Nuorten Jukolan 2023 sanoma

Maailman terveysjärjestön määrityksen mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven kuvaamat Jukolan seitsemän veljestä olivat innokkaita metsästäjiä. ”Väsymättä samoilivat he metsäisiä vuoria, soita ja maita ja viiltelivät kaikkialle järven heleää pintaa”, kuvaa Kivi heidän retkiään.

Omaa hyvinvointia voi vahvistaa joka päivä huolehtimalla mielen tasapainoa tukevista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen, sekä harrastukset ja luova toiminta.

MIELI ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Maailman vanhimpana mielenterveysalan kansalaisjärjestönä se puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Nuori mieli urheilussa on yksi sen tärkeistä hankkeista.

Olemme kuljettaneet viestimme Sveitsinpuiston harjuilla ja soilla, sen poluilla ja männiköissä osoittaaksemme tukemme MIELI ry:lle ja muille mielenterveyden puolesta työtä tekeville tahoille ja ihmisille.

Hyvinkäällä 19. elokuuta 2023

Nuorten Jukolan suunnistajat