Opiskelijat mukaan Napapiiri-Jukolan suunnitteluun

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjolla erilaisia kokonaisuuksia, jotka tarjoavat kansainvälisen oppimisympäristön.

Napapiiri-Jukola ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Yhteistyöhön kuuluu muun muassa kiertotalouteen, luonnonvaroihin, kierrätykseen ja energiaan liitettäviä kokeiluja sekä opiskelijoiden rekrytoiminen talkoolaisiksi, harjoittelijoiksi ja opinnäytetöiden tekijöiksi. Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetaan myös muun muassa asiakaspalvelukoulutukset talkoolaisille sekä Napapiiri-Jukolan brändikäsikirjan mukaisten tuotteistamispalveluiden tarjoaminen pienyrittäjille

Kehittämispäällikkö Eija Jumisko Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo, että yhteistyö Napapiiri-Jukolan kanssa on ainutlaatuinen, kansainvälinen ja monipuolinen oppimisympäristö.

– Opiskelijoiden kanssa voidaan räätälöidä kokonaisuuksia, jotka palvelevat opintojen lisäksi verkostoitumista, Napapiiri-Jukolan pääsihteeri Sami Leinonen kuvailee.

Koska Jukolan viesti on Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma, sen järjestelyissä tarvitaan monen alan osaajia yhteensä 1700. Jukolan viesti toteutetaan talkoovoimin.

– Napapiiri-Jukola on osa Jukolan viestin pitkää ketjua. Rovaniemelle odotetaan 1700 Jukola-joukkuetta ja 1400 Venla-joukkuetta, Leinonen kertoo.

Tarjolla monipuolisia tehtäviä

Sami Leinonen korostaa, että talkoolaisille on tarjolla monenlaisia tehtäviä muun muassa liikenteenohjauksessa, kutsuvierastoiminnoissa, opastuksessa, rakentamisessa ja purkamisessa, ravintoloissa sekä tapahtumamarkkinoinnissa. Vain osa tehtävistä edellyttää suunnistustaitoa.

Lapin ammattikorkeakoulun kanssa opiskelijoille on hahmoteltu jo kokonaisuuksia, joissa opiskelijoiden panos on tärkeä. Tarvetta on muun muassa asiakaspalvelun osaajille kilpailu- ja mediainfoihin, ravintoloihin sekä kutsuvierastoimintoihin.

Tarjolla on tehtäviä myös tapahtumamarkkinoijalle, joka on mukana suunnittelemassa Napapiiri-Jukolan esittelypisteet ja miettii, miten paikalliset ihmiset houkutellaan tulemaan mukaan.

Tekemistä on myös teippaukset ja lihashuollon hallitseville sekä sähkö-, tietoliikenne- ja maanmittausalan taitajille.

– Osaan tehtävistä voi hypätä vaikka heti, osa painottuu tapahtumaviikonloppuun, Leinonen sanoo.

Jukolan viestin näkyvyys sosiaalisessa mediassa on viime vuosien aikana noussut entistä tärkeämmäksi.

– Somettajia tarvitaan jo ennen tapahtumaa ja etenkin viestin aikana. Tehtäviä on myös valokuvaajille sekä erilaisten tekstien kirjoittajille.

Oma osallistuminen viestiin ei estä talkoilua.

– Omat työvuorot pitää vain suunnitella sen mukaan. Tokikaan itse Jukolaan osallistuva ei voi olla tehtävissä, joissa ollaan tekemisissä karttojen kanssa.

Ympäristöasiat tärkeitä Jukolassa

Ympäristöasiat ovat Napapiiri-Jukolassa tärkeässä osassa.

Se näkyy paitsi jätteiden lajittelussa myös siinä, miten jätteiden syntymistä voidaan vähentää jo ennakkosuunnittelulla.

Napapiiri-Jukolan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävä kehitys Ekokompassi Tapahtumat -sertifikaatin mukaisesti. Jukolan imagon mukaisesti tehdään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joista yhtenä osana on jätteiden erilliskeräys.