Starten videofilmas. Rusa inte onödigt från starten. Startområdet är trångt=undvik att springa ihop med dina medtävlare!

Ifall du försenar dig kliv inte över staketet till startplatsen utan gå normalt genom Emit-inskrivningen. De som försenat sig under 15 minuter får kartan normalt av startpersonalen efter att starten skett.

Övriga etappers löpare kan lämna sina uppvärmningskläder vid växelbommen åt föregående etapps löpare eller på staketet mellan in- och utgång.

Skede 5

Anländ till målet i fållan som motsvarar din etapp. Egen etapp visas på tavlan eller enligt arrangörernas direktiv. Vid målet används målstämpel. Stämpla vid målet och ge kartan åt arrangörerna under måltaket.
Tips: Öppna kartan när du ger den till målpersonalen.

Skede 6

Tävlingsnumrorna finns utmärkta på ändan av växlingskartställningarna. Kartställningarnas numror visar hela ställningens numror. De lägre numrorna är närmare växlingsbommen.

När du kommer till ditt lags kartpåse, lyft kartan rakt uppåt ur påsen. Riv inte! Förtsätt till växlingsbommen. Vid växlingsbommen finns de lägre numrorna till vänster och de högre till höger.

Tips: På växlingsbommen finns numrering, där du ser var ditt lags följande löpare borde vänta.

Ifall ditt lags kartpåse skulle vara tom eller ifall du av misstag tagit fel karta bör du omedelbart meddela till HELPPI-stationen som finns vid växelbommens vänstra ände. Där får du hjälp med problemet.

Skede 7

Omstart och etappernas stängning
Se tävlingsdirektiven.

Träning

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna på warm-up karta norr om tävlingscentralen. Kartans bantryck och kontrollangivelser motsvarar tävlingskartan. På kontrollerna finns orienteringsskärm och kod. Kartor säljes i info fre 15.6. från kl 10.00.

Tilläggsuppgifter om övriga träningsmöjligheter:  jukola.com/2018/harjoittelu. Warm-up karta 5€/st och Jukola träningskartor 7€/st.

Orienterarbanken

På Lahti-Hollola Jukolas internetsidor finns länk till orienterarbanken = suunnistajapankissa där lag kan söka efter kompletteringar till etapper som inte har löpare och löpare som är utan lag kan anmäla om intresse att delta i kavlen.

Att följa med tävlingen

Publikkontroll

Till publikkontrollen är det 800 meters gångavstånd från infopålen. Leden till publikkontrollen går via vägarna (Taulamatintie, Juhanintie, Eerontie) som är utmärkta på översiktskartan. Alla etapper både i Venla och i Jukola kavlen stämplar vid publikkontrollen.

Fotografering

Starterna, växlingarna och målgången kan följas och fotograferas av publiken på reserverade områden. På videotavlan i tävlingscentralen kan man följa med både tävlingscentralens och terrängens händelser. Tätlagens framfart följes med GPS.

TV och radio

Jukolan arrangörerna och Kruuva Oy producerar televisionsbilder till tävlingscentralens screen. Yle producerar TV-bilder både från Jukola och Venla kavlen. Utsändningen kan följas på Yle TV1 kanalen samt på Yle Areena. Yle Puhe följer med händelserna hela natten. Yle Puhe Lahti 90,5 MHz. Lokal Yle Lahti följer Jukola på lördagen klockan 9-14 och 18-22 (97,9MHz  och yle.fi/lahti).
Speakerljudet kan även höras på egen kanal 88,7MHz.
Man kan följa Lahti-Hollola Jukola också på engelska web TV. Båda sändningar kostar 16€ tillsammans. För utsändningen svarar Linus Hoffman och Viljam Liljeroth.

Övrig verksamhet

Skogskyrkan

Skogskyrkan börjar lördagen kl 21,00 och varar en timme. I nattvardsgudstjänsten medverkar biskop Matti Repo och Lahtis Gospelkörs sångare. Yle TV1 bandar Skogskyrkan och den sänds på Yle TV1 den 1.7. kl 10. Skogskyrkan är belägen i terrängen på södra sidan av Kastarlampi, cirka 100 meter öster om Första Hjälpstationen. För produktionen av Skogskyrkan ansvarar Lahtis ev.luth. församlingssammanslutnings fem församlingar och Hollola församling. Skogskyrkans visuella lösningar har utarbetats av Lahtis Yrkeshögskolas Modeinstituts studerande. Sittplatser finns begränsat, så reservera en plats i tid.

