TÄVLINGSINBJUDAN

Internationell stafettorienteringstävling, den 73:e Jukolakavlen och den 44:e Venlakavlen, Lukkari-Jukola, 18.-19.6.2022. Tävlingen arrangeras av Mynämäen Suunnistajat -52 rf och Liedon Parma rf.

Lukkari-Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ”Så här går det till i Lukkari-Jukola” –direktiv publiceras som elektronisk version. Deltagarna förutsetts att ladda ner dessa på förhand.

DEN 73:E JUKOLAKAVLEN

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset ”Havuoksa, rauhan viiri” (”barr kvist, fredens standar”), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Preliminära sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 13,9 km skymning/natt 72 min 320 m
2. 11,7 km natt 61 min 260 m
3. 14,9 km natt/gryning 79 min 340 m
4. 8,7 km grynig/dag 46 min 190 m
5. 9,2 km dag 49 min 210 m
6. 14,6 km dag 77 min 330 m
7. 16,8 km dag 87 min 390 m
Totalt 89,8 km 7h 51 min 2040 m

I sträcklängderna ingår cirka 550 m snitsel. Det finns gaffling på alla sträckor. Solen går ner 18.6.2022 kl. 23.07 och upp 19.6.2022 kl. 3.59. Tävlingen startar lördag 18.6.2022 kl. 23.00 med masstart.

DEN 44:E VENLAKAVLEN

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Preliminära sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 7,5 km 45 min 170 m
2. 8,0 km 47 min 180 m
3. 6,1 km 34 min 125 m
4. 8,7 km 50 min 195 m
Totalt 30,3 km 2 h 56 min 670 m

I sträcklängderna ingår cirka 550 m snitsel. Det finns gaffling på alla sträckor. Tävlingen startar lördag 18.6.2022 kl. 14.00 med masstart.

GEMENSAM INFORMATION FÖR BÅDA STAFETTERNA

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor (www.suunnistusliitto.fi/finlands-orienteringsforbund/). Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För vissa lag har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Dessa lag nämns i maj. Arrangörerna nämner lagen som använder nummervästar.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Lukkari-Jukolas internetsidor, https://jukola.com/2022/sv/deltagare/traningsforbudomrade/.

Tävlingskarta och stämpling

Offset-tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, ISOM2017, trycks 3/2022.
Kartritare Ari Salonen 6/2019-12/2021. Karta är i en plastficka. Elektronisk stämpling, Emit.

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna är ansvariga för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även de som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningars lag) får högst två 17-39-åriga löpare med en ranking av första klass delta. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspriser.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att i Finland är det tillåtet att representera endast en förening under tävlingssäsongen (1.1. – 31.12.). Alla födda år 2007 eller tidigare har rätt att delta i tävlingen.

Anmälan och betalning

Anmälan görs från och med 1.12.2021 på Lukkari-Jukolas internetsidor https://jukola.com/2022/sv/. Föreningens kontaktperson anmäler och betalar lag in anmälningssystemet. Registrering till anmälningssystemet förnyas och gamla lösenord används inte länge.

Anmälningen sker på följande sätt:
• Kontaktpersonen till föreningen skapar sig ett Jukola-konto på jukola.com
• Kontaktpersonen loggar in i anmälningssystemet med sitt Jukola-konto
• Kontaktpersonen anmälar och betalar lag och övriga tjänster på samma sätt som tidigare.

OBS: Inbjudningslänk och detaljerade anmälningsinstruktioner skickas i november 2021 via e-post till alla föreningar och sammanslutningar som deltog i Napapiiri-Jukola 2021.

Ett lag måste ha minst fyra Emit-brickor i Jukolakavlen och tre i Venlakavlen. Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola och Venlakavlen. Emit-brickor kan hyras ut från arrangörerna tills 10.5. 2022 med pris 20 €/st., varefter hyran är 40 €/st. Behovet av hyrbrickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabell, deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningar görs via nätbank i samband med anmälan/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappans stängning, för att priset skall vara giltigt.

Förändringar som görs efter betalningen kräver handlingar från arrangörerna och därför debiteras 20 € / förändring för ändringar efter betalningen. Föreningarna bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälningen.

Deltagaravgifter

Deltagarafgifter 2.2.2022 10.5.2022 31.5.2022
senast kl. 23.59 senast kl. 23.59 senast kl. 23.59
Venla/lag 200 € 240 € 400 €
Jukola/lag 350 € 420 € 700 €

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 10.5.2022 kl. 23.59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras. För returnerade anmälningsavgifter avdras 20 € / annullerat lag. Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång. Föreningarna kan annullera sitt deltagande och övriga tjänster genom att skicka e-post till generalsekreteraren till adress mirkka.maisila@jukola.com.

Startordning går enligt förra årets resultat för de lag som har anmält sig senast 10.5.2022. De lag som har anmält och betalt sig efter detta datum ska lottas till slutet av startlistan. Alla frågor om startordning bör skickas direkt till tävlingens tekniska ledare Jaakko Lajunen (jaakko.lajunen@jukola.com).

Övriga avgifter

10.5.2022 31.5.2022
senast kl. 23.59 senast kl. 23.59
LOGIKOSTNADER
Tältplats, 10 m x 10 m 35 € 70 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
VINDSKYDDSAVGIFT
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 50 € 100 €
PARKERINGSAVGIFTER
HUSBIL/-VAGN 50 € 100 €
Personbil/motorcykel 20 € (från info) 25 € (vid parkeringsplatsen)
Hyra av en EMIT-bricka 20 €/st. 40 €/st.

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas i anmälningssystemet i samband med anmälan eller senare. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig, i vilket fall laguppställningen blir offentlig fredag 17.6.2019 kl. 18.00.

