Anvisningar vid bekräftad coronavirus-fall: Laget för den smittade får inte delta i stafetten

Koronatesti

Arrangörerna för Napapiiri Jukola stafettet har fått anvisningar av Rovaniemi stads smittosjukdomsmyndigheter för eventuellt konstaterande av Covid-19-fall under evenemanget.

De som deltar i veckoslutets evenemang har fått nedanstående anvisningar och förhållningsregler. Det väsentliga är att meddela tävlingens ledningscentral omgående av det upptäckta smittofallet, samt att det laget och de som delar samma inkvartering med det smittade inte kan delta i stafetten.

Om ett corona-fall har blivit konstaterat, gör följande:

  • Provtagningen kontaktar dig om det positiva covid-19 testresultatet och meddelar smittosjukdomsmyndigheterna om bekräftade fallet.  
  •  Undvik genast kontakter med andra människor
  •  Meddela tävlingens ledningscentral omgående, tel. +358 800 132 211
  •  Tävlingens ledningscentral hänvisar dig till karantänlokaler och ordnar dit bespisning vid behov
  • För att underlätta myndigheternas smittospårningsarbete måste du hålla dig tillgänglig i telefon och göra en förteckning av de personer som du har haft kontakt med under de senaste två dygnen.

Hela laget blir försätta i karantän

Den smittade och alla som har varit i nära kontakt med denne kan inte delta i tävlingen. Nära kontakter omfattar hela laget och alla dom som bott i samma inkvartering.

Eftersom det tar lite tid att få igång spårningsarbetet, den smittade är skyldig att berätta om den konstaterade smittan till alla sina närkontakter för att de ska kunna utan fördröjning börja  följa karantänanvisningarna.

Närkontakterna blir ombedda att lämna evenemangsområdet och isolera sig i karantänliknande omständigheter samt vänta att sjukvårdsmyndigheterna kontaktar dem. De uppmanas ta corona-test så fort som möjligt. Testandet frigör dom dock inte från karantän.  

Den som blir försatt i isolering eller karantän har eget ansvar att ordna inkvartering. När smittospåraren kontaktar den smittade gör de samtidigt en bedömning om den planerade inkvarteringen lämpar sig för karantänliknande ändamål. Vid behov kan man få hjälp av tävlingsorganisationen eller Rovaniemi stad att ordna boende

Sjukvården håller på med spårningsarbetet kl. 12-16 under veckosluten.

Anvisningar för isolering och karantän kan hämtas från följande adress: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/karantan-och-isolering

Hemresa 

Om den som har blivit smittad i Finland har åkt till Rovaniemi med egen bil, kan hen ta bilen hem. Hen får inte vara i kontakt med andra personer under hemresan. Endast personer som bor i samma hushåll får åka i samma bil. De får inte heller ha kontakt med andra personer. Det är inte tillåtet att stanna vid bensinstationer, till exempel.

 För dom som har ankommit med gemensamma transporter ska hemresor arrangeras och anvisas separat.  

Du kan testa dig för corona i tävlingscentret

Rovaniemi stad har ordnat ett coronatestställe i Mäntyvaara tävlingscentret. Det sköts av vår samarbetspartner Mehiläinen. Testandet sker utan tidsbokning och du kan besöka det utan avgift vid minsta coronaliknande symptom eller vid misstanke om coronavirus exponering. Tester är gratis.

 Coronateststället har följande öppettider i Mäntyvaara tävlingscentret:

  •   fredagen 20.8. klo 16 – 20
  •       lördagen  21.8. klo 10 – 21
  •       söndagen  22.8. klo 10 – 16

Mehiläinen tar snabba gratis anti-gentester. Om du behöver en pcr-test och testresultatet på engelska för hemresan, kan du köpa dem från Mehiläinens testställe.

Läs mer (engelska): HOW I CAN GET A PCR TEST AND A CERTIFICATE IN ENGLISH?

Den som har testat sig måste vara tillgänglig i telefon för eventuell smittspårning.

Läs mer: 

Hälsosäkerhet i Napapiiri-Jukola (in English): https://jukola.com/2021/en/covid-19-security-in-arctic-circle-jukola/