Barnens värld

Barnens värld finns i tävlingscentrum. På området finns program och uppgifter för barn lördagen 10,00 – 21,00 och söndagen 08,00-12,00. Blöjbyten och uppvärmning av mat är möjligt dygnet runt.

På området finns skötbord och matuppvärmningsplats. Matuppvärmningsplats finns även i Restaurangen.

OBS! I barnens värld finns inte övervakad barnpassning.

VIP och media

Mottagning av inbjudna gäster sker i VIP-info som är beläget i samband med VIP-tältet. Ackriditerad medias (jukola.com/2018/mediapalvelut) mottagning sker vid ändan av målrakan, bakom målcontainerna i mediacentralens mediainfo.

Mat och dryck

Lahti-Hollola Jukolas tävlande och publik betjänas förutom av huvudrestaurangen och -cafeet av ett litet café, grillar samt glasspunkter och öltält. På Försvarsmaktens område finns även Lahtis Soldathemsförenings kaffekiosk. Restaurangernas och cafeernas öppethållningstider finns under rubriken Öppettider.

All mat är laktosfri. Det finns också mjölk och glutenfria alternativ. På tävlingscentralen finns också en vegegrill, där man kan beställa vegetarisk mat. Under fredagen möjligen begränsat utbud.

Huvudrestaurangens mat betalas i separata kassakiosker före avhämtningslinjen. Matbiljetten överlåtes när maten avhämtas från linjen. Betalning kontant eller med de vanligaste bank- och kreditkorten (se Bank och Post). Största sedel som tas emot är 20 euro. Jämna pengar är alltid smidigast. 50 euros sedlar kan växlas i info.

De största rusningarna vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång. Dessa tider lönar det sig att vara beredd på köbildning. Undvik matkassornas köer genom att köpa matbiljetter i god tid före måltiden.

I restaurangen används engångskärl(tallrikar,muggar, bestick), som sorteras som energiavfall. Matrester tillsammans med servietter sorteras som bioavfall. Kartongförpackningar sorteras i kartonglådan. Returflaskor och burkar med pant har egna uppsamlingskärl.

Dricksvatten

På tävlingscentralen och förläggningsområden finns vattenposter på tio olika ställen. Dessa är utmärkta på kartan och med blå ballonger. På start- och målområdet finns dricksvattenpunkter. Tvätt av utrustning vid vattenposterna är förbjudet. Tvätt av utrustning är tillåten endast  bredvid tvättplatsen på särskilt utmärkt område.

Förläggning

Tävlingscentralen öppnas och man kan inkvartera sig i tälten, husvagnarna/husbilarna eller hängmattorna från och med fre 15.6. kl 10.00, då skyltarna är på plats.  Håll noggrant reda på dina värdesaker! Det är absolut förbjudet att göra upp eld, tobaksrökning samt användning av camping- och gaskök mm. Särskilda eldningsplatser är utmärkta på tävlingscentralens och tältområdens kartor.

Lagen kan hämta inkvarteringsmaterial till tävlingsplatsen fre 15.06 kl 10-21. Korttidsparkering för detta sker på vip och media parkeringsplatserna samt på Jukola-bussarnas ändstation söder om tävlingscentralen. Från dessa är det kort väg till tält- eller vindskyddsplatserna. Fordon som använts till transporterna bör avlägsna sig från området före kl 21,00.

Kirkkotie stängs fredag 15.6 kl 19,00, varefter utkörning från vip och media parkeringarna sker norrut via Hollola kyrkby.

Tält-områden

Inkvartering i egna tält på tävlingscentralen sker på de numrerade platser som reserverats på förhand. Tält-områden är belägna i tävlingscentralens omedelbara närhet. Tältplatserna är i storleken 10×10 meter och är numrerade i terrängen. Reserverade tältplatsernas exakta plats finns på Lahti-Hollola Jukolan nettisivuilla, tältområdens infotavlor och i tävlingsinfo. Ifall tältplatser finns lediga när tävlingscentralen öppnar, kan de köpas från info.

