Napapiiri-Jukolassa tehtiin Ekokompassi-auditointi

Ekokompassi-auditointi

Missä voisimme vielä säästää? 

Sitä on miettinyt jo monta vuotta Napapiiri-Jukolan ympäristövaliokunta. Tavoite on säästää ympäristöä ja siihen tarjoaa hyvät askelmerkit Ekokompassi-sertifikaatti, joka Jukola-tapahtumissa on käytössä.

Kyse on Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämästä ympäristövastuullisuusohjelmasta, jota muun muassa monet yritykset noudattavat.

Napapiiri-Jukolassa oli sunnuntaina Ekokompassi-sertifikaatin auditointitilaisuus. Kierroksella käytiin läpi kaikki toiminnot ja tarkastettiin, onko ne tehty kuten on asiakirjoihin kirjattu.

Suunnitelmat ja muut dokumentit auditoijat olivat tarkistaneet jo aiemmin Jukola-viikolla.

Lopputulos tuli tietoon sunnuntaina iltapäivällä: hyväksytty.

Koko organisaatio mukaan

Ympäristövastuun toteutuminen vaatii, että koko organisaatio on siinä mukana. Siksipä asiantuntemusta on jaettu kaikkiin Jukola-toimintoihin.

– Olemme mainostaneet joukkoliikennettä, ohjanneet lähiruokahankintoihin ja suunnitelleet tehokasta logistiikkaa, ympäristövaliokunnan johtaja Sannamari Pehkonen sanoo.

Yksi iso asia Napapiiri-Jukolassa on ympäristön kulumistutkimus. Maasto on kartoitettu ennen tapahtumaa, ja jäljet tutkitaan tapahtuman jälkeen.

– Ja luonnon perustilaselvitys tehtiin jo useampi vuosi sitten. Siinä kartoitettiin erityisiä luontoarvoja ja alueen muut käyttäjät, Pehkonen kertoo.

Ekokompassin 10 kriteeriä

  1. Ympäristölainsäädäntö: Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
  2. Ympäristövastaava: Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa tarvittavan koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokompassin rakentamisprosessin aikana.
  3. Ympäristövaikutusten pisteytys: Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
  4. Ympäristölupaus: Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Sisäinen koulutus: Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Jätehuoltosuunnitelma: Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.
  7. Vaaralliset jätteet: Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Kemikaalit: Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Ympäristöohjelma: Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
  10. Ylläpito: Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Lue lisää: https://ekokompassi.fi/