Tiedote Nuorten Jukolan tuloksista

Suunnistusliiton sääntöryhmä on päättänyt hyväksyä Nuorten Jukolan tuloksista tehdyn valituksen ja kumota tuomarineuvoston päätöksen kahden joukkueen (Hiidenkiertäjät 1 ja MS Parma 1) hylkäämisestä.

Tapauksessa on kyse yhtä kiellettyä aluetta osittain rajanneen nauhan virheellisestä merkinnästä maastossa. Karttaan merkittyyn nähden maastosta puuttui noin 50 metriä nauhaa. Jäi epäselväksi, oliko nauha viety virheellisesti vai johtuiko nauhan liian lyhyt pituus ilkivallasta, mutta nauhaa ei kilpailupäivänä tarkistettu, minkä takia asiaa ei havaittu. Tästä kohdasta kielletylle alueelle meni kaksi suunnistajaa, jotka tuomarineuvosto päätti vastalauseen jälkeen hylätä. Tämä päätös on nyt kumottu. Sääntöryhmän tekemän päätöksen perusteina olivat nauhan virheellinen merkitseminen maastoon, se, ettei kielletyn alueen läpi kulkeminen tuottanut hyötyä, sekä se, että kyseessä oli lasten ja nuorten kilpailu.

Päätöksestä on mahdollista valittaa kolmen viikon ajan Suunnistusliiton liittohallitukselle.

Järjestävä seura on saanut huomautuksen, sillä rikkomusilmoituksen käsittelyssä ei toimittu lajisääntöjen määrittämän prosessin mukaisesti.

Hyvinkään Rasti pahoittelee tekemiään virheitä ja yrittää oppia tapahtuneesta niin, etteivät vastaavat virheet toistuisi.