Arrangörernas färdigt uppsatta militärtält (hyrtält)

Militärtälten som reserverats på förhand finns i tävlingscentralens omedelbara närhet (Lukkarila) Tälten är numrerade med nummerstolpar. Platsera och tältnumren kan ses här, tältområdets info-tavla och i tävlingsinfo. Tälten är inte uppvärmda. Tilläggsinformation från tävlingsinfo.

Hängmattsinkvartering

För de som övernattar i egna hängmattor finns ett område i tävlingscentralens omedelbara närhet. Området är jämn momark med träd och delvis öppet område. Platsen reserveras och betalas (5€) till info vid ankomst. Vid betalning erhålls en pollett som fästes vid hängmattan. Man får själv välja plats och mattan får fästas i befintliga träd eller ifall man har matta med egna ben på det öppna området.

Inkvartering på hårt underlag

Inkvartering på golv finns på Tiilikangas skola (Tiilikankaantie 3, Hollola), i klassrum ca 3 km från tävlingscentralen.

Inkvarteringen kan reserveras på förhand på anmälan system eller tävlingsinfo 20€/natt.

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd reses på förhand på reserverade och av arrangörerna meddelade platser.  Gångstigarna bör lämnas fria. Inkvartering och uppgörande av eld är förbjudet. Eldningsförbudet gäller även campingkök och gasbrännare.

Övrig betjäning:

Batteriladdning

I Jukola-butiken finns en laddningspunkt som DNA levererat (50 laddningsplatser) och i tävlingsinfo Lahtis Energis levererade laddningspunkt (20 laddningsplatser)

Områdesguider

På området finns guider under den mest hektiska tiden. De känns igen på orangefärgade ballonger.

Förvaring av värdesaker

Särskild låsbar förvaringsplats för värdeföremål finns inte. Håll reda på dina värdesaker.

Automobilförbundets Vägservice

Ifall du får problem med bilen; Vänd dig till Vägservicen tel 040-3505374 (+358403505374). Dejourering lördag kl 8 – söndag kl 14 på Södra parkeringsplatsen invid Kirkkotie.

Användning av internet och mobiltelefoner

På tävlingscentralen finns WiFi-nät i fri användning

Vid större evenemang är alltid mobilnätets användningskapacitet begränsad. Målsättningen är att använda mobilenheternas nätkapacitet utan slöseri, för att bl.a. GPS uppföljningen från terrängen skall lyckas. Normala nätsidor, bl.a. resultatens onlinetjänster är inget problem. Det är inte önskvärt att videor och TV-sändningar används pga den stora belastningen.

Rekommenderas att videostreaming (Youtube,Facebook,Periscope osv) producerande och laddande i nätet undviks, för att de belastar nätet och kan störa GPS-uppföljningen och funktionen.

Jukola-butiken

Jukola-butiken saluför de officiella Jukola-produkterna från t-shirts till tygmärken. Det finns gåvor att köpa hem och speciella samlingsprodukter. Nyheter och specialprodukter finns i begränsat antal. Betalning med de vanligast bank- och kreditkorten samt kontant. Största sedeln som tas emot i Jukola-butiken är 50 €.

Försäljning av tävlingskartor

Tävlingskartor med alla kontroller säljs i tävlingsinfo och Jukola-butiken med början söndag 17.6 kl 9,20. Priset är 10€/st.

Uppvärmning av barnmat

Uppvärmning av barnmat är möjligt hela dygnet i Barnens Värld och Restaurangen.

Hittegods och borttappade föremål

Upphittade föremål under tävlingsdygnet kan lämnas till tävlingsinfo.

Borttappade föremål kan frågas efter från info söndag fram till kl 16,00, varefter hittegods levereras till Jukola-kansliet, där de uppbevaras i en vecka. Därefter levereras de mest värdefulla föremålen till Hittegodsbyrån = Etelä-Suomen Löytytavaratoimisto (eslt.fi). Förfrågningar 0600 550093 (1,83€/min + pmp+pvm). Hittegodsbyrån är öppen måndagar 10-18, ti-fre kl 10-16.

Infopåle

Infopålen finns på området mellan växlingsområdet och Jukola-porten

Bank och post

Restaurangernas försäljningspunkter, Jukola-butiken och tävlingsinfo tar emot kontanta pengar eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa,MasterCard och Eurocard). Även närbetalning fungerar. De största sedlarna som tas emot i Jukolas försäljnings och betjäningspunkter är 20 Euro. 50 Euros sedlar tas emot endast i tävlingsinfo och Jukola-butiken. Områdets privata företag tar emot olika betalningsmedel enligt egen övervägning.