Laguppställningarna för båda kavlarna skall anmälas i anmälningssystemet senast fredag 17.6.2019 kl. 18.00. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Lukkari-Jukolas internetsidor i juni 2022.

Tävlingsnummer (obs! innehåller EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

Logi

Allt logi vid tävlingsarenan skall reserveras och betalas i samband med reservationen i anmälningssystemet. Reservationssystemet för logi öppnas samtidigt med anmälan 1.12.2022. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logipriser med pristrapporna finns i en särskild tabell. Tältplatserna (10m x 10m) ligger i närheten av tävlingscentralen på åker. Avstånd från tältplatserna till växlingsplatsens ingång är cirka 1100-1600 meter.

Arrangörerna har reserverat färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade cirka 600-1100 meter från växlingsplatsens ingång. Tälten reserveras i sin helhet.
Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 10.5.2022. Eventuella lediga tält kan reserveras via e-post toimisto.2022@jukola.com.

Annonser om lokala, privata logimöjligheter finns på Lukkari-Jukolas internetsidor https://jukola.com/2022/sv/ .

Parkering för husbil- och vagn ligger i olika håll högst 2000 m från tävlingscentralen. Det finns begränsad antal platser och de delas ut i reservationsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet senast 10.5.2022. Det finns inte husbilplatser med el.

Information om andra logialternativ finns på Lukkari-Jukolas internetsidor.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 300 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera två platser. Alla som vill ha vindskyddsplats gör reserveringen i reservationssystemet. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Jukola 2021 har rätt att reservera platserna 1-50. Reservering och betalning bör ske före 2.2.2022.

Tävlingsarena

Tävlingscentralen är belägen i Mynämäkis idrottscenter, cirka 2 km sydost från Mynämäki centrum. Tävlingscentralen öppnas fredag 17.6.2022 kl. 10.00. På tävlingscentralen finns bl.a. restaurang, första hjälp och info samt försäljnings- och demonstrationspunkter. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan eller på tältområdena innan tävlingsarenan öppnas.

Ankomst och vägvisning

Noggranna instruktioner för ankomst och vägvisning finns på Lukkari-Jukolas internetsidor i maj 2022 och i “Så här går det till i Lukkari-Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med 17.6.2022 kl. 10.00. Arrangörernas vägvisning måste följas.
Information om andra transportalternativ meddelas senare på Lukkari-Jukolas internetsidor https://jukola.com/2022/sv/.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering sker enligt arrangörernas instruktioner till de olika parkeringsområdena. Personbilarna parkeras på ett åkerområde med cirka 1500-2500 m gångavstånd från tävlingscentralen. Inbjudna gäster, media och specialgrupper parkerar bredvid tävlingscentralen.

Personbilarnas och motorcyklarnas parkeringsavgift vid betalning på förhand till Jukola-info är 20 €. För de som betalar på parkeringsplatsen är avgiften 25 €.
Husbilar och -vagnar: Se under punkten Logi.

Hållplatser för föreningsbussar finns på östra sidan av tävlingscentralen, cirka 1000 m från tävlingscentralen och 1500-2300 m från tältområden. Det finns transport för utrustning från föreningsbussarnas hållplats till närheten av tältområden på lördag 18.6.2022 ungefär från kl. 8:00 till kl.13:30. Föreningsbussar som använder den ordnade parkeringen vid ett stenbrott på östra sidan av riksvägen nummer 8 ska reservera en plats via anmälningssystemet senast 31.5.2022. Bussarna parkeras cirka 2,5 km från tävlingscentralen och ingen parkeringsavgift uppbärs.

En skild parkeringsplats för cyklar, mopeder och motorcyklar finns vid tävlingscentralen. Cyklar och mopeder parkerar gratis.

Aktiviteter för barn

För barnen finns “Barnens värld” med olika fritidsaktiviteter.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten och bastu mot avgift (bastuavgift 5 €).

Fotografi och video

Evenemangen skall fotograferas och filmas. Genom att anmäla dig och ankomma till evenemangen godkänner du villkor, att material tagits av dig kan användas till information och marknadsföring. Material säljs eller överlåtas inte vidare.

Träning

Träning är möjligt på Lukkari-Jukolas träningskartor. Mer information finns på Lukkari-Jukolas internetsidor. Kartorna säljs också i info vid tävlingscentralen från och med fredag 17.6.2022 klockan 10:00.

Funktionärer

Tävlingsledare Petri Paukkunen, petri.paukkunen@jukola.com, 0400-669203
Generalsekreterare Mirkka Maisila, mirkka.maisila@jukola.com, 040-5617173
Media och Kommunikationschef Sanna Nyman, sanna.nyman@jukola.com
Kart- och banansvarig Pekka Lapila, pekka.lapila@jukola.com
Banläggare /Jukola Heikki Andersson, heikki.andersson@jukola.com
Banläggare / Venla Maippi Antikainen, maippi.antikainen@jukola.com
Bankontrollant Ilkka Saarimäki, ilkka.saarimaki@gmail.com
Teknisk ledare (TA) Jaakko Lajunen, jaakko.lajunen@jukola.com, 0400-142222

Välkommen till 73:e Jukola ja 44:e Venla kavlarna!

Lukkari-Jukola kansli: mirkka.maisila@jukola.com
Anmälning och direktiv: https://jukola.com/2022/sv/
Tält och vindskyddsplatser: https://jukola.com/2022/sv/logi/boende-i-narheten-av-jukola-arenan/
Finlands Orienteringsförbunds grenregler: www.suunnistusliitto.fi
Område med träningsförbud: https://jukola.com/2022/sv/deltagare/traningsforbudomrade/