Jukola kavlens budskap 2018

De stod snart i en rad, med brinnande bränder som vapen i händerna. I spetsen stod Juhani, med uvrunda ögon, och glodde på ögat bakom kärran, som starkt skinande tittade emot honom.

Sålunda beskriver nationalskalden Aleksis Kivi hur sju pojkar ställer upp till försvar mot en okänd fiende. Orden ger en klar bild av brödernas vilja att försvara sin egendom och det de uppfattar som rätt.

Försvarsmakten garanterar Finlands säkerhet och utgör därmed ryggraden i vårt samhälle. Kärnuppgiften är militärt landsförsvar, tjänstehjälp åt myndigheter och deltagande i militär krishantering. Försvarsmakten har också en viktig uppgift som uppfostrare. Försvarsviljan i Finland har bevarats på hög nivå.

Finlands Försvarsmakt firar i år sin 100-åriga verksamhet. Vi har burit vårt budskap denna sommarnatt genom Hälväläs gytter av dödisgropar för att gratulera i firandets stund och för att tacka Försvarsmakten för försvaret av Finland och det finländska.

I Hollola den 17 juni 2018

Jukola kavlens orienterare

 

Photo: Kimmo Hirvonen