I tävlingscentralen finns ingen valutaväxling eller möjlighet att lyfta kontanter. De närmaste kontantautomaterna finns på Prisma köpcentrum i Hollola, Kansankatu 8, Hollola.

Posten betjänar i Hollola vid R-Kiosken kl 9-20 Keskuskatu 11, Hollola

Tvätt

Tvättplatsen finns på Kirkkoties östra sida, vid ändan av Kartaslampis västra sida. Förutom duschar finns även tältbastu. En skild tvättplats har reserverats för män under Venla-kavlen och för kvinnor under Jukola-kavlen.

En bastu värms upp på fredagen. Damernas bastutur är kl 16.00 – 18.30 och männens 18.30 – 21.00. Duscharna kan användas kl 16.00 – 21.00.

På lördagen öppnar duschavdelningen kl 09. Alla bastur är varma från lördag kl 14 till söndag kl 16. Under Jukola kavlen har damerna en egen mindre bastu från lördag kl 23,00. Lördag kl 14,00 – 22,00 är den mindre bastun i herrarnas användning.  Skyltar till rätta bastu- och tvättavdelningar finns på dörrarna. Bastuavgiften är 4€, och betalas på platsen kontant (jämna pengar). Bastubiljett kan även köpas på info. I bastuavgiften ingår peflett.

I närheten av duscharna finns även två badtunnor (byggda på lastbilsflak), som är i tävlandes användning till priset 2€ ca 15 minuter.

Sortera tomma shampooflaskor, pefletter och tejp i energiavfall. Returflaskor och burkar har egna uppsamlingskärl på tvättområdet.

Taxi

Taksistolpe finns i tävlingscentralen bredvid Jukola-bussarnas ändstation. Platsen finns utmärkt på kartan över tävlingscentralen. Påstigning vid taxistolpen. Taxin kan lämna kunder vid behov vid Inva-parkeringen eller talkopunkten Riimus gårdsplan.

Taxins beställningsnummer är 0601 10001.

Uppgörande av eld

Uppgörande av eld, användning av campingkök, gasbrännare, grillar och tältkaminers användning är absolut förbjuden på hela tävlingscentralens område och på alla inkvarteringsområden, tältens in och utsida, parkeringsplatserna samt på övriga ställen utanför de särskilt nämnda eldningsplatserna. Förbudet för uppgörande av eld övervakas.

Fotografering

Fotografering på allmänna områden är tillåtet. Tävlingsarrangören fotograferar evenemanget, och där kommer att synas igenkänliga personer. Genom att delta i evenemanget ger du ditt medgivande till att arrangörerna kan använda foton för eget bruk.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker bredvid tvättplatsen på en tvättpunkt som är avsedd därtill. Tvätt av utrustning på andra ställen är förbjudet.

WC

WC som finns i tävlingscentralen är utmärkta på kartan. De är också utmärkta med röda ballonger. Handdesinficeringsmedel finns. Vanligt avfall som blöjor och plast får inte sättas i WC-stolen, utan bör föras till avfallskärlen.

Miljön

Jukola är en miljövänlig tillställning.  Lahti-Hollola Jukola arrangeras enligt det Ekokompass-certifikat som tilldelades Joensuu Jukola 2017. Ekokompass är ett miljösystem som är tänkt för tillställningar och företag.

Lahti-Hollola Jukolas avfall sorteras och levereras efter tävlingarna till återvinning enligt de lokala sorteringsdirektiven. Papper, kartong och returflaskor levereras till materialåtervinning. Bioavfallet förädlas till biogas och jordförbättringsanvändning. Energiavfallet blir till energi i gasverket. Blandavfallet levereras till den lokala sorteringscentralen för vidarebehandling.

