Tävlingsinbjudan

Internationell stafettorienteringstävling, den 70:e Jukolakavlen och den 41:a Venlakavlen, Lahti-Hollola Jukola,16.-17.6.2018. Tävlingen arrangeras av Hollolan Urheilijat -46 och Lahden Suunnistajat -37.

Lahti-Hollola Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ” Så här går det till i Lahti-Hollola Jukola” – direktiv offentliggörs som elektronisk version i maj. Deltagarna förutsetts ladda ner dessa på förhand www.jukola.com/2018.

Den 70:e Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Lukkarin oppi” (Klockarens lära), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 11,0 km skymning/natt 67 min 240 m
2. 11,9 km natt 73 min 280 m
3. 12,8 km natt/gryning 78 min 340 m
4. 8,7 km gryning/dag 47 min 220 m
5. 8,7 km dag 47 min 220 m
6. 10,8 km dag 60 min 320 m
7. 15,3 km dag 84 min 480 m
Totalt 79,2 km 7 h 35 min 2100 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 500-600 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner 16.6 kl. 22,57 och upp 17.6 kl. 3,41. Tävlingen startar lördag 16.6. 2018 kl. 23,00 med masstart.

Den 41:a Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 6,2 km 43 min 175 m
2. 6,2 km 42 min 165 m
3. 5,4 km 37 min 150 m
4. 7,9 km 55 min 220 m
Totalt 25,7 km 2 h 57 min 710 m

I sträcklängderna ingår cirka 500-600 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlingen startar lördag 16.6.2018 kl. 14,00 med masstart.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Av arrangörerna utsedda lag använder nummervästar.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor, www.jukola.com/2018/kilpailijat/harjoituskieltoalue/

Tävlingskarta och stämpling

Offset-tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5m, ISOM2017.
Kartritare Arvo Paulin och Jarmo Pikkarainen 8/2016 – 10/2017. Elektronisk stämpling, Emit.

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även sådana som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningars lag) får högst två 17 – 39 – åriga löpare med en ranking av första klass delta. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspriser.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att det är tillåtet att i Finland under tävlingssäsongen (1.1. – 31.12.) representera endast en förening. I tävlingen har år 2003 och tidigare födda rätt att delta.

Anmälan och betalning

Anmälan görs från och med 1.12.2017 på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor. De behövliga lösenorden sänds i november 2017 med e-post till de föreningar och sammanslutningar som deltog i Jukola 2017. Föreningar, sammanslutningar och privatpersoner, som inte har lösenord från tidigare år, erhåller lösenord när de registrerat sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola och Venlakavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor. Behovet av hyr-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabell och deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningar görs via nätbank i samband med anmälan/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappans stängning, för att priset skall vara giltigt.

Alla priser fördubblas 9.5.2018. För ändringar efter betalningen debiteras 20€ / förändring. Lagen bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälningen.

Deltagaravgifter 1.2.2018  9.5.2018   31.5.2018
Senast kl. 23.59 Senast kl. 23.59 Senast kl. 23.59
Venla/lag 168 € 204 € 336 €
Jukola/lag 298 € 356 € 596 €

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 9.5 kl. 23,59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras. För returnerade anmälningsavgifter avdras 20 € /annullerat lag. Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång.

Övriga avgifter 9.5.2018 31.5.2018  
Senast kl. 23.59 Senast kl. 23.59  
Logikostnader
Tältplats, 10 m x 10 m 30 € 60 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
Vindskyddsavgift
Vindskyddsplats, 6 m x 6 m 50 € 100 €
Parkeringsavgifter
Husbil/-vagn 45 €  90 €
Personbil/motorcykel 15 € (från info) 25€ (vid parkeringsplatsen)
EMIT-hyra                    20 € 40 €

 

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med användande av lösenord. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. Då blir den offentlig fredagen 15.6.2018 kl. 18.00.

Lagsuppställningarna för båda kavlarna skall anmälas på nätet senast fredagen 15.6 kl. 18,00. Efter detta kan ändringar göras i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor i maj 2018.

Tävlingsnumror (obs! inkluderar EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

Logi

All logi vid tävlingsarenan skall reserveras och betalas i samband med reservationen i anmälningssystemet. Logins reservationssystem  öppnas i december 2017. Noggrannare tid meddelas på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor 15.12, www.jukola.com/2018 Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logipriser med pristrapporna finns i särskild tabell. Tältplatserna är belägna i närheten av tävlingscentralen på jämn moränmark i storlekarna 10m x 10m. Tältplatsernas avstånd till växlingsplatsens ingång är cirka 400 – 900 meter.

Arrangörerna har dessutom reserverat 390 st färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade högst 400 – 800 meter från ingången till växlingsplatsen. Tälten reserveras i sin helhet.

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 9.5.2018. Eventuella lediga tält kan reserveras per e-post info.2018@jukola.com.

Annonser om lokala, privata logimöjligheter finns på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor www.jukola.com/2018/majoitus/.

Husbilarnas och -vagnarnas parkerings- och logiområden finns på cirka 2500 meters avstånd från tävlingscentralen. Antalet platser är begränsade och kommer att utdelas i reservationsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet.

