ANMÄL LAGUPPSTÄLLNING

Enligt tävlingsdirektiv bör båda stafetternas lagsammansättningar anmälas senast på fredag den 17 juni 2022 kl. 18.00 (finsk tid). Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varefter de automatiskt blir offentliga på fredag den 17 juni 2022 kl. 18.00 och syns därefter på Lukkari-Jukolas hemsidor.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl till tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den mindre åldersgränsen följs. År 2007 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Bekanta dig noggrant med tävlingsdirektiven innan evenemanget.

Anmäl lagsammansättning här!

Anmäl lagsammansättning senast fre kl. 18.00 (finsk tid!)!