Sortering av avfall i tävlingscentralen

Kartong

 • kartongburkar, till exempel mjölk- och saftburkar
 • kartongförpackningar som kexpaket
 • papperspåsar och -kassar
 • WC- och hushållspappers hylsor
 • wellpapp förpackningar
 • förpackningar för drycker i flerförpackning, t.ex sixpak

Bioavfall

 • Matavfall och servietter av papper

Energiaavfall

 • litet smutsiga kartong och pappersförpackningar samt textilier
 • livsmedelsplast, t.ex. burkar, påsar, lådor, omslag och underlägg
 • begagnade engångskärl och bestick, även av kartong
 • smutsiga kartongförpackningar t.ex. pizzalådor, glasspaket
 • textilier såsom kläder

Grovavfall (ej återanvändbart avfall)

 • gelpåsar
 • kaffe och chipspåsar
 • medicin förpackningar, aluminium förpackningar, som inte duger till metallåteranvändning
 • blöjor, bindor och övriga hygienartiklar
 • skor och övriga gummi-, läder- och konstläderprodukter
 • PVC-plast, 03-märkta och obestämbara plastprodukter

Returflaskor- och burkar

 • returflaskor identifieras av PALPA pantmärket, där det också framgår pantvärdet.

Batterier, ackumulatorer och elskrot kan returneras till info

Energigelpåsar eller annat avfall får inte kastas i naturen. De bör lämnas till vätskeplatserna eller till tävlingscentralens avfallskärl.

Förbjudna aktiviteter

Reklam, försäljning och liknande är förbjudet på området utan arrangörernas skriftliga lov (berör också förläggningsområden parkeringsplatser och tävlingscentralen). Andra orienteringsevenemang kan annonseras om, endast på anslagstavlan, som finns bredvid tävlingsinfo.

Användning av andra radiotelefoner än arrangörernas på VHF-frekvenser är strängt förbjudet på tävlingscentralen.

Användning av drönare med kameror är förbjudet pga säkerhetsrisk. Användning av drönare med kamera på Försvarsmaktens område fordrar alltid tillstånd.

På tävlingscentralens område är tobaksrökning förbjuden enligt lag (Tobakslagen 5 kapitel 12§) på andra ställen än på utmärkta platser. Tobaksrökningsplatserna är utmärkta på tävlingscentralens karta.

Egna alkoholdryckers användning på området är förbjudet. Det är förbjudet att föra bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet.

Att göra upp öppen eld samt användning av campingkök, gasbrännare, grillar, tältkaminer är förbjudet på tävlingscentralen, förläggningsområdet, parkeringarna, tältens in och utsida, samt övriga platser förutom särskilt utmärkta eldningsplatser. Uppgörande av eld övervakas.

Förläggning på vindskyddsområdet är förbjudet

Föreningsflaggor på långa stänger i närheten av högspänningsledningar och transport från parkeringen och från förläggningarna till vindskyddsområdet är förbjudet. På tävlingscentralens område (öppet område) får föreningsflaggor resas endast på reserverade områden, som är utmärkta på tävlingscentralens karta. På vindskyddsområdet och förläggningsområdet får föreningsflaggor användas. Kom ihåg TV-kamerorna så att flaggorna inte är i vägen för TV sändningen.

Simning i Kastarlampi tjärn är förbjudet.

Visste Du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på informationstavlan bredvid info. Ifall du vill göra reklam eller sälja varor på tävlingsområdet (tävlingscentralen, parkeringen och förläggningen) kom överens skriftligen med arrangörerna. Försäljning är tillåten endast med tillstånd av arrangörerna.

Enligt orienteringens grenregler är orienterare skyldig att hjälpa medtävlare som är skadad, sjuk eller annars i behov av hjälp. Orienterare är också skyldig – ifall tävlingsledningen kräver – att delta i sökande efter försvunnen tävlande.

Verksamhetsdirektiv vid påträffande av misstänkt sprängämne

Tävlingen äger till vissa delar rum på Försvarsmaktens träningsområde, där det gjorts militärövningar i tiotals år. De områden där det kan finnas odetonerade sprängämnen, har granskats före tävlingarna.

Ifall den tävlande hittar ett föremål i terrängen som misstänks vara sprängämne:
* RÖR INTE!
* MÄRK ut platsen på något sätt
* ANMÄL till arrangörerna om platsen så noggrant som möjligt.
Försvarsmakten är förberedd på att vidtaga behövliga åtgärder ifall sprängämnen påträffas.

Viktiga tävlingsdirektiv:

Förbjudna områden, Lagmaterial och Löpordning, Direktiv för de tävlande och Vätskeplatser. Vad tycker du om Lahti-Hollola Jukola? Arrangörerna vill gärna ha feedback. Sänd på adressen

palaute.2018@jukola.com