Sovplatser på hårt underlag finns även i en skola belägen ca 3,5 km från tävlingscentralen.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns 350 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera 2 platser. Alla som behöver vindskyddsplats gör reserveringen i reservationssystem. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Jukola 2017 har rätt att reservera platserna 1-50. Reservering och betalning bör ske före 1.2.2018

Tävlingsarena

Tävlingscentralen är belägen på Hälvälä Flygfält, 14 km västerut från Lahtis. Tävlingscentralen öppnar fredagen 15.6.2018 kl. 10,00. På tävlingscentralen finns bl.a restaurang, första hjälp och info samt försäljnings- och demonstrationspunkter. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

Noggranna direktiv för ankomst och vägvisning finns på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor i maj 2018 och i “Så här går det till i Lahti-Hollola Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med 15.6 kl.10. Arrangörernas vägvisning måste följas.

Busstransporter mot avgift ordnas från Lahtis resecenter. Bra tågförbindelser från Helsingfors och Åbo till resecentret. Tilläggsuppgifter om transporterna ges senare på Lahti-Hollola Jukolas internetsidor www.jukola.com/2018/.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering till evenemanget måste följa arrangörernas instruktioner till de olika parkeringsområdena. Personbilarna parkeras på ett åkerområde ca 1800-2800 meter från tävlingscentralen. Inbjudna gäster och specialgrupper parkerar bredvid tävlingscentralen.

Personbilarnas och motorcyklarnas parkeringsavgift vid betalning på förhand till Jukola-info eller Jukola-butiken är 15€. För de som betalar på parkeringsplatsen är avgiften 25€. Observera att de som betalt avgiften på förhand styrs ut i en egen fil utan att köa.

Husbilar och -vagnar: Se under punkten Logi.

Busshållplatserna är belägna ca 300 meter från tävlingscentralen. Föreningsbussar som använder den ordnade parkeringen skall reservera plats via anmälningssystemet senast 31.05.2018. Bussarna parkeras i Kukonkoivu och ingen parkeringsavgift uppbärs.

En skild parkeringsplats för cyklar, mopeder och motorcyklar finns vid tävlingscentralen. Cyklar och mopeder parkerar gratis.

Aktiviteter för barn

För barnen finns “Barnens värld” med olika fritidsaktiviteter samt en aktivitetsbana.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten och bastu mot betalning (bastuavgift 4€).

Träning

Det finns möjlighet att träna på Lahti-Hollola Jukolas träningskartor. Santaveräjä och Rahametsä kartorna är modellorienteringskartor. Kartor kan beställas från Lahti-Hollola Jukolas kansli toimisto.2018@jukola.com och kan även köpas fredagen 15.6 från info eller Jukola-butiken.

Funktionärer

Tävlingsledare Jorma Aherto, jorma.aherto@jukola.com, 040-501 2779
Generalsekreterare Tuula Tjäder, tuula.tjader@jukola.com, 040-827 1575
Mikko Sani, mikko.sani@jukola.com, 040-032 6643
Thomas Salokangas, thomas.salokangas@jukola.com, 040-083 4991
Kart- och banansvarig Jarmo Pikkarainen, jarmo.pikkarainen@jukola.com, 040-829 6993
Banläggare Juhani Jaskari, juhani.jaskari@jukola.com, 040-071 3600
Ville Kauppi, ville.kauppi@jukola.com, 040-757 3336
Bankonrollant Ari Kattainen, ari.kattainen@jukola.com, 040-516 9258
Tävlingscentral och service

 

Ismo Ojala, ismo.ojala@jukola.com, 040-838 3467
Logistiik Antti Kumpulainen, antti.kumpulainen@jukola.com, 040-637 7304
Ekonomi och marknadsföring

 

Antti Orkola, antti.orkola@jukola.com, 040-041 2413
Säkerhetschef Raine Nurminen, raine.nurminen@jukola.com, 050-434 0064
Miljöchef Anna-Lea Rantalainen, Anna-Lea.Rantalainen@jukola.com, 050-304 8764
Mikko Reitti, mikko.reitti@jukola.com, 044-580 5455
Restaurangchef Marko Viljamaa, marko.viljamaa@jukola.com, 044 7081515
Inbjudna gäster Satu Rinkinen, satu.rinkinen@jukola.com, 044-358 6662
Info och media Juha Reinikainen, juha.reinikainen@jukola.com, 044-970 0717
Logi Helena Kämäräinen, majoitus.2018@jukola.com, 040-0325 290
Jukola-kansli toimisto.2018@jukola.com, 045-127 9770
Teknisk ledare Heikki Peltola (SSL), heikki.peltola@jukola.com, 050-511 3957

 

Välkommen till 70:e Jukola och 41:a Venla kavlarna !

Lahti-Hollola Jukola kansli: toimisto.2018@jukola.com

Anmälningar och direktiv: www.jukola.com/2018/

Tält och vindskyddsplatser: varausjärjestelmä

Hotell, stugor, enskild inkvartering, skolinkvartering: www.jukola.com/2018/majoitus/

Finlands Orienteringsförbunds grenregler: www.suunnistusliitto.fi

Område med träningsförbud: www.jukola.com/2018/kilpailijat/harjoituskieltoalue/