Ta det lugnt i Jukola-trafiken – Trafiken ökar

Lördag klockan 11 trafiken ökar. Ta det lugn när du kommar till tävlingscentret!

Den inkommande trafiken i Jukola fördelar sig i olika vägar, parkeringsplatser och bussarnas avlastningsområden. Ändå är det bra att ha tillräckligt med tid och tålamod då man kommer. Det kan löna sig att vara tidigt på plats för att undvika den största rusningen som har räknats att nå toppen ca kl 11-13 och 20-22.

Man måste absolut följa arrangörernas instruktioner vid inkörning. Byggarbeten i Lahtis centrum och vid den södra ringvägen är massiva och på grund av trafikarrangemang kring dessa är den möjligtvis kortaste vägen inte skyltad. Vägvisning till TC börjar i stort sett från väg nr 12. När man närmar sig Jukola är det bra att följa trafikinformation i radiosändningar från YLE Lahtis (93,2 MHz) eller Radio Voima (98,6 MHz).

Personbilarna parkeras i två olika parkeringsområden på åkrar. Från parkering är det 2-2,7 km till TC. Det finns ingen transport för personer men tillsammans med lokala jordbrukare ordnas varotransport från parkeringen till de olika varoavlastningsplatser i TC.

Husbilarnas och husvagnarnas P-platser öppnas kl 10.00 på fredag 15.6. Från den parkeringen är det 2-2,5 km till TC. Användning av öppen eld och grill är absolut förbjudet!

Man kommer praktiskt till TC även med två olika bussförbindelser från Lahtis trafikcentral.

Klubbussar leds till TC:s avlastningsplatser från norr eller söder enligt klubbens övernattningsområde.

Till motorcyklar och mopeder finns ett separat parkeringsområde i en grusgrop söder om TC. Motorcykel-skyltarna följer huvudsakligen den allmänna parkeringens skyltar från söder.

Cykelparkering sker kostnadsfritt på båda sidorna av TC.

Trafikkartor och annan information